Studijní plán – FAST / P3607 / 3607V012 / - / D / K / Ostrava / cs

Akademický rok2011/2012Studijní programP3607 – Stavební inženýrství
FakultaFakulta stavebníStudijní obor3607V012 – Městské inženýrství a stavitelství
Typ studiadoktorskéSpecializace
Forma studiakombinovanáJazyk výukyčeština
Konzultační střediskoOstrava
P - MIS - DS kombinované (povinný)
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP Výběr v OSP 712-0191/02 A-Dr. Jazyk anglický Dr. Zk 0+26 h/s 10 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 712-0991/02 F-Dr. Jazyk francouzský Dr. Zk 0+28 h/s 10 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 712-0391/02 N-Dr. Jazyk německý Dr. Zk 0+28 h/s 10 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 712-0591/02 R-Dr. Jazyk ruský Dr. Zk 0+28 h/s 10 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 712-0791/02 Š-Dr. Jazyk španělský Dr. Zk 0+28 h/s 10 čeština

PV - MIS - DS kombinované (povinně volitelný)
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP Výběr v OSP 118-0909/01 DEMOGR Demografie ZaZk 20 h/s+0 10 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 222-0937/01 efin Efektivnost investic a jejich financování ZaZk 10 h/s+0 h/s 0 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 222-0934/01 FAST Informační systémy ZaZk 10 h/s+0 h/s 0 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 222-0939/01 FAST Navrhování staveb pro zásobování energiemi a telekomunikace ZaZk 10 h/s+0 0 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 222-0938/01 DVK Navrhování staveb pro zásobování vodou a odkanalizování ZaZk 10 h/s+0 0 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 222-0932/01 FAST Regionální ekonomická analýza a prognóza ZaZk 10 h/s+0 h/s 0 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 222-0931/01 FAST Urbanismus ZaZk 10 h/s+0 h/s 0 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 222-0933/01 FAST Územní plánování ZaZk 10 h/s+0 h/s 0 čeština

V - MIS - DS kombinované (volitelný odborný)
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP Výběr v OSP 226-0213/01 AKR Architektura krajiny a rekreace ZaZk 0+0 0 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 222-0962/01 FAST Dokumentace staveb ZaZk 10 h/s+0 0 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 227-0951/01 DS Dopravní stavitelství ZaZk 0+0 0 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 222-0968/01 FAST Dopravní urbanismus ZaZk 10 h/s+0 0 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 223-0305/01 ES Ekologické stavitelství ZaZk 0+0 0 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 153-0942/01 EPMaK Ekonomie provozu města a kraje ZaZk 10 h/s+0 h/s 10 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 153-0943/01 EVS Ekonomika veřejného sektoru ZaZk 10 h/s+0 h/s 10 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 222-0947/01 FAST Environmentální problémy regionů ČR ZaZk 10 h/s+0 0 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 222-0949/01 FAST Investice a investiční procesy ZaZk 10 h/s+0 0 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 222-0942/01 FAST Legislativa ve výstavbě ZaZk 10 h/s+0 0 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 222-0971/01 MŽCS Management životního cyklu staveb Za 10 h/s+0 10 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 222-0951/01 FAST Oceňování majetku ZaZk 10 h/s+0 0 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 224-0914/01 PS Podzemní stavitelství ZaZk 10 h/s+0 5 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 222-0953/01 FAST Problematika hornické krajiny ZaZk 10 h/s+0 0 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 222-0941/01 RegVPP Regenerace a budoucí využití opuštěných průmyslových ploch ZaZk 10 h/s+0 0 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 222-0948/01 FAST Regionální a hospodářská politika EU ZaZk 10 h/s+0 20 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 222-0954/01 FAST Regionální politika ZaZk 10 h/s+0 0 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 222-0955/01 FAST Rozvoj a koordinace technické infrastruktury ZaZk 10 h/s+0 0 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 222-0967/01 FAST Stavební řád ZaZk 10 h/s+0 0 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 222-0957/01 FAST Typologie staveb pro bydlení a občanské vybavení měst ZaZk 10 h/s+0 0 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 222-0958/01 FAST Typologie staveb pro průmysl ZaZk 10 h/s+0 0 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 222-0961/01 FAST Vývoj sídelních a průmyslových aglomerací ZaZk 10 h/s+0 0 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 223-0307/01 ZDHC Zahlazení důsledků hornické činosti ZaZk 0+0 0 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 224-0907/01 ZS Zakládání staveb ZaZk 10 h/s+0 5 čeština