Studijní plán – FEI / N2647 / 2601T013 / - / N / K / Ostrava / cs

Akademický rok2011/2012Studijní programN2647 – Informační a komunikační technologie
FakultaFakulta elektrotechniky a informatikyStudijní obor2601T013 – Telekomunikační technika
Typ studianavazující magisterskéSpecializace
Forma studiakombinovanáJazyk výukyčeština
Konzultační střediskoOstrava
Setřídit podlebloku

1. Semestr

Typ povinnosti: Povinný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 420-4008/01 BvE Bezpečnost v elektrotechnice 1 Zk 6 h/s+0 1 čeština
Výběr v OSP 470-4116/01 VPzMA Vybrané partie z matematické analýzy 1 ZaZk 10 h/s+10 h/s 6 čeština
Typ povinnosti: Povinně volitelný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 440-4101/01 EO II Elektronické obvody II 1 ZaZk 4 h/s+6 h/s 5 čeština
Výběr v OSP 450-4054/01 MTLK Měření v telekomunikační technice 1 ZaZk 0 h/s+12 h/s 4 čeština
Výběr v OSP 440-4102/01 ZČS Zpracování číslicových signálů 1 ZaZk 9 h/s+12 h/s 6 čeština
Typ povinnosti: Volitelný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 440-4113/01 BvK Bezpečnost v komunikacích 1 ZaZk 2 h/s+8 h/s 4 čeština
Výběr v OSP 440-4103/01 ISDN ISDN 1 ZaZk 0 h/s+10 h/s 4 čeština
Výběr v OSP 440-4104/01 OPT I Optoelektronika I 1 ZaZk 6 h/s+6 h/s 6 čeština
Výběr v OSP 420-4011/01 ŠvB Šíření elektromagnetických vln 1 ZaZk 2 h/s+2 h/s 4 čeština
Výběr v OSP 440-4105/01 TEZ Technologie elektronických zařízení 1 ZaZk 2 h/s+8 h/s 4 čeština
Výběr v OSP 440-4106/02 VoIP VoIP 1 ZaZk 2 h/s+8 h/s 6 čeština

2. Semestr

Typ povinnosti: Povinný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 440-4107/01 DP I Diplomový projekt I 1 Za 0+4 h/s 4 čeština
Výběr v OSP 470-4401/01 STA Statistika 1 ZaZk 10 h/s+10 h/s 6 čeština
Typ povinnosti: Povinně volitelný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 470-4109/01 FKP IT Funkce komplexní proměnné a integrální transformace 1 ZaZk 10 h/s+10 h/s 6 čeština
Výběr v OSP 440-4111/01 SS Spojovací soustavy 1 ZaZk 8 h/s+2 h/s 4 čeština
Typ povinnosti: Volitelný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 450-4024/01 CDD Conceptual Design and Development of Innovative Products 1 KlZap 0+10 h/s 5 čeština
Výběr v OSP 440-4108/01 MOOK Měření v optoelektronice a optických komunikacích 1 KlZap 0 h/s+10 h/s 3 čeština
Výběr v OSP 440-4109/01 OPT II Optoelektronika II 1 ZaZk 4 h/s+6 h/s 6 čeština
Výběr v OSP 440-4110/01 RBS Rádiové buňkové sítě 1 ZaZk 2 h/s+8 h/s 4 čeština
Výběr v OSP 440-4112/01 VE Vysokofrekvenční elektronika 1 ZaZk 2 h/s+8 h/s 4 čeština

3. Semestr

Typ povinnosti: Povinný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 440-4201/01 DP II Diplomový projekt II 2 Za 0+4 h/s 10 čeština
Typ povinnosti: Povinně volitelný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 440-4202/01 SaD Spolehlivost a diagnostika 2 ZaZk 4 h/s+8 h/s 8 čeština
Výběr v OSP 440-4203/02 ŠpS Širokopásmové sítě 2 ZaZk 3 h/s+12 h/s 5 čeština
Typ povinnosti: Volitelný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 440-4205/01 KKZI Kvantové komunikace a zpracování informace 2 ZaZk 2 h/s+8 h/s 4 čeština
Výběr v OSP 440-4213/01 MoS Modelování sítí 2 ZaZk 2 h/s+8 h/s 4 čeština
Výběr v OSP 440-4206/01 NAOV Nekomunikační aplikace optických vláken 2 ZaZk 8 h/s+2 h/s 4 čeština
Výběr v OSP 440-4207/01 OPT III Optoelektronika III 2 ZaZk 8 h/s+4 h/s 6 čeština
Výběr v OSP 440-4208/01 TKZ Telekomunikační koncová zařízení 2 ZaZk 2 h/s+8 h/s 4 čeština

4. Semestr

Typ povinnosti: Povinný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 440-4209/01 DP III Diplomový projekt III 2 Za 0+16 h/s 16 čeština
Typ povinnosti: Volitelný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 440-4212/01 KSPS Komunikační systémy v podnikových sítích 2 ZaZk 2 h/s+6 h/s 4 čeština
Výběr v OSP 440-4210/01 MuT Multimediální technika 2 ZaZk 2 h/s+6 h/s 4 čeština
Výběr v OSP 440-4211/01 OAK Optické atmosférické komunikace 2 ZaZk 2 h/s+6 h/s 4 čeština