Studijní plán – FEI / N2649 / 2601T004 / - / N / K / Ostrava / cs

Akademický rok2011/2012Studijní programN2649 - Elektrotechnika
FakultaFakulta elektrotechniky a informatikyStudijní obor2601T004 - Měřicí a řídicí technika
Typ studianavazující magisterskéSpecializace -
Forma studiakombinovanáJazyk výukyčeština
Konzultační střediskoOstrava
Setřídit podlesemestru
P - Měřicí a řídicí technika - ET (povinný)
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 420-4008/01 BvE Bezpečnost v elektrotechnice 1 Zk 6 h/s+0 1 čeština
Výběr v OSP 470-4109/01 FKP IT Funkce komplexní proměnné a integrální transformace 1 ZaZk 10 h/s+10 h/s 6 čeština
Výběr v OSP 450-4002/01 MoSi Modulované signály 1 ZaZk 2 h/s+12 h/s 6 čeština
Výběr v OSP 450-4001/01 RS Regulační systémy 1 ZaZk 2 h/s+12 h/s 6 čeština
Výběr v OSP 450-4004/01 MS Měřicí systémy 1 ZaZk 2 h/s+12 h/s 6 čeština
Výběr v OSP 450-4005/01 DIS1 Diplomový projekt 1 2 Za 0+8 h/s 14 čeština
Výběr v OSP 430-4201/01 KZPE Konstrukce zařízení průmyslové elektroniky 2 ZaZk 3 h/s+18 h/s 6 čeština
Výběr v OSP 450-4006/01 DIS2 Diplomový projekt 2 2 Za 0+8 h/s 16 čeština

1.ročník
Student má možnost se profilovat do čtyř specializací. Každá specializace obsahuje řadu 4 povinně volitelných předmětů, které na sebe navazují a rozvíjejí znalosti studenta v dané oblasti. K výběru jsou následující specializace:
1. Počítače a informační systémy v řízení
2. Automatizace a robotika
3. Virtuální instrumentace a měření
4. Měřicí a řídicí technika v biomedicíně
Student má povinnost si zvolit dvě z nabízených specializací. Specializace bude otevřena v případě, že si ji zvolí minimálně 10 studentů. Specializace 4 bude otevřena pouze v případě, kdy zároveň poběží dvě ze specializací 1-3.

• Rozvrh předmětu Bezpečnost v elektrotechnice bude zveřejněn na webových stránkách fakulty (www.fei.vsb.cz) na začátku září.
• V letním semestru je povinný předmět, kdy si student vybere jeden z nabídky 2 povinně volitelných předmětů - Statistika a Teorie elektronických obvodů.
• Pro postup do 2. ročníku je nutno v daném akademickém roce získat 40 kreditů z předmětů 1. ročníku k 31. srpnu.
• Pokud student absolvoval v bakalářském studiu předměty - Statistika 1 nebo Management jakosti, tak je v navazujícím magisterském studiu nelze zapsat znovu.

2. ročník
• Studenti druhého ročníku si v letním semestru zapisují volitelné předměty pouze z nabídky pro druhý ročník.
• Výuka v letním semestru probíhá jen 10. týdnů

Součástí státní závěrečné zkoušky je
• Obhajoba diplomové práce.
• Zkouška z povinného předmětu Měřicí a řídicí technika.
• Zkouška z povinně volitelného podle zvolených specializací.
• K SZZ se může přihlásit student, který má splněné všechny povinné a povinně volitelné předměty a získal-li 120 kreditů za celé navazující studium.
• V zimním semestru si studenti druhého ročníku, kteří si vybrali zaměření Informační technologie v řízení, zapíší předmět Distribuované systémy řízení, který je nutný k SZZ a dokončení zaměření.

Součástí studijního plánu jsou i plánované exkurze.

PV - Měřicí a řídicí technika - ET (povinně volitelný)
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 450-4037/02 LP1 Lékařská propedeutika 1 1 ZaZk 2 h/s+12 h/s 5 čeština
Výběr v OSP 450-4008/02 LDP Lékařské diagnostické přístroje 1 ZaZk 2 h/s+12 h/s 4 čeština
Výběr v OSP 450-4009/01 OSRČ Operační systémy reálného času 1 ZaZk 2 h/s+12 h/s 4 čeština
Výběr v OSP 450-4007/01 SMSD Systémy pro měření a sběr dat 1 ZaZk 0 h/s+12 h/s 4 čeština
Výběr v OSP 450-4013/02 LTP Lékařské terapeutické přístroje 1 ZaZk 2 h/s+10 h/s 4 čeština
Výběr v OSP 450-4011/01 MSP Měřící systémy a jejich programování 1 ZaZk 0 h/s+14 h/s 5 čeština
Výběr v OSP 450-4023/01 MPM Metrologie a přesná měření 1 ZaZk 0 h/s+12 h/s 4 čeština
Výběr v OSP 450-4025/01 RSBPA Řídicí systémy na bázi programovatelných automatů 1 ZaZk 2 h/s+12 h/s 4 čeština
Výběr v OSP 450-4003/02 RSsP Řídicí systémy s počítači 1 ZaZk 2 h/s+12 h/s 5 čeština
Výběr v OSP 470-4401/01 STA Statistika 1 ZaZk 10 h/s+10 h/s 6 čeština
Výběr v OSP 420-4001/01 TELO Teorie elektronických obvodů 1 ZaZk 4 h/s+16 h/s 6 čeština
Výběr v OSP 450-4012/01 VRS Vestavěné řídicí systémy 1 ZaZk 2 h/s+12 h/s 4 čeština
Výběr v OSP 450-4015/01 MNIMS Metodika návrhu informačních měřicích systémů 2 ZaZk 0 h/s+12 h/s 4 čeština
Výběr v OSP 450-4019/01 PR Průmyslová robotika 2 ZaZk 2 h/s+12 h/s 4 čeština
Výběr v OSP 450-4047/01 SZT Speciální zdravotnická technika 2 Zk 2 h/s+12 h/s 4 čeština
Výběr v OSP 450-4017/01 ZSR Znalostní systémy řízení 2 ZaZk 2 h/s+12 h/s 4 čeština
Výběr v OSP 450-4036/01 MITŘ Moderní informační technologie pro řízení 2 ZaZk 2 h/s+12 h/s 4 čeština
Výběr v OSP 450-4016/01 DSR Distribuované systémy řízení ZaZk 2 h/s+12 h/s 5 čeština

V - Měřicí a řídicí technika - ET (volitelný odborný)
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 450-4010/01 MSM Mikrosnímače a speciální měření 1 ZaZk 2 h/s+12 h/s 5 čeština
Výběr v OSP 430-4103/01 VPS2 Výkonové polovodičové systémy II 1 ZaZk 4 h/s+25 h/s 8 čeština
Výběr v OSP 450-4024/01 CDD Conceptual Design and Development of Innovative Products 1 KlZap 0+10 h/s 5 čeština
Výběr v OSP 450-4014/01 DTS Diagnostické a testovací systémy 1 ZaZk 2 h/s+12 h/s 4 čeština
Výběr v OSP 420-4005/01 EMag Elektromagnetismus 1 ZaZk 2 h/s+12 h/s 4 čeština
Výběr v OSP 420-4006/01 LOEP Lineární obvody s elektronickými prvky 1 ZaZk 2 h/s+12 h/s 4 čeština
Výběr v OSP 450-4018/01 NRR Navrhování a realizace regulátorů 2 ZaZk 2 h/s+12 h/s 4 čeština
Výběr v OSP 450-4030/01 NRVŘS Navrhování a realizace vestavěných řídicích systémů 2 ZaZk 2 h/s+12 h/s 4 čeština
Výběr v OSP 450-4029/01 PHP Programování hradlových polí 2 KlZap 2 h/s+12 h/s 4 čeština
Výběr v OSP 450-4032/01 ZBS Zpracování biosignálů 2 ZaZk 2 h/s+12 h/s 4 čeština
Výběr v OSP 450-4033/01 DMM Diagnostické metody v medicíně 2 ZaZk 2 h/s+12 h/s 4 čeština
Výběr v OSP 450-4027/01 EMC EMC v elektronice 2 ZaZk 2 h/s+12 h/s 4 čeština
Výběr v OSP 450-4056/01 MP Magisterský projekt 2 KlZap 0 h/s+12 h/s 4 čeština
Výběr v OSP 450-4020/01 SES Spolehlivost a udržovatelnost elektrotechnických systémů 2 ZaZk 0 h/s+12 h/s 4 čeština
Výběr v OSP 420-4012/01 ŠvA Šíření elektromagnetických vln a antény 2 ZaZk 2 h/s+12 h/s 4 čeština
Výběr v OSP 450-4021/01 ZOMŘT Zpracování obrazu v měřicí a řídicí technice 2 ZaZk 2 h/s+12 h/s 5 čeština