Studijní plán – HGF / P2111 / 2101V007 / - / D / P / Ostrava / cs

Akademický rok2011/2012Studijní programP2111 - Hornictví
FakultaHornicko-geologická fakultaStudijní obor2101V007 - Hornická geomechanika
Typ studiadoktorskéSpecializace -
Forma studiaprezenčníJazyk výukyčeština
Konzultační střediskoOstrava
Hornická geomechanika (volitelný odborný)
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP Výběr v OSP 542-0926/02 DAPP Dobývání v anomalních přírodních podmínkách Zk 20 h/s+0 10 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 542-0983/02 DONP Dobývání v oblastech s nebezpečím průtrží plynů a hornin Zk 20 h/s+0 10 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 542-0980/02 GM Geomechanické modelování Zk 20 h/s+0 10 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 542-0971/02 GM Geomechanické monitorováni Zk 20 h/s+0 10 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 542-0970/02 G Geomechanika Zk 20 h/s+0 10 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 542-0973/02 MZSZ Mechanika zemin a stabilita zemních těles Zk 20 h/s+0 10 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 542-0972/02 MPPAG Metody prognózování a prevence anomalních geomechanických jevů Zk 20 h/s+0 10 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 542-0984/02 MPPP Metody prognózování a prevence průtrží plynů a hornin Zk 20 h/s+0 10 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 542-0975/02 RM Reologie materiálu Zk 20 h/s+0 10 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 542-0976/02 SDD Stabilita důlních děl Zk 20 h/s+0 10 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 542-0978/02 TVH Technické vlastnosti hornin Zk 20 h/s+0 10 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 542-0929/02 TPPH Teorie přetváření a porušování hornin Zk 20 h/s+0 10 čeština

PV - Cizí jazyk - doktorandi (povinně volitelný)
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP Výběr v OSP 712-0191/02 A-Dr. Jazyk anglický Dr. Zk 0+2 10 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 712-0991/02 F-Dr. Jazyk francouzský Dr. Zk 0+2 10 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 712-0391/02 N-Dr. Jazyk německý Dr. Zk 0+2 10 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 712-0591/02 R-Dr. Jazyk ruský Dr. Zk 0+2 10 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 712-0791/02 Š-Dr. Jazyk španělský Dr. Zk 0+2 10 čeština