Studijní plán – FBI / B3908 / 3908R001 / - / B / K / Most / cs

Akademický rok2011/2012Studijní programB3908 – Požární ochrana a průmyslová bezpečnost
FakultaFakulta bezpečnostního inženýrstvíStudijní obor3908R001 – Bezpečnost práce a procesů
Typ studiabakalářskéSpecializace
Forma studiakombinovanáJazyk výukyčeština
Konzultační střediskoMost
Setřídit podlebloku

7. Semestr

Typ povinnosti: Povinný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 040-0525/02 ANR Analýza nebezpečí a rizik 4 ZaZk 16 h/s+0 5 čeština
Výběr v OSP 040-0526/02 PříSt Případové studie 4 ZaZk 12 h/s+0 5 čeština
Výběr v OSP 040-0551/01 SŘ-BOZO Systémy řízení BOZP 4 ZaZk 12 h/s+0 h/s 5 čeština
Výběr v OSP 050-0508/01 ZBP Základy bezpečnostní politiky 4 Zk 12 h/s+0 3 čeština
Typ povinnosti: Povinně volitelný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 040-0552/01 BPvS Bezpečnost práce ve stavebnictví 4 ZaZk 10 h/s+0 h/s 4 čeština
Výběr v OSP 060-0502/01 OchrO Ochrana objektu 4 ZaZk 12 h/s+0 5 čeština
Výběr v OSP 040-0529/02 Poj Pojišťovnictví 4 KlZap 10 h/s+0 4 čeština

8. Semestr

Typ povinnosti: Povinný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 040-0527/02 BS Bakalářský seminář 4 Za 30 h/s+0 30 čeština
Typ povinnosti: Povinně volitelný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 050-0506/01 VKPO Vybrané kapitoly z požární ochrany 4 ZaZk 12 h/s+0 5 čeština