Studijní plán – HGF / P2111 / 2101V009 / - / D / K / Ostrava / cs

Akademický rok2011/2012Studijní programP2111 – Hornictví
FakultaHornicko-geologická fakultaStudijní obor2101V009 – Hornictví
Typ studiadoktorskéSpecializace
Forma studiakombinovanáJazyk výukyčeština
Konzultační střediskoOstrava
Hornictví (volitelný odborný)
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 545-0924/02 HGF Automatizace dopravy Zk 20 h/s+0 10 čeština
Výběr v OSP 542-0911/01 TDvOP Technologie lomového dobývání v obtížných podmínkách Zk 20 h/s+0 h/s 10 čeština
Výběr v OSP 542-0939/01 HGF Technologie ukládání odpadů do vyrubaných důlních prostor ZaZk 0+0 0 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 542-0953/02 BRH Bezpečnostní rizika v hornictví Zk 20 h/s+0 10 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 340-0911/01 DSaK Dobývací stroje a komplexy ZaZk 25 h/s+0 10 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 542-0950/02 DV Důlní větrání Zk 20 h/s+0 10 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 542-0934/02 EHL Exploatace hlubinných ložisek Zk 20 h/s+0 10 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 542-0924/02 HDUL Hlubinné dobývání uhelných ložisek Zk 20 h/s+0 10 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 542-0936/02 HDAP Hlubinné dobývání v anomálních přírodních podmínkách Zk 20 h/s+0 10 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 542-0956/02 HZBP Horní zákon a bezpečnostní předpisy Zk 20 h/s+0 10 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 542-0955/02 KHD Klimatizace hlubokých dolů Zk 20 h/s+0 10 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 542-0943/02 HGF Konzervace a likvidace dolů Zk 20 h/s+0 10 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 542-0901/02 LDL Lomové dobývání ložisek Zk 20 h/s+0 10 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 542-0921/02 MHHM Mechanika hornin a horského masivu Zk 20 h/s+0 10 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 542-0940/02 MHaZ Mechanika hornin a zemin Zk 20 h/s+0 10 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 340-0907/01 MnUL Mechanizace na uhelných lomech Zk 20 h/s+0 10 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 542-0944/02 HGF Odpady z hornické činnosti a jejich využití Zk 20 h/s+0 10 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 542-0945/02 HGF Odvodňování dolů a lomů Zk 20 h/s+0 10 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 542-0954/02 PD Plynodajnost a degazace Zk 20 h/s+0 10 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 340-0913/01 PDS Povrchové dobývací stroje ZaZk 25 h/s+0 10 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 542-0933/02 PH Přehled hornictví Zk 20 h/s+0 10 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 542-0942/02 HGF Příprava výroby v dolech a lomech Zk 20 h/s+0 10 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 340-0912/01 RSaK Razící stroje a komplexy ZaZk 25 h/s+0 10 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 542-0916/02 RÚPT Rekultivace území postižených těžbou Zk 20 h/s+0 10 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 340-0904/01 SZTZK Strojní zařízení pro těžbu a zpracování kamene ZaZk 25 h/s+0 10 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 542-0913/02 THUK Technologie hrubé a ušlechtilé kamenické výroby Zk 20 h/s+0 10 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 542-0910/02 TLDN Technologie lomového dobývání nesoudržných ložisek Zk 20 h/s+0 10 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 542-0960/02 UUS Úprava užitkových surovin Zk 20 h/s+0 10 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 542-0902/02 ZLCR Zahlazení lomové činnosti a rekultivace Zk 20 h/s+0 10 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 542-0946/03 ZLD Zajištění a likvidace dolů Zk 20 h/s+0 10 čeština
Výběr v OSP 340-0935/01 MaZnK Mechanizace a zařízení na kamenolomech Zk 25 h/s+0 10 čeština
Výběr v OSP 542-0909/02 TLDS Technologie lomového dobývání soudržných neuhelných ložisek Zk 20 h/s+0 10 čeština
Výběr v OSP 542-0906/01 TLDU Technologie lomového dobývání uhelných ložisek ZaZk 0+0 0 čeština

PV - Cizí jazyk - doktorandi (povinně volitelný)
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP Výběr v OSP 712-0191/02 A-Dr. Jazyk anglický Dr. Zk 0+26 h/s 10 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 712-0991/02 F-Dr. Jazyk francouzský Dr. Zk 0+28 h/s 10 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 712-0391/02 N-Dr. Jazyk německý Dr. Zk 0+28 h/s 10 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 712-0591/02 R-Dr. Jazyk ruský Dr. Zk 0+28 h/s 10 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 712-0791/02 Š-Dr. Jazyk španělský Dr. Zk 0+28 h/s 10 čeština