Studijní plán – FS / P2301 / 2301V003 / - / D / K / Ostrava / cs

Akademický rok2011/2012Studijní programP2301 – Strojní inženýrství
FakultaFakulta strojníStudijní obor2301V003 – Dopravní technika a technologie
Typ studiadoktorskéSpecializace
Forma studiakombinovanáJazyk výukyčeština
Konzultační střediskoOstrava
PV - Dopravní technika a technologie (povinně volitelný)
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP Výběr v OSP 342-0926/01 DaŽP Doprava a životní prostředí ZaZk 25 h/s+0 10 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 342-0921/01 DPaJM Dopravní průzkum a jeho metodika ZaZk 25 h/s+0 10 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 338-0922/01 HP Hydraulické převody ZaZk 25 h/s+0 10 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 342-0916/01 KP Kombinovaná přeprava ZaZk 25 h/s+0 10 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 342-0945/01 LČvD Lidský činitel v dopravě ZaZk 25 h/s+0 10 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 342-0909/01 LOP Logistika a oběhové procesy ZaZk 25 h/s+0 10 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 342-0914/01 MP Mechanizační prostředky ZaZk 10 h/s+0 10 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 342-0912/01 NreKV Nová řešení kolejových vozidel ZaZk 25 h/s+0 10 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 342-0913/01 NRSV Nová řešení silničních vozidel ZaZk 25 h/s+0 10 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 342-0924/01 NOT Nové opravárenské technologie ZaZk 25 h/s+0 10 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 342-0910/01 OPKV Optimalizace činností v provozu vozidel ZaZk 25 h/s+0 10 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 548-8363/01 TvD Řídicí a diagnostické systémy dopravních prostředků ZaZk 10 h/s+0 10 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 342-0925/01 SMTSH Skladovací a manipulační technologie sypkých hmot ZaZk 25 h/s+0 10 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 342-0911/01 SaODP Spolehlivost a obnova dopravních prostředků ZaZk 25 h/s+0 10 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 340-0906/01 TDSaZ Technická diagnostika strojů a zařízení ZaZk 25 h/s+0 10 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 342-0922/01 TaŘŽD Technologie a řízení železniční dopravy ZaZk 25 h/s+0 10 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 342-0947/01 TLD Technologie letecké dopravy ZaZk 25 h/s+0 10 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 342-0946/01 TPLT Technologie provozu letecké techniky ZaZk 25 h/s+0 10 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 342-0927/01 TSMD Technologie silniční a městské dopravy ZaZk 25 h/s+0 10 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 342-0944/01 TULT Technologie údržby letecké techniky ZaZk 25 h/s+0 10 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 440-8363/01 TvD Telematika v dopravě ZaZk 10 h/s+0 10 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 352-0903/01 TAŘ Teorie automatického řízení ZaZk 25 h/s+0 10 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 342-0948/01 TD Teorie dopravy ZaZk 25 h/s+0 10 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 342-0931/01 TV Teorie vozidel ZaZk 25 h/s+0 10 čeština

PV - Cizí jazyk pro doktorské studium (povinně volitelný)
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP Výběr v OSP 712-0191/02 A-Dr. Jazyk anglický Dr. Zk 0+26 h/s 10 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 712-0008/02 CJDr. Jazyk český Dr. Zk 0+28 h/s 10 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 712-0991/02 F-Dr. Jazyk francouzský Dr. Zk 0+28 h/s 10 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 712-0391/02 N-Dr. Jazyk německý Dr. Zk 0+28 h/s 10 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 712-0591/02 R-Dr. Jazyk ruský Dr. Zk 0+28 h/s 10 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 712-0791/02 Š-Dr. Jazyk španělský Dr. Zk 0+28 h/s 10 čeština

PV - Fyzika pro doktorské studium (povinně volitelný)
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP Výběr v OSP 516-0948/01 ADM Akustické a diagnostické metody v technické praxi Zk 20 h/s+0 10 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 516-0906/01 FPL-MVPL Fyzika pevných látek - mechanické vlastnosti pevných látek ZaZk 0 h/s+0 10 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 516-0907/01 FT Fyzika tekutin ZaZk 20 h/s+0 10 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 516-0918/01 MVMFV Metody vyhodnocování měření fyzikálních veličin ZaZk 20 h/s+0 10 čeština

PV - Matematika pro doktorské studium (povinně volitelný)
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP Výběr v OSP 470-6501/01 ALA Aplikovaná lineární algebra Zk 28 h/s+0 10 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 714-0926/01 IaAF Interpolace a aproximace funkcí ZaZk 0 h/s+0 10 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 714-0925/01 PDR Klasické řešení parciálních diferenciálních rovnic ZaZk 20 h/s+0 10 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 470-6502/01 MMMKP Matematické modelování a MKP Zk 28 h/s+0 10 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 470-6503/01 MO Metody optimalizace Zk 28 h/s+0 10 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 470-6504/01 NM Numerické metody Zk 28 h/s+0 10 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 470-6403/01 SMIP Statistické metody v inženýrské praxi Zk 28 h/s+0 10 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 714-0924/01 VeTeA Vektorová a tenzorová analýza ZaZk 0 h/s+0 10 čeština