Study plan – FEI / N2649 / 3907T001 / - / N / K / Ostrava / cs

Academic year2011/2012Study programmeN2649 – Electrical Engineering
FacultyFaculty of Electrical Engineering and Computer ScienceField of study3907T001 – Electrical Power Engineering
Type of studyFollow-up MasterSpecialization
Form of studyPart-timeLanguage of instructionCzech
Tutorial centreOstrava
Sort according tosemester
P - Elektroenergetika - ET (Compulsory)
WSCodeAbbreviationTitleYearEndingInstruction extentCreditsLanguage
PSP selection 470-4109/01 FKP IT Functions of Complex Variable and Integral Transformations 1 CrEx 10 H/S+10 H/S 6 Czech
PSP selection 420-4008/01 BvE Safety in Electrical Engineering 1 Ex 6 H/S+0 1 Czech
PSP selection 410-4113/01 VPEL Selected Principles of Electrical Power Engineering 1 CrEx 10 H/S+4 H/S 4 Czech
PSP selection 410-4116/01 ETT Electrical Heating Technology 1 CrEx 10 H/S+4 H/S 8 Czech
PSP selection 410-4212/01 DIP1 Diploma Project I 2 Cr 0+14 H/S 14 Czech
PSP selection 420-4003/01 PaNvE Rules and Regulations in Electrical Engineering 2 CrEx 12 H/S+4 H/S 6 Czech
PSP selection 410-4213/01 DIP2 Diploma Project II 2 Cr 0+16 H/S 16 Czech

1. ročník
•Rozvrh předmětu Bezpečnost v elektrotechnice bude zveřejněn na webových stránkách fakulty (www.fei.vsb.cz) na začátku září.
•Studenti si zapisují v 1. a 2. ročníku povinné a povinně volitelné předměty podle pokynů, které obdrží na sekretariátě katedry Elektroenergetiky nebo je získají z www stránek této katedry. Studenti si zapisují volitelné předměty podle doporučení oborových kateder v souvislosti se zaměřením své diplomové práce.
•Obor se dělí na pět zaměření: přenos a distribuce elektrické energie, výroba elektrické energie, elektroenergetika v dopravě, elektrické stroje a přístroje a komerční elektrotechnika.
•Pro postup do 2. ročníku je nutno v daném akademickém roce získat 40 kreditů z předmětů 1. ročníku k 31. srpnu.
•Studenti, kteří již vykonali předmět Prokazování shody a certifikace, Elektrické přístroje spínací a řídicí, Provozní vlastnosti elektrických strojů v bakalářském studiu, si tyto předměty nesmí zapsat znovu. Pro doplnění kreditů si vybírají předměty z nabídky volitelných předmětů magisterského studia.
2. ročník
•Výuka v letním semestru probíhá jen 10 týdnů.
•Rozsah závěrečných zkoušek: hlavní předmět pro zaměření: přenos a distribuce elektrické energie - Elektroenergetika průmyslových a distribučních sítí, elektroenergetika v dopravě - Elektroenergetika v dopravě, výroba elektrické energie - Zařízení elektráren, elektrické stroje a přístroje - Elektrické stroje resp. Elektrické přístroje, komerční elektrotechnika - Elektrické přístroje resp. Technologické procesy. Další předmět dle zaměření DP

Součástí studijního plánu jsou i plánované exkurze.

PV - Elektroenergetika - ET (Choice-compulsory)
WSCodeAbbreviationTitleYearEndingInstruction extentCreditsLanguage
PSP selection 410-4106/01 DPES Degradation Processes of Electrical Systems 1 CrEx 8+8 4 Czech
PSP selection 410-4114/01 PEDS Designing Electrical Distribution Networks 1 CrEx 10 H/S+4 H/S 6 Czech
PSP selection 410-4110/01 DMME Diagnostic Methods and Modelling on Device in Power Plants 1 CrEx 10 H/S+4 H/S 6 Czech
PSP selection 410-4112/01 EEN2 Electrical Power Engineering II 1 CrEx 10 H/S+4 H/S 6 Czech
PSP selection 410-4109/01 TEEN Electrical Power Engineering Theory 1 CrEx 10 H/S+4 H/S 8 Czech
PSP selection 410-4101/01 TES Theory of Electrical Machines 1 CrEx 14 H/S+15 H/S 8 Czech
PSP selection 345-0531/02 PSC Demonstration of conformity and certification 1 CrEx 10 H/S+2 H/S 4 Czech
PSP selection 410-4104/01 EP II Electrical Apparatus II 1 CrEx 8 H/S+12 H/S 8 Czech
PSP selection 410-4107/01 TP Technological Processes 1 CrEx 10+6 4 Czech
PSP selection 410-4115/01 PJES Transient Effects in Electrical Systems 1 CrEx 10 H/S+4 H/S 8 Czech
PSP selection 410-4203/01 PREP Designing Electrical Apparatuses 2 CrEx 16 H/S+0 8 Czech
PSP selection 410-4201/01 PRES Designing Electrical Machines 2 CrEx 6 H/S+12 H/S 8 Czech
PSP selection 410-4210/01 EDPS Electrical Power Engineering of Distribution and Industrial Networks 2 CrEx 10 H/S+4 H/S 8 Czech
PSP selection 420-4007/01 EED Electric Railways Operation 2 CrEx 10 H/S+4 H/S 8 Czech
PSP selection 345-0520/04 FS Financial Systems 2 GC 12 H/S+2 H/S 4 Czech
PSP selection 345-0522/04 PNP Legal Standards in Business 2 GC 12 H/S+2 H/S 4 Czech
PSP selection 410-4205/01 NMSP Numerical Methods for Designing Electrical Machines and Apparatuses 2 CrEx 8 H/S+8 H/S 8 Czech
PSP selection 410-4211/01 ZAEL Power Plants Devices 2 CrEx 10 H/S+4 H/S 8 Czech
PSP selection 711-0519/01 PsOR Psychology of Organization and Management 2 Cr 10 H/S+0 2 Czech

V - Elektroenergetika - ET (Optional)
WSCodeAbbreviationTitleYearEndingInstruction extentCreditsLanguage
PSP selection 410-4111/01 PMDE Computer Measurement and Diagnostics in Electrical Power Engineering 1 CrEx 10 H/S+4 H/S 6 Czech
PSP selection 410-4103/01 EPSŘ Electrical Switching and Control Apparatus 1 CrEx 8 H/S+16 H/S 6 Czech
PSP selection 430-4103/01 VPS2 Power Semiconductor Systems II 1 CrEx 4 H/S+25 H/S 8 Czech
PSP selection 420-4005/01 EMag Electromagnetism 1 CrEx 2 H/S+12 H/S 4 Czech
PSP selection 410-4118/01 EPEZ Energy Problems of Electrical Heating Equipment 1 CrEx 10 H/S+4 H/S 6 Czech
PSP selection 711-0401/01 PAZJ Legal Aspects of Quality Management 1 CrEx 16 H/S+0 4 Czech
PSP selection 410-4117/01 PROS Lighting Systems Operation 1 CrEx 10 H/S+4 H/S 6 Czech
PSP selection 410-4108/01 MPESP Modeling of Transients in Electrical Machines and Apparatus 1 CrEx 14 H/S+7 H/S 8 Czech
PSP selection 410-4102/01 PVES Operating Properties of Electrical Machines 1 CrEx 14 H/S+7 H/S 6 Czech
PSP selection 410-4105/01 FP Plasma Physic 1 CrEx 2 H/S+1 H/S 4 Czech
PSP selection 410-4208/01 ENRU Electrical Power Disturbances 2 CrEx 10 H/S+4 H/S 4 Czech
PSP selection 410-4209/01 ESV Electrical Power Stations and Lines 2 CrEx 10 H/S+4 H/S 8 Czech
PSP selection 420-4004/01 EZRB Electric Devices and Distributions in Buildings 2 CrEx 6 H/S+4 H/S 6 Czech
PSP selection 410-4206/01 ŘESO Electric Power Systems Control 2 CrEx 10 H/S+4 H/S 6 Czech
PSP selection 420-4009/01 PSZ Prevention of Power Devices 2 CrEx 10 H/S+4 H/S 6 Czech
PSP selection 410-4207/01 OARO Protections and Automatics in Distribution System 2 CrEx 10 H/S+4 H/S 6 Czech
PSP selection 410-4204/01 TMEP Technology and Compounding Materials of Electrical Apparatus 2 CrEx 14 H/S+7 H/S 5 Czech
PSP selection 410-4202/01 TMES Technology and Compounding Materials of Electrical Machines 2 CrEx 14 H/S+7 H/S 5 Czech