Study plan – FEI / N2647 / 2612T025 / - / N / P / Ostrava / cs

Academic year2011/2012Study programmeN2647 - Information and Communication Technology
FacultyFaculty of Electrical Engineering and Computer ScienceField of study2612T025 - Computer Science and Technology
Type of studyFollow-up MasterSpecialization -
Form of studyFull-timeLanguage of instructionCzech
Tutorial centreOstrava
Sort according tosemester
P - Informatika a výpočetní technika - IKT (Compulsory)
WSCodeAbbreviationTitleYearEndingInstruction extentCreditsLanguage
PSP selection 420-4008/01 BvE Safety in Electrical Engineering 1 Ex 1+0 1 Czech
PSP selection 470-4116/01 VPzMA Selected Parts of Mathematical Analysis 1 CrEx 3+2 6 Czech
PSP selection 460-4001/01 DP I Diploma Project I 1 Cr 0+1 4 Czech
PSP selection 470-4401/01 STA Statistics 1 CrEx 3+2 6 Czech
PSP selection 460-4002/01 DP II Diploma Project II 2 Cr 0+1 10 Czech
PSP selection 460-4003/01 DP III Diploma Project III 2 Cr 0+4 16 Czech

1.ročník
1.Rozvrh předmětu Bezpečnost v elektrotechnice bude zveřejněn na webových stránkách fakulty (www.fei.vsb.cz) na začátku září.
2.Studenti si musí zapsat všechny povinné předměty i všechny předměty povinně volitelné pro daný obor (povinně volitelné předměty jsou pro obor povinné).
3.Pro postup do 2. ročníku je nutno v daném akademickém roce získat 40 kreditů z předmětů 1. ročníku.

2. ročník
1. Studenti druhého ročníku si v letním semestru zapisují volitelné předměty pouze z nabídky pro druhý ročník.
2. Výuka v letním semestru probíhá jen 10 týdnů.
3. Součástí státní závěrečné zkoušky je:
- Obhajoba diplomové práce.
- Zkouška z povinného předmětu Informační technologie.
- Zkouška z povinně volitelného předmětu. Z níže uvedených povinně volitelných předmětů SZZ si student volí nejméně jeden předmět.
- Počítačová grafika
- Informační systémy
- Počítače a sítě
- Softwarové inženýrství
K SZZ se může přihlásit student, který má splněné všechny povinné a povinně volitelné předměty a získal-li 120 kreditů za celé navazující studium.


Součástí studijního plánu jsou i plánované exkurze.

PV - Informatika a výpočetní technika - IKT (Choice-compulsory)
WSCodeAbbreviationTitleYearEndingInstruction extentCreditsLanguage
PSP selection 460-4004/01 ML Mathematical Logic 1 CrEx 3+3 8 Czech
PSP selection 460-4005/01 TI Theoretical Computer Science 1 CrEx 4+2 8 Czech

V - Informatika a výpočetní technika - IKT (Optional)
WSCodeAbbreviationTitleYearEndingInstruction extentCreditsLanguage
PSP selection 460-4011/01 PAP Advanced Architectures of Computers 1 CrEx 3+2 6 Czech
PSP selection 460-4013/01 SOJ Assembly Languages 1 CrEx 3+2 6 Czech
PSP selection 460-4017/01 PIS Business Information Systems 1 GC 2+0 3 Czech
PSP selection 460-4012/01 PG I Computer Graphics I 1 CrEx 2+2 6 Czech
PSP selection 460-4015/01 VWA Developing of the Web Applications in the .NET 1 GC 2+2 5 Czech
PSP selection 460-4007/01 DPS Diagnostics of Computer Systems 1 CrEx 2+2 5 Czech
PSP selection 460-4009/01 DZO Digital Image Processing 1 CrEx 2+2 6 Czech
PSP selection 440-4102/01 ZČS Digital Signal Processing 1 CrEx 3+2 6 Czech
PSP selection 460-4008/01 DOK Documentographic Information Systems 1 CrEx 2+2 4 Czech
PSP selection 460-4010/01 ISDS Information Systems and Data Warehousing 1 CrEx 2+2 6 Czech
PSP selection 460-4018/01 MAS Modeling and Simulation Methods 1 CrEx 2+2 4 Czech
PSP selection 460-4016/01 MaV Modeling and Verification 1 CrEx 2+2 4 Czech
PSP selection 460-4006/01 PES I Petri Nets I 1 CrEx 2+2 4 Czech
PSP selection 450-4009/01 OSRČ Real Time Operating Systems 1 CrEx 2+2 4 Czech
PSP selection 460-4014/01 SWP Software Process 1 CrEx 2+0 3 Czech
PSP selection 460-4034/01 VPL Advanced Logic 1 CrEx 2+2 4 Czech
PSP selection 460-4033/01 PG II Computer Graphics II 1 GC 2+2 4 Czech
PSP selection 460-4054/01 PVBPS Computer Viruses and Security of Computer Systems 1 GC 1+2 4 Czech
PSP selection 450-4024/01 CDD Conceptual Design and Development of Innovative Products 1 GC 1+3 5 Czech
PSP selection 460-4025/01 MAD Data Analysis Methods 1 CrEx 2+2 5 Czech
PSP selection 460-4024/01 KOD Data Compression 1 CrEx 2+2 4 Czech
PSP selection 460-4021/01 ELP Electronic Publishing 1 CrEx 2+2 6 Czech
PSP selection 460-4023/01 GPG Geometry for Computer Graphics 1 CrEx 2+2 4 Czech
PSP selection 460-4020/01 ANO Image Analysis 1 CrEx 2+2 5 Czech
PSP selection 460-4035/01 ISY Intelligent Systems 1 CrEx 2+2 4 Czech
PSP selection 460-4031/01 IT Internet Technologies 1 CrEx 2+2 6 Czech
PSP selection 460-4029/01 MBM Methods for Business Modeling 1 CrEx 2+2 4 Czech
PSP selection 460-4027/01 ZMD Multimedia Data Processing 1 CrEx 2+3 7 Czech
PSP selection 460-4050/01 OSMZ Operating Systems of Mobile Devices 1 CrEx 2+2 6 Czech
PSP selection 460-4019/01 PES II Petri Nets II 1 CrEx 2+2 4 Czech
PSP selection 460-4022/01 PP Programming Paradigms 1 CrEx 2+2 6 Czech
PSP selection 460-4028/01 SPS Routed and Switched Networks 1 CrEx 2+3 6 Czech
PSP selection 460-4041/01 MSPS Software Systems Specification Methods 1 CrEx 2+2 4 Czech
PSP selection 460-4032/01 SMI Stochastics Methods in Computer Science 1 CrEx 2+2 5 Czech
PSP selection 460-4042/01 TPS Advanced Computer Networks Technologies 2 CrEx 2+3 6 Czech
PSP selection 460-4038/01 AGU Algorithmisation of Geometrical Problems 2 CrEx 2+2 4 Czech
PSP selection 460-4030/01 SAN Analysis and Design 2 CrEx 2+2 6 Czech
PSP selection 460-4053/01 BIV Biologically Inspired Computing 2 CrEx 2+2 4 Czech
PSP selection 450-4030/01 NRVŘS Design and Application of Embedded Control Systems 2 CrEx 2+2 4 Czech
PSP selection 460-4037/01 TEH Game Theory and Decision Making under Uncertainty 2 CrEx 2+2 4 Czech
PSP selection 460-4055/01 GAKS Graph Algorithms and Complex Networks 2 CrEx 2+1 4 Czech
PSP selection 460-4045/01 IM Information Management 2 Cr 2+0 2 Czech
PSP selection 460-4051/01 MS Mobile Computing 2 CrEx 2+2 6 Czech
PSP selection 460-4040/01 PPA I Parallel Programming I 2 CrEx 2+2 4 Czech
PSP selection 460-4043/01 VPTI Selected Topics of Theoretical Computer Science 2 CrEx 2+2 6 Czech
PSP selection 460-4036/01 SPG Seminary of Computer Graphics 2 Cr 2+0 4 Czech
PSP selection 460-4044/01 TSS Testing of Software Systems 2 CrEx 2+2 4 Czech
PSP selection 460-4046/01 KPB Cryptography and Computer Security 2 CrEx 3+1 4 Czech
PSP selection 460-4047/01 GIS Geographic Information Systems 2 CrEx 3+2 6 Czech
PSP selection 460-4048/01 NS Neural Networks 2 CrEx 2+2 4 Czech
PSP selection 460-4049/01 PM Project Management 2 Cr 3+0 2 Czech
PSP selection PSP selection 712-0202/01 AK-FEI English Conversation for FEI Cr 0+2 2 Czech
PSP selection PSP selection 712-0402/01 NK-FEI German Conversation for FEI Cr 0+2 2 Czech
PSP selection PSP selection 712-0602/01 RK-FEI Russian Conversation for FEI Cr 0+2 2 Czech
PSP selection PSP selection 712-0802/01 ŠK-FEI Spanish Conversation for FEI Cr 0+2 2 Czech

Předmět: anglická, německá, ruská a španělská konverzace je určen studentům:
1.kteří chtějí vycestovat na zahraniční studijní pobyt (např. v rámci programu Erasmus), předmět si zapíší na semestr před plánovaným výjezdem a současně se přihlásí do výběrového řízení na tento pobyt (mobility.fei@vsb.cz).
2.Studentům navazujícího magisterského studia, podle kapacity katedry jazyků.
3.Studentům bakalářského studia, kteří mají vykonanou zkoušku z cizího jazyka (standardně po absolvování čtyř semestrů výuky cizího jazyka), podle kapacity katedry jazyků
Studenti si mohou předmět zapsat pouze 1x během studia na FEI. Počet studentů, kteří si tento předmět mohou zapsat, bude limitovat katedra jazyků podle svých možností. Přednost mají vždy studenti vyjíždějící na zahraniční studijní pobyt. Následují studenti navazujícího magisterské studia.
Výuku je vždy nutné řešit individuálně na katedře jazyků s Mgr. Evou Adámkovou.

V - Tělesná výchova a kurzy (Optional)
WSCodeAbbreviationTitleYearEndingInstruction extentCreditsLanguage
PSP selection 713-0400/01 ZVK4 Basic Winter Sports Course 1.master degree 1 Cr 0+1 W/S 0 Czech
PSP selection 713-0401/01 NTV4ZS Physical education 1.master degree A 1 Cr 0+2 0 Czech
PSP selection 713-0444/01 LVK4 Basic Summer Sports Course 1.master degree 1 Cr 0+1 W/S 0 Czech
PSP selection 713-0402/01 NTV4LS Physical education 1.master degree B 1 Cr 0+2 0 Czech
PSP selection 713-0500/01 ZVK5 Basic Winter Sports Course 2.master degree 2 Cr 0+1 W/S 0 Czech
PSP selection 713-0601/01 NTV5ZS Physical education 2. master degree A 2 Cr 0+2 0 Czech
PSP selection 713-0602/01 NTV5LS Physical education 2. master degree B 2 Cr 0+2 0 Czech