Studijní plán – FAST / P3607 / 3607V007 / - / D / P / Ostrava / cs

Akademický rok2011/2012Studijní programP3607 – Stavební inženýrství
FakultaFakulta stavebníStudijní obor3607V007 – Hornické a podzemní stavitelství
Typ studiadoktorskéSpecializace
Forma studiaprezenčníJazyk výukyčeština
Konzultační střediskoOstrava
P - HPS - DS prezenční (povinný)
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP Výběr v OSP 712-0191/02 A-Dr. Jazyk anglický Dr. Zk 0+26 h/s 10 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 712-0991/02 F-Dr. Jazyk francouzský Dr. Zk 0+28 h/s 10 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 712-0391/02 N-Dr. Jazyk německý Dr. Zk 0+28 h/s 10 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 712-0591/02 R-Dr. Jazyk ruský Dr. Zk 0+28 h/s 10 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 712-0791/02 Š-Dr. Jazyk španělský Dr. Zk 0+28 h/s 10 čeština

V - HPS - DS prezenční (volitelný odborný)
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP Výběr v OSP 223-0032/01 AMSM Analytické metody stavebních materiálů Zk 2+0 10 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 224-0904/01 AG Aplikovaná geomechanika ZaZk 10 h/s+0 5 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 221-0939/01 BKC-Dr. Betonové konstrukce ZaZk 10 h/s+0 5 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 223-0301/01 DS Diagnostika staveb ZaZk 2+0 0 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 222-0962/01 FAST Dokumentace staveb ZaZk 10 h/s+0 0 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 223-0005/01 DSHESV Druhotné suroviny z hornictví, hutnictví, energetiky a stavební výroby Zk 2+0 10 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 223-0304/01 DS Důlní stavby ZaZk 0+0 0 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 223-0305/01 ES Ekologické stavitelství ZaZk 0+0 0 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 223-0027/01 G Geopolymery Zk 2+0 10 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 224-0918/01 GGM Geotechnický a geofyzikální monitoring ZaZk 10 h/s+0 5 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 224-0917/01 GSk Geotechnika skládek ZaZk 10 h/s+0 5 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 221-0937/01 KKM-Dr. Kovové konstrukce mostů Zk 10 h/s+0 h/s 5 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 224-0916/01 MPKDS Mechanika podzemních konstrukcí ZaZk 10 h/s+0 5 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 221-0908/01 HGF-Dr. Ocelobetonové konstrukce Zk 10 h/s+0 h/s 5 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 224-0914/01 PS Podzemní stavitelství ZaZk 10 h/s+0 5 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 223-0015/01 PPM Pojiva a pojivové materiály Zk 2+0 10 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 223-0302/01 PD Projektování dolů ZaZk 3+2 0 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 229-0901/02 PSt Prostředí staveb ZaZk 10 h/s+0 10 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 221-0944/01 PRB-Dr. Předpjatý beton ZaZk 10 h/s+0 5 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 221-0903/01 RaSBK Rekonstrukce a sanace betonových staveb (Dr) ZaZk 5 h/s+5 h/s 5 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 224-0911/01 RH Rozpojování hornin ZaZk 10 h/s+0 5 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 224-0905/01 SSSPS Stabilita svahů a sanace poruch svahů ZaZk 10 h/s+0 5 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 224-0925/01 SZZJ Stabilita základů a základových jam ZaZk 10 h/s+0 5 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 223-0311/01 SPU Stavby na poddolovaném území ZaZk 0+0 0 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 223-0007/01 SDK Stavební a dekorační kámen Zk 2+0 10 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 223-0031/01 SK Stavební keramika Zk 2+0 10 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 223-0306/01 SLD Stavební likvidace dolů ZaZk 2 h/s+2 h/s 0 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 228-0903/01 SM Stavební mechanika ZaZk 16+0 5 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 223-0010/01 SS Stavební suroviny Zk 2+0 10 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 223-0017/01 SSLMS Struktury stavebních látek a metody jejich studia Zk 2+0 10 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 223-0023/01 TMPSH Technická mineralogie a petrologie stavebních hmot Zk 2+0 10 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 223-0309/01 TBM Technologie betonu a maltovin ZaZk 2+2 0 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 224-0912/01 TRHPO Technologie ražení a hloubení podzemních objektů ZaZk 10 h/s+0 5 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 224-0909/01 UVHZ Úprava vlastností hornin a zemin ZaZk 10 h/s+0 5 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 223-0908/01 UHS Úvod do hornického stavitelství ZaZk 3 h/s+2 h/s 0 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 223-0029/01 VVP Vápno a vápenná pojiva. Historické malty a památková péče. Zk 2+0 10 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 223-0909/01 HGF Zahlazení důsledků hornické činnosti ZaZk 0+0 0 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 224-0907/01 ZS Zakládání staveb ZaZk 10 h/s+0 5 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 221-0943/01 ZKC-Dr. Základové konstrukce ZaZk 10 h/s+0 5 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 223-0011/01 ZSSH Zkušebnictví surovin a stavebních hmot KlZap 2+2 5 čeština