Studijní plán – FS / P2346 / 2302V019 / - / D / K / Ostrava / cs

Akademický rok2011/2012Studijní programP2346 – Strojní inženýrství
FakultaFakulta strojníStudijní obor2302V019 – Stavba výrobních strojů a zařízení
Typ studiadoktorskéSpecializace
Forma studiakombinovanáJazyk výukyčeština
Konzultační střediskoOstrava
PV - Stavba výrobních strojů a zařízení (povinně volitelný)
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP Výběr v OSP 342-0901/01 DKHD Dopravní komplexy hlubinných dolů ZaZk 25 h/s+0 10 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 342-0902/01 DKPD Dopravní komplexy povrchových dolů ZaZk 25 h/s+0 10 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 352-0923/02 EMNV Elektrické měření neelektrických veličin Zk 25 h/s+25 h/s 10 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 347-0902/01 EMO Experimentální metody v oboru ZaZk 25 h/s+0 10 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 347-0913/01 Geo Geometrie a pevnostní výpočet evolventního ozubení ZaZk 25 h/s+0 10 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 340-0927/01 HDSK Hlubinné dobývací stroje a komplexy Zk 25 h/s+0 10 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 339-0905/01 MSUM Mezní stavy a únava materiálu ZaZk 25 h/s+0 10 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 337-0903/01 MKPME MKP v mechanice ZaZk 25 h/s+0 10 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 347-0920/01 Oop Optimalizace ozubených převodů ZaZk 25 h/s+0 10 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 338-0906/01 PSM Pohony strojů a mechanizmů ZaZk 25 h/s+0 10 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 340-0928/01 PDSTC Povrchové dobývací stroje a technologické celky Zk 25 h/s+0 10 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 340-0926/01 PÚTD Provozní údržba a technická diagnostika Zk 25 h/s+0 10 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 340-0930/01 PEHOM Přenos energie a hmoty při ohřevu materiálu, teorie a stavba výměníků Zk 25 h/s+0 10 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 347-0922/01 SSPS Spolehlivost strojních prvků a systémů Zk 25 h/s+25 h/s 10 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 337-0902/01 STDOK Statika a dynamika ocelových konstrukcí ZaZk 25 h/s+0 10 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 340-0933/01 SSZO Stavba strojů pro zpracování odpadů Zk 25 h/s+0 10 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 340-0934/01 SZVZO Stroje a zařízení pro výrobu, sekundární zpracování a odlévání oceli Zk 25 h/s+0 10 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 340-0925/01 SZTZK Strojní zařízení pro těžbu a zpracování kamene Zk 25 h/s+0 10 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 361-0909/01 TPP Technika prostředí v průmyslu Zk 25 h/s+0 10 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 618-0931/01 TZHuPr Teoretické základy hutnických procesů Zk 0+0 10 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 340-0932/01 TSTS Teorie a stavba tvářecích strojů Zk 25 h/s+0 10 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 352-0903/01 TAŘ Teorie automatického řízení ZaZk 25 h/s+0 10 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 337-0911/01 TEORM Teorie mechanismů a strojů ZaZk 25 h/s+0 10 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 340-0931/01 TSPP Teorie stavby průmyslových pecí, spalování a spalovacích zařízení Zk 25 h/s+0 10 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 347-0903/01 VS II Vybrané statě z částí a mechanismů strojů II ZaZk 25 h/s+0 10 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 347-0901/01 VS Vybrané statě z částí a mechanizmů strojů ZaZk 25 h/s+0 10 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 339-0909/01 VSMK Vybrané statě z mechaniky kontinua ZaZk 25 h/s+0 10 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 340-0929/01 ZSS Zemní a stavební stroje Zk 25 h/s+0 h/s 10 čeština

PV - Cizí jazyk pro doktorské studium (povinně volitelný)
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP Výběr v OSP 712-0191/02 A-Dr. Jazyk anglický Dr. Zk 0+26 h/s 10 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 712-0008/02 CJDr. Jazyk český Dr. Zk 0+28 h/s 10 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 712-0991/02 F-Dr. Jazyk francouzský Dr. Zk 0+28 h/s 10 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 712-0391/02 N-Dr. Jazyk německý Dr. Zk 0+28 h/s 10 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 712-0591/02 R-Dr. Jazyk ruský Dr. Zk 0+28 h/s 10 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 712-0791/02 Š-Dr. Jazyk španělský Dr. Zk 0+28 h/s 10 čeština

PV - Fyzika pro doktorské studium (povinně volitelný)
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP Výběr v OSP 516-0948/01 ADM Akustické a diagnostické metody v technické praxi Zk 20 h/s+0 10 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 516-0906/01 FPL-MVPL Fyzika pevných látek - mechanické vlastnosti pevných látek ZaZk 0 h/s+0 10 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 516-0907/01 FT Fyzika tekutin ZaZk 20 h/s+0 10 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 516-0918/01 MVMFV Metody vyhodnocování měření fyzikálních veličin ZaZk 20 h/s+0 10 čeština

PV-Matematika pro doktorské studium (povinně volitelný)
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP Výběr v OSP 470-6501/01 ALA Aplikovaná lineární algebra Zk 28 h/s+0 10 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 714-0926/01 IaAF Interpolace a aproximace funkcí ZaZk 0 h/s+0 10 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 714-0925/01 PDR Klasické řešení parciálních diferenciálních rovnic ZaZk 20 h/s+0 10 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 470-6502/01 MMMKP Matematické modelování a MKP Zk 28 h/s+0 10 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 470-6503/01 MO Metody optimalizace Zk 28 h/s+0 10 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 470-6403/01 SMIP Statistické metody v inženýrské praxi Zk 28 h/s+0 10 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 714-0924/01 VeTeA Vektorová a tenzorová analýza ZaZk 0 h/s+0 10 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 457-0902/01 VSM I Vybrané statě z matematiky II ZaZk 2 h/s+0 10 čeština