Studijní plán – FEI / N2649 / 3907T001 / - / N / P / Ostrava / cs

Akademický rok2012/2013Studijní programN2649 – Elektrotechnika
FakultaFakulta elektrotechniky a informatikyStudijní obor3907T001 – Elektroenergetika
Typ studianavazující magisterskéSpecializace
Forma studiaprezenčníJazyk výukyčeština
Konzultační střediskoOstrava
Setřídit podlebloku

1. Semestr

Typ povinnosti: Povinný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 420-4008/01 BvE Bezpečnost v elektrotechnice 1 Zk 1+0 1 čeština
Výběr v OSP 470-4109/01 FKP IT Funkce komplexní proměnné a integrální transformace 1 ZaZk 3+2 6 čeština
Výběr v OSP 410-4113/01 VPEL Vybrané principy elektroenergetiky 1 ZaZk 2+2 4 čeština
Typ povinnosti: Povinně volitelný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 410-4106/01 DPES Degradační procesy elektrotechnických systémů 1 ZaZk 2+2 4 čeština
Výběr v OSP 410-4110/01 DMME Diagnostické metody a modelování na zařízení v elektrárnách 1 ZaZk 2+3 6 čeština
Výběr v OSP 410-4112/01 EEN2 Elektroenergetika II 1 ZaZk 3+2 6 čeština
Výběr v OSP 410-4114/01 PEDS Projektování elektrických distribučních sítí 1 ZaZk 2+2 6 čeština
Výběr v OSP 410-4109/01 TEEN Teoretická elektroenergetika 1 ZaZk 3+2 8 čeština
Výběr v OSP 410-4101/01 TES Teorie elektrických strojů 1 ZaZk 4+3 8 čeština
Typ povinnosti: Volitelný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 410-4103/01 EPSŘ Elektrické přístroje spínací a řídící 1 ZaZk 2+4 6 čeština
Výběr v OSP 410-4111/01 PMDE Počítače pro měření a diagnostiku v elektroenergetice 1 ZaZk 2+3 6 čeština
Výběr v OSP 713-0401/01 NTV4ZS Tělesná výchova 1. ročník navazující A 1 Za 0+2 0 čeština
Výběr v OSP 430-4103/01 VPS2 Výkonové polovodičové systémy II 1 ZaZk 4+3 8 čeština
Výběr v OSP 713-0400/01 ZVK4 Zimní výcvikový kurz 1. ročník navazující 1 Za 0+1 t 0 čeština
Výběr v OSP 420-4009/01 PSZ Prevence silnoproudých zařízení ZaZk 2+2 6 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 712-0202/01 AK-FEI Anglická konverzace pro FEI Za 0+2 2 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 712-0402/01 NK-FEI Německá konverzace pro FEI Za 0+2 2 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 712-0602/01 RK-FEI Ruská konverzace pro FEI Za 0+2 2 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 712-0802/01 ŠK-FEI Španělská konverzace pro FEI Za 0+2 2 čeština

2. Semestr

Typ povinnosti: Povinný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 410-4116/01 ETT Elektrotepelná technika 1 ZaZk 3+2 8 čeština
Typ povinnosti: Povinně volitelný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 410-4104/01 EP II Elektrické přístroje II 1 ZaZk 2+4 8 čeština
Výběr v OSP 345-0531/01 PSC Prokazování shody a certifikace 1 ZaZk 2+2 4 čeština
Výběr v OSP 410-4115/01 PJES Přechodné jevy v elektrizačních soustavách 1 ZaZk 3+2 8 čeština
Výběr v OSP 410-4107/01 TP Technologické procesy 1 ZaZk 2+2 4 čeština
Typ povinnosti: Volitelný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 410-4118/01 EPEZ Energetické problémy elektrotepelných zařízení 1 ZaZk 2+2 6 čeština
Výběr v OSP 410-4105/01 FP Fyzika plazmatu 1 ZaZk 2+1 4 čeština
Výběr v OSP 713-0444/01 LVK4 Letní výcvikový kurz 1.roč.navazující 1 Za 0+1 t 0 čeština
Výběr v OSP 410-4108/01 MPESP Modelování přechodových dějů v el. strojích a přístrojích 1 ZaZk 3+2 8 čeština
Výběr v OSP 711-0401/01 PAZJ Právní aspekty zajišťování jakosti 1 ZaZk 2+2 4 čeština
Výběr v OSP 410-4102/01 PVES Provozní vlastnosti elektrických strojů 1 ZaZk 3+2 6 čeština
Výběr v OSP 410-4117/01 PROS Provozování osvětlovacích soustav 1 ZaZk 2+2 6 čeština
Výběr v OSP 713-0402/01 NTV4LS Tělesná výchova 1. ročník navazující B 1 Za 0+2 0 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 712-0202/01 AK-FEI Anglická konverzace pro FEI Za 0+2 2 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 712-0402/01 NK-FEI Německá konverzace pro FEI Za 0+2 2 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 712-0602/01 RK-FEI Ruská konverzace pro FEI Za 0+2 2 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 712-0802/01 ŠK-FEI Španělská konverzace pro FEI Za 0+2 2 čeština
Výběr v OSP 420-4005/01 EMag Elektromagnetismus ZaZk 2+2 4 čeština

3. Semestr

Typ povinnosti: Povinný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 410-4212/01 DIP1 Diplomový projekt I 2 Za 0+14 14 čeština
Výběr v OSP 420-4003/01 PaNvE Předpisy a nařízení v elektrotechnice 2 ZaZk 2+2 6 čeština
Typ povinnosti: Povinně volitelný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 410-4210/01 EDPS Elektroenergetika distribučních a průmyslových sítí 2 ZaZk 3+2 8 čeština
Výběr v OSP 420-4007/01 EED Elektroenergetika v dopravě 2 ZaZk 3+2 8 čeština
Výběr v OSP 345-0520/03 FS Finanční systémy 2 KlZap 2+2 4 čeština
Výběr v OSP 410-4205/01 NMSP Numerické metody v konstrukci el. strojů a přístrojů 2 ZaZk 2+2 8 čeština
Výběr v OSP 345-0522/03 PNP Právní normy v podnikání 2 KlZap 2+2 4 čeština
Výběr v OSP 410-4203/01 PREP Projektování elektrických přístrojů 2 ZaZk 4+0 8 čeština
Výběr v OSP 410-4201/01 PRES Projektování elektrických strojů 2 ZaZk 4+1 8 čeština
Výběr v OSP 711-0519/01 PsOR Psychologie organizace a řízení 2 Za 0+2 2 čeština
Výběr v OSP 410-4211/01 ZAEL Zařízení elektráren 2 ZaZk 3+2 8 čeština
Typ povinnosti: Volitelný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 420-4004/01 EZRB Elektrická zařízení a rozvody v budovách 2 ZaZk 1+2 6 čeština
Výběr v OSP 410-4209/01 ESV Elektrické stanice a vedení 2 ZaZk 3+2 8 čeština
Výběr v OSP 410-4208/01 ENRU Energetické rušení 2 ZaZk 2+2 4 čeština
Výběr v OSP 410-4207/01 OARO Ochrany a automatiky v rozvodu 2 ZaZk 2+2 6 čeština
Výběr v OSP 410-4206/01 ŘESO Řízení elektrizačních soustav 2 ZaZk 2+2 6 čeština
Výběr v OSP 410-4204/01 TMEP Technologie a materiály elektrických přístrojů 2 ZaZk 3+2 5 čeština
Výběr v OSP 410-4202/01 TMES Technologie a materiály elektrických strojů 2 ZaZk 3+2 5 čeština
Výběr v OSP 713-0601/01 NTV5ZS Tělesná výchova 2. ročník navazující A 2 Za 0+2 0 čeština
Výběr v OSP 713-0500/01 ZVK5 Zimní výcvikový kurz 2. ročník navazující 2 Za 0+1 t 0 čeština
Výběr v OSP 420-4009/01 PSZ Prevence silnoproudých zařízení ZaZk 2+2 6 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 712-0202/01 AK-FEI Anglická konverzace pro FEI Za 0+2 2 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 712-0402/01 NK-FEI Německá konverzace pro FEI Za 0+2 2 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 712-0602/01 RK-FEI Ruská konverzace pro FEI Za 0+2 2 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 712-0802/01 ŠK-FEI Španělská konverzace pro FEI Za 0+2 2 čeština

4. Semestr

Typ povinnosti: Povinný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 410-4213/01 DIP2 Diplomový projekt II 2 Za 0+16 16 čeština
Typ povinnosti: Volitelný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 713-0602/01 NTV5LS Tělesná výchova 2. ročník navazující B 2 Za 0+2 0 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 712-0202/01 AK-FEI Anglická konverzace pro FEI Za 0+2 2 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 712-0402/01 NK-FEI Německá konverzace pro FEI Za 0+2 2 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 712-0602/01 RK-FEI Ruská konverzace pro FEI Za 0+2 2 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 712-0802/01 ŠK-FEI Španělská konverzace pro FEI Za 0+2 2 čeština
Výběr v OSP 420-4005/01 EMag Elektromagnetismus ZaZk 2+2 4 čeština