Studijní plán – FEI / N2649 / 2601T004 / - / N / P / Ostrava / cs

Akademický rok2011/2012Studijní programN2649 – Elektrotechnika
FakultaFakulta elektrotechniky a informatikyStudijní obor2601T004 – Měřicí a řídicí technika
Typ studianavazující magisterskéSpecializace
Forma studiaprezenčníJazyk výukyčeština
Konzultační střediskoOstrava
Setřídit podlesemestru
P - Měřicí a řídicí technika - ET (povinný)
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 420-4008/01 BvE Bezpečnost v elektrotechnice 1 Zk 1+0 1 čeština
Výběr v OSP 470-4109/01 FKP IT Funkce komplexní proměnné a integrální transformace 1 ZaZk 3+2 6 čeština
Výběr v OSP 450-4002/01 MoSi Modulované signály 1 ZaZk 2+2 6 čeština
Výběr v OSP 450-4001/01 RS Regulační systémy 1 ZaZk 2+2 6 čeština
Výběr v OSP 450-4004/01 MS Měřicí systémy 1 ZaZk 2+2 6 čeština
Výběr v OSP 450-4005/01 DIS1 Diplomový projekt 1 2 Za 0+3 14 čeština
Výběr v OSP 430-4201/01 KZPE Konstrukce zařízení průmyslové elektroniky 2 ZaZk 3+2 6 čeština
Výběr v OSP 450-4006/01 DIS2 Diplomový projekt 2 2 Za 0+3 16 čeština

1.ročník
Student má možnost se profilovat do čtyř specializací. Každá specializace obsahuje řadu 4 povinně volitelných předmětů, které na sebe navazují a rozvíjejí znalosti studenta v dané oblasti. K výběru jsou následující specializace:
1. Počítače a informační systémy v řízení
2. Automatizace a robotika
3. Virtuální instrumentace a měření
4. Měřicí a řídicí technika v biomedicíně
Student má povinnost si zvolit dvě z nabízených specializací. Specializace bude otevřena v případě, že si ji zvolí minimálně 10 studentů. Specializace 4 bude otevřena pouze v případě, kdy zároveň poběží dvě ze specializací 1-3.

• Rozvrh předmětu Bezpečnost v elektrotechnice bude zveřejněn na webových stránkách fakulty (www.fei.vsb.cz) na začátku září.
• V letním semestru je povinný předmět, kdy si student vybere jeden z nabídky 2 povinně volitelných předmětů - Statistika a Teorie elektronických obvodů.
• Pro postup do 2. ročníku je nutno v daném akademickém roce získat 40 kreditů z předmětů 1. ročníku k 31. srpnu.
• Pokud student absolvoval v bakalářském studiu předměty - Statistika 1 nebo Management jakosti, tak je v navazujícím magisterském studiu nelze zapsat znovu.

2. ročník
• Studenti druhého ročníku si v letním semestru zapisují volitelné předměty pouze z nabídky pro druhý ročník.
• Výuka v letním semestru probíhá jen 10. týdnů

Součástí státní závěrečné zkoušky je
• Obhajoba diplomové práce.
• Zkouška z povinného předmětu Měřicí a řídicí technika.
• Zkouška z povinně volitelného podle zvolených specializací.
• K SZZ se může přihlásit student, který má splněné všechny povinné a povinně volitelné předměty a získal-li 120 kreditů za celé navazující studium.
• V zimním semestru si studenti druhého ročníku, kteří si vybrali zaměření Informační technologie v řízení, zapíší předmět Distribuované systémy řízení, který je nutný k SZZ a dokončení zaměření.

Součástí studijního plánu jsou i plánované exkurze.

PV - Měřicí a řídicí technika - ET (povinně volitelný)
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 450-4037/02 LP1 Lékařská propedeutika 1 1 ZaZk 2+2 5 čeština
Výběr v OSP 450-4008/02 LDP Lékařské diagnostické přístroje 1 ZaZk 2+2 4 čeština
Výběr v OSP 450-4009/01 OSRČ Operační systémy reálného času 1 ZaZk 2+2 4 čeština
Výběr v OSP 450-4007/01 SMSD Systémy pro měření a sběr dat 1 ZaZk 2+2 4 čeština
Výběr v OSP 450-4013/02 LTP Lékařské terapeutické přístroje 1 ZaZk 2+2 4 čeština
Výběr v OSP 450-4011/01 MSP Měřící systémy a jejich programování 1 ZaZk 2+2 5 čeština
Výběr v OSP 450-4023/01 MPM Metrologie a přesná měření 1 ZaZk 2+2 4 čeština
Výběr v OSP 450-4025/01 RSBPA Řídicí systémy na bázi programovatelných automatů 1 ZaZk 2+2 4 čeština
Výběr v OSP 450-4003/02 RSsP Řídicí systémy s počítači 1 ZaZk 2+2 5 čeština
Výběr v OSP 470-4401/01 STA Statistika 1 ZaZk 3+2 6 čeština
Výběr v OSP 420-4001/01 TELO Teorie elektronických obvodů 1 ZaZk 3+3 6 čeština
Výběr v OSP 450-4012/01 VRS Vestavěné řídicí systémy 1 ZaZk 2+2 4 čeština
Výběr v OSP 450-4015/01 MNIMS Metodika návrhu informačních měřicích systémů 2 ZaZk 2+2 4 čeština
Výběr v OSP 450-4019/01 PR Průmyslová robotika 2 ZaZk 2+2 4 čeština
Výběr v OSP 450-4047/01 SZT Speciální zdravotnická technika 2 Zk 2+2 4 čeština
Výběr v OSP 450-4017/01 ZSR Znalostní systémy řízení 2 ZaZk 2+2 4 čeština
Výběr v OSP 450-4036/01 MITŘ Moderní informační technologie pro řízení 2 ZaZk 2+2 4 čeština
Výběr v OSP 450-4016/01 DSR Distribuované systémy řízení ZaZk 2+2 5 čeština

V - Měřicí a řídicí technika - ET (volitelný odborný)
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 450-4010/01 MSM Mikrosnímače a speciální měření 1 ZaZk 2+2 5 čeština
Výběr v OSP 430-4103/01 VPS2 Výkonové polovodičové systémy II 1 ZaZk 4+3 8 čeština
Výběr v OSP 450-4024/01 CDD Conceptual Design and Development of Innovative Products 1 KlZap 1+3 5 čeština
Výběr v OSP 450-4014/01 DTS Diagnostické a testovací systémy 1 ZaZk 2+2 4 čeština
Výběr v OSP 420-4005/01 EMag Elektromagnetismus 1 ZaZk 2+2 4 čeština
Výběr v OSP 420-4006/01 LOEP Lineární obvody s elektronickými prvky 1 ZaZk 2+2 4 čeština
Výběr v OSP 450-4018/01 NRR Navrhování a realizace regulátorů 2 ZaZk 2+2 4 čeština
Výběr v OSP 450-4030/01 NRVŘS Navrhování a realizace vestavěných řídicích systémů 2 ZaZk 2+2 4 čeština
Výběr v OSP 450-4029/01 PHP Programování hradlových polí 2 KlZap 2+2 4 čeština
Výběr v OSP 450-4032/01 ZBS Zpracování biosignálů 2 ZaZk 2+2 4 čeština
Výběr v OSP 450-4033/01 DMM Diagnostické metody v medicíně 2 ZaZk 2+2 4 čeština
Výběr v OSP 450-4027/01 EMC EMC v elektronice 2 ZaZk 2+2 4 čeština
Výběr v OSP 450-4056/01 MP Magisterský projekt 2 KlZap 0+2 4 čeština
Výběr v OSP 450-4020/01 SES Spolehlivost a udržovatelnost elektrotechnických systémů 2 ZaZk 2+2 4 čeština
Výběr v OSP 420-4012/01 ŠvA Šíření elektromagnetických vln a antény 2 ZaZk 2+2 4 čeština
Výběr v OSP 450-4021/01 ZOMŘT Zpracování obrazu v měřicí a řídicí technice 2 ZaZk 2+2 5 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 712-0202/01 AK-FEI Anglická konverzace pro FEI Za 0+2 2 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 712-0402/01 NK-FEI Německá konverzace pro FEI Za 0+2 2 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 712-0602/01 RK-FEI Ruská konverzace pro FEI Za 0+2 2 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 712-0802/01 ŠK-FEI Španělská konverzace pro FEI Za 0+2 2 čeština

Předmět: anglická, německá, ruská a španělská konverzace je určen studentům, kteří chtějí vycestovat na zahraniční studijní pobyt (např. v rámci programu Erasmus), předmět si zapíší na semestr před plánovaným výjezdem a současně se přihlásí do výběrového řízení na tento pobyt (mobility.fei@vsb.cz).
Studenti si mohou předmět zapsat pouze 1x během studia na FEI. V případě anglické konverzace musí mít studenti vykonanou zkoušku z anglického jazyka. Počet studentů, kteří si tento předmět mohou zapsat, bude limitovat katedra jazyků podle svých možností. Výuku je vždy nutné řešit individuálně na katedře jazyků s Mgr. Evou Adámkovou.

V - Tělesná výchova a kurzy (volitelný odborný)
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 713-0401/01 NTV4ZS Tělesná výchova 1. ročník navazující A 1 Za 0+2 0 čeština
Výběr v OSP 713-0400/01 ZVK4 Zimní výcvikový kurz 1. ročník navazující 1 Za 0+1 t 0 čeština
Výběr v OSP 713-0444/01 LVK4 Letní výcvikový kurz 1.roč.navazující 1 Za 0+1 t 0 čeština
Výběr v OSP 713-0402/01 NTV4LS Tělesná výchova 1. ročník navazující B 1 Za 0+2 0 čeština
Výběr v OSP 713-0601/01 NTV5ZS Tělesná výchova 2. ročník navazující A 2 Za 0+2 0 čeština
Výběr v OSP 713-0500/01 ZVK5 Zimní výcvikový kurz 2. ročník navazující 2 Za 0+1 t 0 čeština
Výběr v OSP 713-0602/01 NTV5LS Tělesná výchova 2. ročník navazující B 2 Za 0+2 0 čeština