Studijní plán – FEI / N2647 / 2612T025 / - / N / K / Ostrava / cs

Akademický rok2012/2013Studijní programN2647 – Informační a komunikační technologie
FakultaFakulta elektrotechniky a informatikyStudijní obor2612T025 – Informatika a výpočetní technika
Typ studianavazující magisterskéSpecializace
Forma studiakombinovanáJazyk výukyčeština
Konzultační střediskoOstrava
Setřídit podlebloku

1. Semestr

Typ povinnosti: Povinný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 420-4008/01 BvE Bezpečnost v elektrotechnice 1 Zk 6 h/s+0 1 čeština
Výběr v OSP 470-4116/01 VPzMA Vybrané partie z matematické analýzy 1 ZaZk 10 h/s+10 h/s 6 čeština
Typ povinnosti: Povinně volitelný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 460-4004/01 ML Matematická logika 1 ZaZk 10 h/s+10 h/s 8 čeština
Typ povinnosti: Volitelný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 460-4057/01 ARUO Automatizované řešení úloh s omezeními 1 KlZap 10 h/s+0 h/s 5 čeština
Výběr v OSP 460-4007/01 DPS Diagnostika počítačových systémů 1 ZaZk 10 h/s+0 h/s 5 čeština
Výběr v OSP 460-4009/01 DZO Digitální zpracování obrazu 1 ZaZk 10 h/s+4 h/s 6 čeština
Výběr v OSP 460-4008/01 DOK Dokumentografické informační systémy 1 ZaZk 8 h/s+0 h/s 4 čeština
Výběr v OSP 460-4010/01 ISDS Informační systémy a datové sklady 1 ZaZk 10 h/s+0 h/s 6 čeština
Výběr v OSP 460-4016/01 MaV Modelování a verifikace 1 ZaZk 14 h/s+4 h/s 4 čeština
Výběr v OSP 450-4009/01 OSRČ Operační systémy reálného času 1 ZaZk 2 h/s+12 h/s 4 čeština
Výběr v OSP 460-4006/01 PES I Petriho sítě I 1 ZaZk 10 h/s+0 h/s 4 čeština
Výběr v OSP 460-4012/01 PG I Počítačová grafika I 1 ZaZk 10 h/s+4 h/s 6 čeština
Výběr v OSP 460-4017/01 PIS Podnikové informační systémy 1 KlZap 10 h/s+0 h/s 3 čeština
Výběr v OSP 460-4011/01 PAP Pokročilé architektury počítačů 1 ZaZk 8 h/s+2 h/s 6 čeština
Výběr v OSP 460-4040/01 PPA I Programování paralelních aplikací I 1 ZaZk 18 h/s+18 h/s 4 čeština
Výběr v OSP 460-4014/01 SWP Softwarový proces 1 ZaZk 8 h/s+0 h/s 3 čeština
Výběr v OSP 460-4013/01 SOJ Strojově orientované jazyky 1 ZaZk 7 h/s+14 h/s 6 čeština
Výběr v OSP 460-4015/01 VWA Vývoj webových aplikací v .NET 1 KlZap 10 h/s+5 h/s 5 čeština

2. Semestr

Typ povinnosti: Povinný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 460-4001/01 DP I Diplomový projekt I 1 Za 0 h/s+4 h/s 4 čeština
Výběr v OSP 470-4401/01 STA Statistika 1 ZaZk 10 h/s+10 h/s 6 čeština
Typ povinnosti: Povinně volitelný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 460-4005/01 TI Teoretická informatika 1 ZaZk 10 h/s+0 h/s 8 čeština
Typ povinnosti: Volitelný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 460-4020/01 ANO Analýza obrazu 1 ZaZk 8 h/s+4 h/s 5 čeština
Výběr v OSP 450-4024/01 CDD Conceptual Design and Development of Innovative Products 1 KlZap 0+10 h/s 5 čeština
Výběr v OSP 460-4023/01 GPG Geometrie pro počítačovou grafiku 1 ZaZk 5 h/s+5 h/s 4 čeština
Výběr v OSP 460-4035/01 ISY Inteligentní systémy 1 ZaZk 10 h/s+0 h/s 4 čeština
Výběr v OSP 460-4031/01 IT Internetové technologie 1 ZaZk 10 h/s+0 h/s 6 čeština
Výběr v OSP 460-4024/01 KOD Komprese dat 1 ZaZk 8 h/s+0 h/s 4 čeština
Výběr v OSP 460-4025/01 MAD Metody analýzy dat 1 ZaZk 10 h/s+0 h/s 5 čeština
Výběr v OSP 460-4029/01 MBM Metody byznys modelování 1 ZaZk 8 h/s+0 h/s 4 čeština
Výběr v OSP 460-4041/01 MSPS Metody specifikace programových systémů 1 ZaZk 8 h/s+0 h/s 4 čeština
Výběr v OSP 460-4050/01 OSMZ Operační systémy mobilních zařízení 1 ZaZk 10 h/s+0 6 čeština
Výběr v OSP 460-4022/01 PP Paradigmata programování 1 ZaZk 8 h/s+2 h/s 6 čeština
Výběr v OSP 460-4019/01 PES II Petriho sítě II 1 ZaZk 10 h/s+0 h/s 4 čeština
Výběr v OSP 460-4033/01 PG II Počítačová grafika II 1 KlZap 10 h/s+4 h/s 4 čeština
Výběr v OSP 460-4054/01 PVBPS Počítačové viry a bezpečnost počítačových systémů 1 KlZap 10 h/s+0 h/s 4 čeština
Výběr v OSP 460-4056/01 PPA II Programování paralelních aplikací II 1 ZaZk 10 h/s+2 h/s 5 čeština
Výběr v OSP 460-4028/01 SPS Směrované a přepínané sítě 1 ZaZk 0 h/s+15 h/s 6 čeština
Výběr v OSP 460-4034/01 VPL Vybrané partie z logiky 1 ZaZk 10 h/s+0 h/s 4 čeština

3. Semestr

Typ povinnosti: Povinný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 460-4002/01 DP II Diplomový projekt II 2 Za 0 h/s+4 h/s 10 čeština
Typ povinnosti: Volitelný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 460-4038/01 AGU Algoritmizace geometrických úloh 2 ZaZk 10 h/s+0 h/s 4 čeština
Výběr v OSP 460-4053/01 BIV Biologicky inspirované výpočty 2 ZaZk 10 h/s+0 h/s 4 čeština
Výběr v OSP 460-4055/01 GAKS Grafové algoritmy a komplexní sítě 2 ZaZk 10 h/s+0 h/s 4 čeština
Výběr v OSP 460-4045/01 IM Informační management 2 Za 8 h/s+0 h/s 2 čeština
Výběr v OSP 460-4051/01 MS Mobilní systémy 2 ZaZk 10 h/s+0 6 čeština
Výběr v OSP 460-4018/01 MAS Modelování a simulace 2 ZaZk 4 h/s+2 h/s 4 čeština
Výběr v OSP 450-4030/01 NRVŘS Navrhování a realizace vestavěných řídicích systémů 2 ZaZk 2 h/s+12 h/s 4 čeština
Výběr v OSP 460-4036/01 SPG Seminář počítačové grafiky 2 Za 8 h/s+0 h/s 4 čeština
Výběr v OSP 460-4030/01 SAN Systémová analýza a návrh 2 ZaZk 8 h/s+0 h/s 6 čeština
Výběr v OSP 460-4042/01 TPS Technologie počítačových sítí 2 ZaZk 0 h/s+15 h/s 6 čeština
Výběr v OSP 460-4037/01 TEH Teorie her a modely rozhodování v podmínkách neurčitosti 2 ZaZk 10 h/s+0 h/s 4 čeština
Výběr v OSP 460-4044/01 TSS Testování softwarových systémů 2 ZaZk 8 h/s+0 h/s 4 čeština
Výběr v OSP 460-4043/01 VPTI Vybrané partie teoretické informatiky 2 ZaZk 10 h/s+0 h/s 6 čeština
Výběr v OSP 440-4102/01 ZČS Zpracování číslicových signálů 2 ZaZk 9 h/s+12 h/s 6 čeština

4. Semestr

Typ povinnosti: Povinný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 460-4003/01 DP III Diplomový projekt III 2 Za 0 h/s+4 h/s 16 čeština
Typ povinnosti: Volitelný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 460-4047/01 GIS Geografické informační systémy 2 ZaZk 10 h/s+5 h/s 6 čeština
Výběr v OSP 460-4046/01 KPB Kryptografie a počítačová bezpečnost 2 ZaZk 10 h/s+5 h/s 4 čeština
Výběr v OSP 460-4048/01 NS Neuronové sítě 2 ZaZk 8 h/s+0 h/s 4 čeština
Výběr v OSP 460-4049/01 PM Projektové řízení 2 Za 8 h/s+0 h/s 2 čeština
Výběr v OSP 460-4058/01 ZMD Zpracování multimediálních dat 2 KlZap 10 h/s+0 h/s 4 čeština