Studijní plán – FS / P2301 / 2303V002 / - / D / K / Ostrava / cs

Akademický rok2011/2012Studijní programP2301 – Strojní inženýrství
FakultaFakulta strojníStudijní obor2303V002 – Strojírenská technologie
Typ studiadoktorskéSpecializace
Forma studiakombinovanáJazyk výukyčeština
Konzultační střediskoOstrava
PV - Strojírenská technologie (povinně volitelný)
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP Výběr v OSP 345-0905/01 EVMT Experimentální a výpočetní metody ve tváření ZaZk 25 h/s+0 10 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 346-0903/01 EMO Experimentální metody v obrábění ZaZk 25 h/s+0 10 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 346-0904/01 KONP Konstrukce obráběcích nástrojů a přípravků ZaZk 25 h/s+0 10 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 345-0920/01 OaESV Organizace a ekonomika stroj. výroby ZaZk 25 h/s+0 10 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 346-0908/01 PPPO Počítačová podpora procesu obrábění ZaZk 25 h/s+0 10 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 345-0918/01 PVSD Projektování výrobních systémů ZaZk 25 h/s+0 10 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 346-0907/01 SMŘK Strojírenská metrologie a řízení kvality ZaZk 25 h/s+0 10 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 345-0912/01 SNM Strojírenské a nekonvenční materiály ZaZk 25 h/s+0 10 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 345-0919/01 SRJ Systémy řízení jakosti ZaZk 25 h/s+0 10 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 345-0927/01 TSvaZ Technologie svařování a zařízení ZaZk 25 h/s+0 10 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 346-0947/01 TaTO Teorie a technologie obrábění ZaZk 25 h/s+0 10 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 345-0926/01 TaTTv Teorie a technologie tváření ZaZk 25 h/s+0 10 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 345-0915/01 TPaTPI Teorie povrchu a technologie povrchového inženýrství ZaZk 25 h/s+0 10 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 345-0906/01 TESVA Teorie svařování ZaZk 25 h/s+0 10 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 345-0911/01 TTPD Teorie technologických procesů ZaZk 25 h/s+0 10 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 345-0921/01 TVK Tvářitelnost kovů ZaZk 25 h/s+0 10 čeština

PV - Cizí jazyk pro doktorské studium (povinně volitelný)
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP Výběr v OSP 712-0191/02 A-Dr. Jazyk anglický Dr. Zk 0+26 h/s 10 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 712-0008/02 CJDr. Jazyk český Dr. Zk 0+28 h/s 10 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 712-0991/02 F-Dr. Jazyk francouzský Dr. Zk 0+28 h/s 10 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 712-0391/02 N-Dr. Jazyk německý Dr. Zk 0+28 h/s 10 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 712-0591/02 R-Dr. Jazyk ruský Dr. Zk 0+28 h/s 10 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 712-0791/02 Š-Dr. Jazyk španělský Dr. Zk 0+28 h/s 10 čeština

PV - Fyzika pro doktorské studium (povinně volitelný)
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP Výběr v OSP 516-0948/01 ADM Akustické a diagnostické metody v technické praxi Zk 20 h/s+0 10 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 516-0906/01 FPL-MVPL Fyzika pevných látek - mechanické vlastnosti pevných látek ZaZk 0 h/s+0 10 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 516-0907/01 FT Fyzika tekutin ZaZk 20 h/s+0 10 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 516-0918/01 MVMFV Metody vyhodnocování měření fyzikálních veličin ZaZk 20 h/s+0 10 čeština

PV - Matematika pro doktorské studium (povinně volitelný)
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP Výběr v OSP 470-6501/01 ALA Aplikovaná lineární algebra Zk 28 h/s+0 10 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 714-0926/01 IaAF Interpolace a aproximace funkcí ZaZk 0 h/s+0 10 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 714-0925/01 PDR Klasické řešení parciálních diferenciálních rovnic ZaZk 20 h/s+0 10 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 470-6502/01 MMMKP Matematické modelování a MKP Zk 28 h/s+0 10 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 470-6503/01 MO Metody optimalizace Zk 28 h/s+0 10 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 470-6504/01 NM Numerické metody Zk 28 h/s+0 10 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 470-6403/01 SMIP Statistické metody v inženýrské praxi Zk 28 h/s+0 10 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 714-0924/01 VeTeA Vektorová a tenzorová analýza ZaZk 0 h/s+0 10 čeština