Studijní plán – EKF / P6201 / 6201V004 / - / D / K / Ostrava / cs

Akademický rok2011/2012Studijní programP6201 – Ekonomické teorie
FakultaEkonomická fakultaStudijní obor6201V004 – Ekonomie
Typ studiadoktorskéSpecializace
Forma studiakombinovanáJazyk výukyčeština
Konzultační střediskoOstrava

Cílem doktorského studia v oboru Ekonomie, které je určeno jen studentům s hlubokým zájmem o ekonomickou teorii, je především vytvoření teoretického základu pro jejich hluboký vhled do makroekonomických a mikroekonomických procesů. Současně jde o jejich vybavení co nejširším spektrem metodických prostředků poznávání ekonomické reality, které jim umožní orientaci v síti ekonomických vztahů ve světovém globalizovaném hospodářství. Důležitým cílem je i seznámení doktorandů s generací světové a české ekonomie.


Absolvent doktorského studia v oboru Ekonomie je vědomostně a dovednostně vybaven tak, aby byl schopen porozumět hospodářskému, a v této souvislosti i politickému, životu společnosti, a to v celistvosti a v souvislostech. Na základě tohoto porozumění je schopen analyzovat chování ekonomických subjektů, ať již jde o jednotlivce, domácnosti, podniky nebo vládu v kontextu dané národní či globalizované ekonomiky. Struktura studia v oboru Ekonomie umožňuje, aby se jeho absolventi uplatnili v oblasti pedagogizace ekonomických disciplín na vysokých a středních školách, v ekonomickém výzkumu, v mezinárodních ekonomických organizacích, v ekonomicky zaměřených masmédiích a v analytických činnostech na makro i mikroúrovni. Vzhledem k širokému teoretickému základu kvalifikace absolventů lze předpokládat jejich značnou adaptabilitu ve vztahu k jednotlivým činnostem v rámci ekonomie a ekonomiky.

P - Ekonomie (povinný)
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP Výběr v OSP 114-0902/01 ET Ekonomická teorie ZaZk 80 h/s+0 20 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 114-0900/01 ECO Ekonomie ZaZk 35 h/s+0 10 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 157-0901/01 KMEA Kvantitativní metody ekonomické analýzy ZaZk 36 h/s+24 h/s 10 čeština

PV - Ekonomie (povinně volitelný)
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP Výběr v OSP 114-0904/01 DNSH Dějiny národního a světového hospodářství ZaZk 45 h/s+0 10 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 118-0904/02 ENVIRO Environmentální ekonomie ZaZk 90 h/s+0 10 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 712-0191/02 A-Dr. Jazyk anglický Dr. Zk 0+26 h/s 10 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 712-0008/02 CJDr. Jazyk český Dr. Zk 0+28 h/s 10 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 712-0991/02 F-Dr. Jazyk francouzský Dr. Zk 0+28 h/s 10 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 712-0391/02 N-Dr. Jazyk německý Dr. Zk 0+28 h/s 10 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 712-0591/02 R-Dr. Jazyk ruský Dr. Zk 0+28 h/s 10 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 712-0791/02 Š-Dr. Jazyk španělský Dr. Zk 0+28 h/s 10 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 156-0904/01 KzER Konkurenceschopnost země a její ekonomický růst Zk 90 h/s+0 h/s 10 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 114-0903/01 MT Monetární teorie ZaZk 45 h/s+0 10 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 114-0908/01 EU-INT Politické a sociální problémy evropské integrace ZaZk 45 h/s+0 10 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 114-0909/01 SFNH Soustava řízení národního hospodářství v Československu 1945 – 1989 ZaZk 45 h/s+0 10 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 114-0907/01 TF Teorie firmy ZaZk 45 h/s+0 10 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 156-0901/02 THP Teorie hospodářské politiky ZaZk 90 h/s+0 h/s 10 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 156-0903/01 TPM Teorie protimonopolní regulace ZaZk 90 h/s+0 h/s 10 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 156-0902/02 TTP Teorie trhu práce ZaZk 90 h/s+0 h/s 10 čeština