Study plan – FS / B2341 / - / - / B / K / Uherský Brod / cs

Academic year2011/2012Study programmeB2341 - Engineering
FacultyFaculty of Mechanical EngineeringField of study -
Type of studyBachelorSpecialization -
Form of studyPart-timeLanguage of instructionCzech
Tutorial centreUherský Brod
Sort according tosemester
P - Strojírenství, 1. roč.-Brod (Compulsory)
WSCodeAbbreviationTitleYearEndingInstruction extentCreditsLanguage
PSP selection 714-0365/04 ZM Basics of Mathematics 1 GC 0+8 H/S 2 Czech
PSP selection 346-0319/02 ZTO Fundamentals of Cutting 1 GC 3 H/S+3 H/S 2 Czech
PSP selection 345-0348/02 ÚSv Introduction of Welding 1 GC 8 H/S+4 H/S 3 Czech
PSP selection 714-0366/02 MI Mathematics I 1 CrEx 12 H/S+4 H/S 5 Czech
PSP selection 347-0302/02 ZS Mechanical Engineering Fundamentals 1 CrEx 6 H/S+16 H/S 6 Czech
PSP selection 516-0315/01 FYI Physics I 1 GC 0+8 H/S 2 Czech
PSP selection 339-0318/01 VZM Properties and testing of materials 1 CrEx 16 H/S+0 5 Czech
PSP selection 352-0340/01 TV Technical Calculations 1 GC 12 H/S+4 H/S 4 Czech
PSP selection 714-0375/06 KG Constructive Geometry 1 CrEx 12 H/S+4 H/S 4 Czech
PSP selection 345-0347/02 TTaS Forming and Casting Technologies 1 GC 12 H/S+4 H/S 4 Czech
PSP selection 714-0367/04 MII Mathematics II 1 CrEx 12 H/S+4 H/S 4 Czech
PSP selection 345-0302/02 SM Mechanical Engineering Materials 1 GC 12 H/S+4 H/S 4 Czech
PSP selection 516-0316/01 FYII Physics II 1 CrEx 16 H/S+4 H/S 5 Czech
PSP selection 337-0312/01 STAT Statics 1 CrEx 16 H/S+4 H/S 5 Czech
PSP selection 352-0324/02 TP Technical Presentations 1 Cr 0 H/S+8 H/S 3 Czech

Studenti si musí pro 2. semestr zvolit jeden cizí jazyk a rovněž jeden předmět
z nabídky Povinně volitelných předmětů.

PV - Povinně volitelné předměty, 1. a 2. ročník (Choice-compulsory)
WSCodeAbbreviationTitleYearEndingInstruction extentCreditsLanguage
PSP selection PSP selection 617-0301/01 CH Chemistry GC 12 H/S+4 H/S 4 Czech
PSP selection PSP selection 711-0479/19 ZP Fundamentals of Law GC 10 H/S+0 2 Czech
PSP selection PSP selection 711-0206/02 DVTS History of Science and Technology in Engineering GC 10 H/S+0 2 Czech
PSP selection PSP selection 711-0103/24 FIL Philosophy GC 10 H/S+0 2 Czech
PSP selection PSP selection 711-0303/24 Polit Political Science GC 10 H/S+0 2 Czech
PSP selection PSP selection 345-0304/02 ZMng Principles of Management GC 0+8 H/S 2 Czech
PSP selection PSP selection 711-0501/23 PSYCH-1 Psychology I. GC 10 H/S+0 2 Czech
PSP selection PSP selection 711-0605/24 sociologie Sociology GC 10 H/S+0 2 Czech
PSP selection PSP selection 711-0204/13 SNH World and National History I. GC 10 H/S+0 2 Czech

Studenti 2. ročníku si volí z tohoto bloku 1 předmět v ZS, ten musí být jiný než ten, který si zvolili v 1. ročníku LS.

PV - Cizí jazyk pro FS, 1. ročník (Choice-compulsory)
WSCodeAbbreviationTitleYearEndingInstruction extentCreditsLanguage
PSP selection 712-0101/09 Aa/I English Language a/I 1 Cr 0 H/S+8 H/S 0 Czech
PSP selection 712-0905/03 Fb/I French Language b/I 1 Cr 0+8 H/S 0 Czech
PSP selection 712-0301/09 Na/I German Language a/I 1 Cr 0+8 H/S 0 Czech
PSP selection 712-0505/05 Rb/I Russian Language b/I 1 Cr 0+8 H/S 0 Czech
PSP selection 712-0705/03 Šb/I Spanish Language b/I 1 Cr 0+8 H/S 0 Czech