Study plan – FEI / N2649 / 2612T015 / - / N / P / Ostrava / cs

Academic year2011/2012Study programmeN2649 – Electrical Engineering
FacultyFaculty of Electrical Engineering and Computer ScienceField of study2612T015 – Electronics
Type of studyFollow-up MasterSpecialization
Form of studyFull-timeLanguage of instructionCzech
Tutorial centreOstrava
Sort according tosemester
P - Elektronika - ET (Compulsory)
WSCodeAbbreviationTitleYearEndingInstruction extentCreditsLanguage
PSP selection 430-4101/01 ČMT2 Digital and Microprocessor Technique II 1 CrEx 3+2 6 Czech
PSP selection 470-4109/01 FKP IT Functions of Complex Variable and Integral Transformations 1 CrEx 3+2 6 Czech
PSP selection 450-4002/01 MoSi Modulated Signals 1 CrEx 2+2 6 Czech
PSP selection 420-4008/01 BvE Safety in Electrical Engineering 1 Ex 1+0 1 Czech
PSP selection 420-4001/01 TELO Theory of Electronic Circuits 1 CrEx 3+3 6 Czech
PSP selection 430-4104/01 AEO Analog Electronic Circuits 1 CrEx 2+3 6 Czech
PSP selection 430-4103/01 VPS2 Power Semiconductor Systems II 1 CrEx 4+3 8 Czech
PSP selection 430-4201/01 KZPE Construction of Industrial Electronic Equipments 2 CrEx 3+2 6 Czech
PSP selection 430-4202/01 DP1 Diploma Project I 2 Cr 0+2 14 Czech
PSP selection 450-4007/01 SMSD Measurement and Data Acquisition Systems 2 CrEx 2+2 4 Czech
PSP selection 430-4208/01 DP2 Diploma Project II 2 Cr 0+2 16 Czech

1. ročník
Oborovou katedrou je Katedra elektroniky.
Obor Elektronika má dvě zaměření:
• Průmyslová elektronika
• Komerční elektronika
Rozvrh předmětu Bezpečnost v elektrotechnice bude zveřejněn na webových stránkách fakulty (www.fei.vsb.cz) na začátku září.
Studenti si zapisují v 1. a 2. ročníku povinné předměty a povinně volitelné předměty podle pokynů, které obdrží na sekretariátě oborové katedry nebo je získají z www stránek oborové katedry.
Studenti si zapisují volitelné předměty podle doporučení oborové katedry v souvislosti se zaměřením své diplomové práce.
Pokud student absolvoval některé předměty (Přístupové sítě, Telekomunikační sítě) již v bakalářském studiu, nesmí si je zapsat v magisterském studiu. Pro doplnění kreditů si studenti vybírají předměty z nabídky volitelných předmětů oboru Elektronika. Po domluvě s garantem oboru je možné si vybrat volitelné předměty i z jiných oborů magisterského studia, které mají návaznost na téma diplomové práce.
Pro postup do 2. ročníku je nutno v daném akademickém roce získat 40 kreditů z předmětů 1. ročníku k 31. srpnu.
2. ročník
Předměty státní závěrečné zkoušky:
Povinný předmět (náplň předmětu tvoří hlavní předměty oboru):
• Elektronika
Volitelný předmět (náplň předmětu určují předměty odborného zaměření, student si vybírá vždy jen jeden předmět):
• Řídicí a výkonová elektronika
• Přístrojová elektronika
Výuka v letním semestru probíhá jen 10 týdnů.

Součástí studijního plánu jsou i plánované exkurze.

PV - Elektronika - ET (Choice-compulsory)
WSCodeAbbreviationTitleYearEndingInstruction extentCreditsLanguage
PSP selection 430-4105/01 ERP2 Electrical Controlled Drives II 1 CrEx 3+2 6 Czech
PSP selection 450-4052/01 EOMP Electronic Circuits for Measurements 1 CrEx 2+3 6 Czech
PSP selection 430-4106/01 MŘS2 Microcomputer Control Systems II 1 CrEx 2+2 6 Czech
PSP selection 450-4015/01 MNIMS Design Methodology of Measurements Systems 2 CrEx 2+2 4 Czech
PSP selection 430-4203/01 ERP3 Electrical Controlled Drives III 2 CrEx 2+1 4 Czech

V - Elektronika - ET (Optional)
WSCodeAbbreviationTitleYearEndingInstruction extentCreditsLanguage
PSP selection 430-4102/01 ŘEVM Control Electronics of Power Converters 1 CrEx 2+3 6 Czech
PSP selection 450-4001/01 RS Control Systems Theory and Design 1 CrEx 2+2 6 Czech
PSP selection 410-4112/01 EEN2 Electrical Power Engineering II 1 CrEx 3+2 6 Czech
PSP selection 440-4105/01 TEZ Electronic Equipment Technology 1 CrEx 2+2 4 Czech
PSP selection 440-4104/01 OPT I Optoelectronics I 1 CrEx 4+2 6 Czech
PSP selection 420-4013/01 VAEV Power Analysis of Electric Quantities 1 CrEx 2+2 5 Czech
PSP selection 450-4024/01 CDD Conceptual Design and Development of Innovative Products 1 GC 1+3 5 Czech
PSP selection 420-4005/01 EMag Electromagnetism 1 CrEx 2+2 4 Czech
PSP selection 440-4112/01 VE High Frequency Electronics 1 CrEx 2+2 4 Czech
PSP selection 440-4109/01 OPT II Optoelectronics II 1 CrEx 4+2 6 Czech
PSP selection 450-4011/01 MSP Programming of Measurement Systems 1 CrEx 2+2 5 Czech
PSP selection 430-4205/01 KPM Construction of Semiconductor Converters 2 CrEx 3+2 6 Czech
PSP selection 420-4010/01 PPCAE Designing with Support CAE 2 CrEx 2+2 6 Czech
PSP selection 430-4204/01 NEP Design of Electrical Drives 2 CrEx 3+3 8 Czech
PSP selection 420-4002/01 MZS Modern Amplifier Structures 2 CrEx 2+2 5 Czech
PSP selection 440-4207/01 OPT III Optoelectronics III 2 CrEx 3+3 6 Czech
PSP selection 440-4202/01 SaD Reliability and Diagnostics 2 CrEx 3+2 8 Czech
PSP selection 420-4014/01 BTSZ Safety Technology of Machines 2 CrEx 2+2 6 Czech
PSP selection 430-4206/01 SPMV Servodrives of Low Power 2 CrEx 2+2 4 Czech
PSP selection 430-4207/01 SP Signal Processors 2 CrEx 2+2 4 Czech
PSP selection 450-4027/01 EMC EMC in Electronics 2 CrEx 2+2 4 Czech
PSP selection 450-4021/01 ZOMŘT Image Processing in the Area of Measurement and Control 2 CrEx 2+2 5 Czech
PSP selection 440-4210/01 MuT Multimedia Technique 2 CrEx 2+2 4 Czech
PSP selection PSP selection 712-0202/01 AK-FEI English Conversation for FEI Cr 0+2 2 Czech
PSP selection PSP selection 712-0402/01 NK-FEI German Conversation for FEI Cr 0+2 2 Czech
PSP selection PSP selection 712-0602/01 RK-FEI Russian Conversation for FEI Cr 0+2 2 Czech
PSP selection PSP selection 712-0802/01 ŠK-FEI Spanish Conversation for FEI Cr 0+2 2 Czech

Předmět: anglická, německá, ruská a španělská konverzace je určen studentům, kteří chtějí vycestovat na zahraniční studijní pobyt (např. v rámci programu Erasmus), předmět si zapíší na semestr před plánovaným výjezdem a současně se přihlásí do výběrového řízení na tento pobyt (mobility.fei@vsb.cz).
Studenti si mohou předmět zapsat pouze 1x během studia na FEI. V případě anglické konverzace musí mít studenti vykonanou zkoušku z anglického jazyka. Počet studentů, kteří si tento předmět mohou zapsat, bude limitovat katedra jazyků podle svých možností. Výuku je vždy nutné řešit individuálně na katedře jazyků s Mgr. Evou Adámkovou.

V - Tělesná výchova a kurzy (Optional)
WSCodeAbbreviationTitleYearEndingInstruction extentCreditsLanguage
PSP selection 713-0400/01 ZVK4 Basic Winter Sports Course 1. master degree 1 Cr 0+1 W/S 0 Czech
PSP selection 713-0401/01 NTV4ZS Physical education 1. master degree A 1 Cr 0+2 0 Czech
PSP selection 713-0444/01 LVK4 Basic Summer Sports Course 1.master degree 1 Cr 0+1 W/S 0 Czech
PSP selection 713-0402/01 NTV4LS Physical education 1. master degree B 1 Cr 0+2 0 Czech
PSP selection 713-0500/01 ZVK5 Basic Winter Sports Course 2. master degree 2 Cr 0+1 W/S 0 Czech
PSP selection 713-0601/01 NTV5ZS Physical education 2. master degree A 2 Cr 0+2 0 Czech
PSP selection 713-0602/01 NTV5LS Physical education 2. master degree B 2 Cr 0+2 0 Czech