Study plan – FEI / N2649 / 2601T004 / - / N / P / Ostrava / cs

Academic year2011/2012Study programmeN2649 - Electrical Engineering
FacultyFaculty of Electrical Engineering and Computer ScienceField of study2601T004 - Measurement and Control Engineering
Type of studyFollow-up MasterSpecialization -
Form of studyFull-timeLanguage of instructionCzech
Tutorial centreOstrava
Sort according tosemester
P - Měřicí a řídicí technika - ET (Compulsory)
WSCodeAbbreviationTitleYearEndingInstruction extentCreditsLanguage
PSP selection 450-4001/01 RS Control Systems Theory and Design 1 CrEx 2+2 6 Czech
PSP selection 470-4109/01 FKP IT Functions of Complex Variable and Integral Transformations 1 CrEx 3+2 6 Czech
PSP selection 450-4002/01 MoSi Modulated Signals 1 CrEx 2+2 6 Czech
PSP selection 420-4008/01 BvE Safety in Electrical Engineering 1 Ex 1+0 1 Czech
PSP selection 450-4004/01 MS Measurement Systems 1 CrEx 2+2 6 Czech
PSP selection 430-4201/01 KZPE Construction of Industrial Electronic Equipments 2 CrEx 3+2 6 Czech
PSP selection 450-4005/01 DIS1 Graduation Theses - Project 1 2 Cr 0+3 14 Czech
PSP selection 450-4006/01 DIS2 Graduation Theses - Project 2 2 Cr 0+3 16 Czech

1.ročník
Student má možnost se profilovat do čtyř specializací. Každá specializace obsahuje řadu 4 povinně volitelných předmětů, které na sebe navazují a rozvíjejí znalosti studenta v dané oblasti. K výběru jsou následující specializace:
1. Počítače a informační systémy v řízení
2. Automatizace a robotika
3. Virtuální instrumentace a měření
4. Měřicí a řídicí technika v biomedicíně
Student má povinnost si zvolit dvě z nabízených specializací. Specializace bude otevřena v případě, že si ji zvolí minimálně 10 studentů. Specializace 4 bude otevřena pouze v případě, kdy zároveň poběží dvě ze specializací 1-3.

• Rozvrh předmětu Bezpečnost v elektrotechnice bude zveřejněn na webových stránkách fakulty (www.fei.vsb.cz) na začátku září.
• V letním semestru je povinný předmět, kdy si student vybere jeden z nabídky 2 povinně volitelných předmětů - Statistika a Teorie elektronických obvodů.
• Pro postup do 2. ročníku je nutno v daném akademickém roce získat 40 kreditů z předmětů 1. ročníku k 31. srpnu.
• Pokud student absolvoval v bakalářském studiu předměty - Statistika 1 nebo Management jakosti, tak je v navazujícím magisterském studiu nelze zapsat znovu.

2. ročník
• Studenti druhého ročníku si v letním semestru zapisují volitelné předměty pouze z nabídky pro druhý ročník.
• Výuka v letním semestru probíhá jen 10. týdnů

Součástí státní závěrečné zkoušky je
• Obhajoba diplomové práce.
• Zkouška z povinného předmětu Měřicí a řídicí technika.
• Zkouška z povinně volitelného podle zvolených specializací.
• K SZZ se může přihlásit student, který má splněné všechny povinné a povinně volitelné předměty a získal-li 120 kreditů za celé navazující studium.
• V zimním semestru si studenti druhého ročníku, kteří si vybrali zaměření Informační technologie v řízení, zapíší předmět Distribuované systémy řízení, který je nutný k SZZ a dokončení zaměření.

Součástí studijního plánu jsou i plánované exkurze.

PV - Měřicí a řídicí technika - ET (Choice-compulsory)
WSCodeAbbreviationTitleYearEndingInstruction extentCreditsLanguage
PSP selection 450-4008/02 LDP Diagnostic Instruments in Medicine 1 CrEx 2+2 4 Czech
PSP selection 450-4007/01 SMSD Measurement and Data Acquisition Systems 1 CrEx 2+2 4 Czech
PSP selection 450-4037/02 LP1 Medical Propedeutics 1 1 CrEx 2+2 5 Czech
PSP selection 450-4009/01 OSRČ Real Time Operating Systems 1 CrEx 2+2 4 Czech
PSP selection 450-4025/01 RSBPA Control Systems Based on Programmable Logic Controllers 1 CrEx 2+2 4 Czech
PSP selection 450-4003/02 RSsP Control Systems using Computers 1 CrEx 2+2 5 Czech
PSP selection 450-4012/01 VRS Embedded Control Systems 1 CrEx 2+2 4 Czech
PSP selection 450-4023/01 MPM Metrology and Precise Measurements 1 CrEx 2+2 4 Czech
PSP selection 450-4011/01 MSP Programming of Measurement Systems 1 CrEx 2+2 5 Czech
PSP selection 470-4401/01 STA Statistics 1 CrEx 3+2 6 Czech
PSP selection 420-4001/01 TELO Theory of Electronic Circuits 1 CrEx 3+3 6 Czech
PSP selection 450-4013/02 LTP Therapeutical Medical Technology 1 CrEx 2+2 4 Czech
PSP selection 450-4015/01 MNIMS Design Methodology of Measurements Systems 2 CrEx 2+2 4 Czech
PSP selection 450-4019/01 PR Industrial Robotics 2 CrEx 2+2 4 Czech
PSP selection 450-4017/01 ZSR Knowledge Based Control Systems 2 CrEx 2+2 4 Czech
PSP selection 450-4047/01 SZT The Special Medical Engineering 2 Ex 2+2 4 Czech
PSP selection 450-4036/01 MITŘ Advanced Information Technologies in Control 2 CrEx 2+2 4 Czech
PSP selection 450-4016/01 DSR Distributed Control Systems CrEx 2+2 5 Czech

V - Měřicí a řídicí technika - ET (Optional)
WSCodeAbbreviationTitleYearEndingInstruction extentCreditsLanguage
PSP selection 450-4010/01 MSM Microsensors and Special Measurement 1 CrEx 2+2 5 Czech
PSP selection 430-4103/01 VPS2 Power Semiconductor Systems II 1 CrEx 4+3 8 Czech
PSP selection 450-4024/01 CDD Conceptual Design and Development of Innovative Products 1 GC 1+3 5 Czech
PSP selection 450-4014/01 DTS Diagnostic and Testing Systems 1 CrEx 2+2 4 Czech
PSP selection 420-4005/01 EMag Electromagnetism 1 CrEx 2+2 4 Czech
PSP selection 420-4006/01 LOEP Linear Circuits with Electronic Elements 1 CrEx 2+2 4 Czech
PSP selection 450-4032/01 ZBS Biological Signals Processing 2 CrEx 2+2 4 Czech
PSP selection 450-4030/01 NRVŘS Design and Application of Embedded Control Systems 2 CrEx 2+2 4 Czech
PSP selection 450-4018/01 NRR Design and Realization of Controllers 2 CrEx 2+2 4 Czech
PSP selection 450-4029/01 PHP Programmable Logic Devices 2 GC 2+2 4 Czech
PSP selection 450-4033/01 DMM Diagnostic Methods in Medicine 2 CrEx 2+2 4 Czech
PSP selection 450-4027/01 EMC EMC in Electronics 2 CrEx 2+2 4 Czech
PSP selection 450-4021/01 ZOMŘT Image Processing in the Area of Measurement and Control 2 CrEx 2+2 5 Czech
PSP selection 450-4056/01 MP Master Project 2 GC 0+2 4 Czech
PSP selection 450-4020/01 SES Reliability and Maintanability of Electrical Systems 2 CrEx 2+2 4 Czech
PSP selection 420-4012/01 ŠvA Wave Propagation and Antennas 2 CrEx 2+2 4 Czech
PSP selection PSP selection 712-0202/01 AK-FEI English Conversation for FEI Cr 0+2 2 Czech
PSP selection PSP selection 712-0402/01 NK-FEI German Conversation for FEI Cr 0+2 2 Czech
PSP selection PSP selection 712-0602/01 RK-FEI Russian Conversation for FEI Cr 0+2 2 Czech
PSP selection PSP selection 712-0802/01 ŠK-FEI Spanish Conversation for FEI Cr 0+2 2 Czech

Předmět: anglická, německá, ruská a španělská konverzace je určen studentům, kteří chtějí vycestovat na zahraniční studijní pobyt (např. v rámci programu Erasmus), předmět si zapíší na semestr před plánovaným výjezdem a současně se přihlásí do výběrového řízení na tento pobyt (mobility.fei@vsb.cz).
Studenti si mohou předmět zapsat pouze 1x během studia na FEI. V případě anglické konverzace musí mít studenti vykonanou zkoušku z anglického jazyka. Počet studentů, kteří si tento předmět mohou zapsat, bude limitovat katedra jazyků podle svých možností. Výuku je vždy nutné řešit individuálně na katedře jazyků s Mgr. Evou Adámkovou.

V - Tělesná výchova a kurzy (Optional)
WSCodeAbbreviationTitleYearEndingInstruction extentCreditsLanguage
PSP selection 713-0400/01 ZVK4 Basic Winter Sports Course 1.master degree 1 Cr 0+1 W/S 0 Czech
PSP selection 713-0401/01 NTV4ZS Physical education 1.master degree A 1 Cr 0+2 0 Czech
PSP selection 713-0444/01 LVK4 Basic Summer Sports Course 1.master degree 1 Cr 0+1 W/S 0 Czech
PSP selection 713-0402/01 NTV4LS Physical education 1.master degree B 1 Cr 0+2 0 Czech
PSP selection 713-0500/01 ZVK5 Basic Winter Sports Course 2.master degree 2 Cr 0+1 W/S 0 Czech
PSP selection 713-0601/01 NTV5ZS Physical education 2. master degree A 2 Cr 0+2 0 Czech
PSP selection 713-0602/01 NTV5LS Physical education 2. master degree B 2 Cr 0+2 0 Czech