Studijní plán – FMT / N2109 / 2109T033 / - / N / P / Ostrava / cs

Akademický rok2012/2013Studijní programN2109 – Metalurgické inženýrství
FakultaFakulta materiálově-technologickáStudijní obor2109T033 – Slévárenské technologie
Typ studianavazující magisterskéSpecializace
Forma studiaprezenčníJazyk výukyčeština
Konzultační střediskoOstrava
Setřídit podlebloku

1. Semestr

Typ povinnosti: Povinný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 633-0801/01 DCM Deformační chování materiálů 1 ZaZk 3+2 6 čeština
Výběr v OSP 618-0805/01 TeTVŽO Teorie a technologie výroby železa a oceli 1 ZaZk 3+2 6 čeština
Výběr v OSP 618-1801/01 TSPI Teorie slévárenských pochodů I. 1 ZaZk 3+2 6 čeština
Výběr v OSP 635-0813/01 TPPP Tepelné procesy v průmyslových pecích 1 ZaZk 3+2 6 čeština
Typ povinnosti: Povinně volitelný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 714-0625/02 AM Aplikovaná matematika 1 ZaZk 3+2 6 čeština
Výběr v OSP 636-0830/01 FPL Fyzika pevných látek 1 ZaZk 3+2 5 čeština
Výběr v OSP 617-0822/02 MCH Makromolekulární chemie 1 ZaZk 3+3 6 čeština
Výběr v OSP 639-0810/03 MS Matematická statistika 1 ZaZk 3+2 5 čeština
Typ povinnosti: Volitelný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 713-0401/01 NTV4ZS Tělesná výchova 1. ročník navazující A 1 Za 0+2 0 čeština
Výběr v OSP 713-0400/01 ZVK4 Zimní výcvikový kurz 1. ročník navazující 1 Za 0+1 t 0 čeština
Výběr v OSP 712-0133/02 A-Fir./I Firemní angličtina I Za 0+3 2 čeština

2. Semestr

Typ povinnosti: Povinný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 618-1814/01 DPR Diplomové praktikum 1 Za 0+4 5 čeština
Výběr v OSP 618-1803/01 FS Formovací směsi 1 ZaZk 3+4 5 čeština
Výběr v OSP 618-1804/01 ML Metalurgie litin 1 ZaZk 3+2 5 čeština
Výběr v OSP 636-0811/01 TECHMAT Technické materiály 1 ZaZk 3+2 5 čeština
Výběr v OSP 637-0821/01 TPNKS Teorie přípravy neželezných kovů a slitin 1 ZaZk 3+2 6 čeština
Výběr v OSP 618-1802/01 TSP II Teorie slévárenských pochodů II. 1 ZaZk 3+2 5 čeština
Typ povinnosti: Volitelný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 713-0444/01 LVK4 Letní výcvikový kurz 1.roč.navazující 1 Za 0+1 t 0 čeština
Výběr v OSP 713-0402/01 NTV4LS Tělesná výchova 1. ročník navazující B 1 Za 0+2 0 čeština
Výběr v OSP 712-0135/03 A-Fir./II Firemní angličtina II Za 0+3 2 čeština

3. Semestr

Typ povinnosti: Povinný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 618-1805/01 DPR Diplomové praktikum 2 Za 0+4 4 čeština
Výběr v OSP 618-1810/01 kontrodl Kontrola a řízení jakosti odlitků 2 ZaZk 3+2 5 čeština
Výběr v OSP 636-0825/01 MVZK Mechanické vlastnosti a zkoušení kovů 2 ZaZk 3+2 5 čeština
Výběr v OSP 618-1808/01 SSNK Slévárenství slitin neželezných kovů 2 ZaZk 3+2 5 čeština
Výběr v OSP 618-1809/01 TPVS TPV a využití simulace 2 ZaZk 3+2 5 čeština
Typ povinnosti: Povinně volitelný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 618-0808/01 ELMaSM Elektrometalurgie a sekundární metalurgie 2 ZaZk 3+2 5 čeština
Výběr v OSP 616-0802/01 NsO Nakládání s odpady 2 ZaZk 3+3 6 čeština
Výběr v OSP 618-1811/01 OCO Ocelové odlitky 2 ZaZk 3+2 6 čeština
Výběr v OSP 639-0806/02 DOE Plánování experimentů 2 ZaZk 2+1 4 čeština
Typ povinnosti: Volitelný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 713-0601/01 NTV5ZS Tělesná výchova 2. ročník navazující A 2 Za 0+2 0 čeština
Výběr v OSP 713-0500/01 ZVK5 Zimní výcvikový kurz 2. ročník navazující 2 Za 0+1 t 0 čeština
Výběr v OSP 712-0133/02 A-Fir./I Firemní angličtina I Za 0+3 2 čeština

4. Semestr

Typ povinnosti: Povinný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 618-1812/01 DipSem Diplomový seminář 2 Za 0+6 10 čeština
Výběr v OSP 634-0814/01 PE Podnikatelská ekonomika 2 ZaZk 3+2 5 čeština
Výběr v OSP 618-1813/01 DPS Předdiplomní praxe-seminář 2 Za 0+12 10 čeština
Výběr v OSP 618-1807/01 SMVO Speciální metody výroby odlitků 2 ZaZk 2+2 5 čeština
Typ povinnosti: Volitelný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 713-0602/01 NTV5LS Tělesná výchova 2. ročník navazující B 2 Za 0+2 0 čeština
Výběr v OSP 712-0135/03 A-Fir./II Firemní angličtina II Za 0+3 2 čeština