Studijní plán – FAST / P3607 / 3607V035 / - / D / K / Ostrava / cs

Akademický rok2011/2012Studijní programP3607 – Stavební inženýrství
FakultaFakulta stavebníStudijní obor3607V035 – Geotechnika
Typ studiadoktorskéSpecializace
Forma studiakombinovanáJazyk výukyčeština
Konzultační střediskoOstrava
V - GEO - DS kombinované (volitelný odborný)
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP Výběr v OSP 224-0904/01 AG Aplikovaná geomechanika ZaZk 10 h/s+0 5 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 224-0919/01 EG Environmentální geotechnika ZaZk 10 h/s+0 h/s 5 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 224-0923/01 FH Fyzika hornin ZaZk 10 h/s+0 5 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 224-0922/01 GMP Geofyzikální metody průzkumu ZaZk 10 h/s+0 5 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 224-0915/01 GGS Geotechnika a geotechnické stavby ZaZk 10 h/s+0 5 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 224-0924/01 HO Hydrogeologie a odvodňování ZaZk 10 h/s+0 5 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 224-0903/01 IG Inženýrská geologie ZaZk 10 h/s+0 5 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 224-0910/01 IKHM Inženýrská klasifikace hornin. masívu ZaZk 10 h/s+0 5 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 224-0908/01 KMG Konstitutivní modelování geomateriálů ZaZk 10 h/s+0 5 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 224-0901/01 MFMGI Matematické a fyzikální modelování v horninovém inženýrství ZaZk 10 h/s+0 5 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 224-0916/01 MPKDS Mechanika podzemních konstrukcí ZaZk 10 h/s+0 5 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 224-0906/01 MIAG Monitoring a inver. analýza v geotechnice ZaZk 10 h/s+0 5 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 224-0914/01 PS Podzemní stavitelství ZaZk 10 h/s+0 5 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 224-0921/01 PSG Případové studie v geotechnice ZaZk 10 h/s+0 5 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 224-0911/01 RH Rozpojování hornin ZaZk 10 h/s+0 5 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 224-0905/01 SSSPS Stabilita svahů a sanace poruch svahů ZaZk 10 h/s+0 5 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 224-0912/01 TRHPO Technologie ražení a hloubení podzemních objektů ZaZk 10 h/s+0 5 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 224-0902/01 TG Teoretická geomechanika ZaZk 10 h/s+0 5 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 224-0909/01 UVHZ Úprava vlastností hornin a zemin ZaZk 10 h/s+0 5 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 224-0920/01 VACGI Vliv antropogenní činnosti v geotechnickém inženýrství na životní prostředí ZaZk 10 h/s+0 5 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 224-0907/01 ZS Zakládání staveb ZaZk 10 h/s+0 5 čeština

P - GEO - DS kombinované (povinný)
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP Výběr v OSP 712-0191/02 A-Dr. Jazyk anglický Dr. Zk 0+26 h/s 10 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 712-0991/02 F-Dr. Jazyk francouzský Dr. Zk 0+28 h/s 10 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 712-0391/02 N-Dr. Jazyk německý Dr. Zk 0+28 h/s 10 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 712-0591/02 R-Dr. Jazyk ruský Dr. Zk 0+28 h/s 10 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 712-0791/02 Š-Dr. Jazyk španělský Dr. Zk 0+28 h/s 10 čeština