Studijní plán – FS / P2301 / 2302V019 / - / D / P / Ostrava / cs

Akademický rok2011/2012Studijní programP2301 – Strojní inženýrství
FakultaFakulta strojníStudijní obor2302V019 – Stavba výrobních strojů a zařízení
Typ studiadoktorskéSpecializace
Forma studiaprezenčníJazyk výukyčeština
Konzultační střediskoOstrava
PV - Stavba výrobních strojů a zařízení (povinně volitelný)
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP Výběr v OSP 340-0911/01 DSaK Dobývací stroje a komplexy ZaZk 25 h/s+0 10 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 342-0901/01 DKHD Dopravní komplexy hlubinných dolů ZaZk 25 h/s+0 10 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 342-0902/01 DKPD Dopravní komplexy povrchových dolů ZaZk 25 h/s+0 10 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 352-0923/02 EMNV Elektrické měření neelektrických veličin Zk 25 h/s+25 h/s 10 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 347-0902/01 EMO Experimentální metody v oboru ZaZk 25 h/s+0 10 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 347-0913/01 Geo Geometrie a pevnostní výpočet evolventního ozubení ZaZk 25 h/s+0 10 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 338-0920/01 HaPM Hydraulické a pneumatické mechanizmy strojů ZaZk 25 h/s+0 10 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 339-0905/01 MSUM Mezní stavy a únava materiálu ZaZk 25 h/s+0 10 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 337-0903/01 MKPME MKP v mechanice ZaZk 25 h/s+0 10 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 347-0918/01 NMN Nové metody návrhu spojovacích částí strojů ZaZk 25 h/s+0 10 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 347-0920/01 Oop Optimalizace ozubených převodů ZaZk 25 h/s+0 10 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 338-0919/01 PDS Pohony důlních strojů ZaZk 25 h/s+0 10 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 340-0913/01 PDS Povrchové dobývací stroje ZaZk 25 h/s+0 10 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 340-0910/01 PÚaTD Provozní údržba a technická diagnostika ZaZk 25 h/s+0 10 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 340-0918/01 PEHOM Přenos energie, hmoty a hybnosti při ohřevu materiálu ZaZk 25 h/s+0 10 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 340-0912/01 RSaK Razící stroje a komplexy ZaZk 25 h/s+0 10 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 347-0922/01 SSPS Spolehlivost strojních prvků a systémů Zk 25 h/s+0 10 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 337-0902/01 STDOK Statika a dynamika ocelových konstrukcí ZaZk 25 h/s+0 10 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 340-0923/01 SSpZO Stavba strojů pro zpracování odpadů ZaZk 25 h/s+0 10 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 340-0922/01 STS Stavba tvářecích strojů ZaZk 25 h/s+0 10 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 340-0924/01 SZSZS Stroje a zařízení pro sekundární zpracování a spojité odlévání oceli ZaZk 25 h/s+0 10 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 340-0904/01 SZTZK Strojní zařízení pro těžbu a zpracování kamene ZaZk 25 h/s+0 10 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 340-0906/01 TDSaZ Technická diagnostika strojů a zařízení ZaZk 25 h/s+0 10 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 546-0966/01 TechZDSur Technologie zpracování druhotných surovin ZaZk 20 h/s+0 10 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 340-0919/01 TZVTH Teoretické základy výměníků tepla a hořáků ZaZk 25 h/s+0 10 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 340-0905/01 TaMK Teorie a metodika konstruování ZaZk 25 h/s+0 10 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 352-0903/01 TAŘ Teorie automatického řízení ZaZk 25 h/s+0 10 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 337-0911/01 TEORM Teorie mechanismů a strojů ZaZk 25 h/s+0 10 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 340-0901/01 TSaSZ Teorie spalování a spalovacích zařízení ZaZk 25 h/s+0 10 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 340-0920/01 TSPP Teorie stavby průmyslových pecí ZaZk 25 h/s+0 10 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 340-0921/01 TTS Teorie tvářecích strojů ZaZk 25 h/s+0 10 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 347-0917/01 GOH Vliv geom. a přesnosti ozubení na hluk a vibrace ZaZk 25 h/s+0 10 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 347-0903/01 VS II Vybrané statě z částí a mechanismů strojů II ZaZk 25 h/s+0 10 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 347-0901/01 VS Vybrané statě z částí a mechanizmů strojů ZaZk 25 h/s+0 10 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 339-0909/01 VSMK Vybrané statě z mechaniky kontinua ZaZk 25 h/s+0 10 čeština

PV - Cizí jazyk pro doktorské studium (povinně volitelný)
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP Výběr v OSP 712-0191/02 A-Dr. Jazyk anglický Dr. Zk 0+26 h/s 10 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 712-0008/02 CJDr. Jazyk český Dr. Zk 0+2 10 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 712-0991/02 F-Dr. Jazyk francouzský Dr. Zk 0+28 h/s 10 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 712-0391/02 N-Dr. Jazyk německý Dr. Zk 0+28 h/s 10 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 712-0591/02 R-Dr. Jazyk ruský Dr. Zk 0+28 h/s 10 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 712-0791/02 Š-Dr. Jazyk španělský Dr. Zk 0+28 h/s 10 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 712-0128/01 UFA/I-Dr. Úvod do firemní angličtiny I - Dr. Za 0+2 5 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 712-0129/01 UFA/II-Dr. Úvod do firemní angličtiny II - Dr. Za 3+0 2 čeština

PV - Fyzika pro doktorské studium (povinně volitelný)
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP Výběr v OSP 516-0906/01 FPL-MVPL Fyzika pevných látek - mechanické vlastnosti pevných látek ZaZk 0 h/s+45 h/s 10 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 516-0907/01 FT Fyzika tekutin ZaZk 20 h/s+0 10 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 516-0918/01 MVMFV Metody vyhodnocování měření fyzikálních veličin ZaZk 20 h/s+0 10 čeština

PV - Matematika pro doktorské studium (povinně volitelný)
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP Výběr v OSP 470-6501/01 ALA Aplikovaná lineární algebra Zk 28 h/s+0 10 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 714-0926/01 IaAF Interpolace a aproximace funkcí ZaZk 2+0 10 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 714-0925/01 PDR Klasické řešení parciálních diferenciálních rovnic ZaZk 3+0 10 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 470-6502/01 MMMKP Matematické modelování a MKP Zk 28 h/s+0 10 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 470-6503/01 MO Metody optimalizace Zk 28 h/s+0 10 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 470-6504/01 NM Numerické metody Zk 28 h/s+0 10 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 714-0927/02 NŘODR Numerické řešení obyčejných diferenciálních rovnic ZaZk 0 h/s+0 10 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 470-6403/01 SMIP Statistické metody v inženýrské praxi Zk 28 h/s+0 10 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 714-0924/01 VeTeA Vektorová a tenzorová analýza ZaZk 2+0 10 čeština