Studijní plán – FS / N2301 / 2301T003 / 30 / N / P / Ostrava / cs

Akademický rok2012/2013Studijní programN2301 - Strojní inženýrství
FakultaFakulta strojníStudijní obor2301T003 - Dopravní technika a technologie
Typ studianavazující magisterskéSpecializace30 - Technologie dopravy
Forma studiaprezenčníJazyk výukyčeština
Konzultační střediskoOstrava
Setřídit podlesemestru
P - Dopravní technika a technologie - spol. část (povinný)
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 714-0369/01 MIV Matematika IV 1 ZaZk 2+3 5 čeština
Výběr v OSP 352-0519/02 PS Procesní systémy 1 ZaZk 3+1 4 čeština
Výběr v OSP 342-0518/01 EŘDP Ekonomika a řízení dopravního podniku 2 ZaZk 2+2 4 čeština
Výběr v OSP 342-0517/01 RP Ročníkový projekt 2 KlZap 0+5 5 čeština
Výběr v OSP 711-0505/03 PaPO Právní a psychologické otázky 2 KlZap 2+1 2 čeština

P - Technologie dopravy (povinný)
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 227-0704/01 DC I. Dopravní cesta I. 1 ZaZk 3+2 5 čeština
Výběr v OSP 342-0576/01 IMZD Inženýrské metody zpracování dat 1 Za 0+2 2 čeština
Výběr v OSP 342-0574/02 KMOŘ II Kvantitativní metody organizace a řízení II 1 ZaZk 2+2 5 čeština
Výběr v OSP 342-0618/01 Sp Spolehlivost dopravních systémů I 1 ZaZk 2+2 5 čeština
Výběr v OSP 342-0622/01 AaPOM Algoritmizace a programování optimalizačních metod 1 Za 0+2 2 čeština
Výběr v OSP 342-0605/02 KMOŘ III Kvantitativní metody organizace a řízení III 1 ZaZk 2+1 3 čeština
Výběr v OSP 342-0578/02 ODP II Optimalizace dopravních procesů II 1 ZaZk 3+2 5 čeština
Výběr v OSP 342-0525/03 OŘD I Organizace a řízení dopravy I 1 KlZap 2+2 4 čeština
Výběr v OSP 711-0613/01 PMDP Personální management dopravního podniku 1 KlZap 2+1 3 čeština
Výběr v OSP 342-0621/01 PSaMD Provoz silniční a městské dopravy 1 ZaZk 3+2 5 čeština
Výběr v OSP 342-0558/02 TDo2 Technologie dopravy II 1 ZaZk 3+2 5 čeština
Výběr v OSP 342-0547/01 APvR Aplikace počítačů v provozu 2 ZaZk 2+2 4 čeština
Výběr v OSP 342-0579/02 Log Logistika 2 ZaZk 3+2 4 čeština
Výběr v OSP 342-0630/01 NMOP Nekonvenční metody řešení optimalizačních problémů 2 ZaZk 3+2 5 čeština
Výběr v OSP 342-0526/02 OŘDII Organizace a řízení dopravy II 2 ZaZk 2+2 4 čeština
Výběr v OSP 342-0631/01 APPR2 Aplikace počítačů v provozu 2 2 ZaZk 1+3 4 čeština
Výběr v OSP 342-0620/02 DPr Diplomový projekt 2 KlZap 0+6 16 čeština
Výběr v OSP 345-0528/01 Mk Marketing 2 ZaZk 2+2 4 čeština
Výběr v OSP 342-0531/01 PvD Podnikání v dopravě 2 KlZap 3+1 4 čeština

Předměty státní závěrečné zkoušky:

Povinné předměty:
- Optimalizace v dopravních systémech
- Technologie a řízení dopravy

Povinně volitelné předměty:*)
- Logistika
- Ekonomika dopravního podniku

*) Student si volí jeden předmět.

PV - Technologie dopravy (povinně volitelný)
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 342-0533/01 DTm Dopravní telematika 1 KlZap 2+2 4 čeština
Výběr v OSP 342-0568/02 TVMHD Trakční vozidla MHD 1 KlZap 2+2 4 čeština
Výběr v OSP 352-0537/01 ZSI Základy systémového inženýrství 1 KlZap 2+2 4 čeština
Výběr v OSP 227-0705/02 DC II. Dopravní cesta II. 1 ZaZk 2+1 3 čeština
Výběr v OSP 342-0609/03 PZDP Provozní základna dopravních prostředků 1 ZaZk 2+1 3 čeština
Výběr v OSP 342-0534/03 ŽP Životní prostředí 1 KlZap 2+1 3 čeština
Výběr v OSP 342-0569/03 CLD Civilní letecká doprava 2 ZaZk 2+1 4 čeština
Výběr v OSP 342-0611/01 ODP III Optimalizace dopravních procesů III 2 ZaZk 2+1 4 čeština

V - Strojní inženýrství (volitelný odborný)
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 712-0133/03 A-Fir./I Firemní angličtina I 1 Za 0+3 2 čeština
Výběr v OSP 712-0136/01 A d/I Jazyk anglický d/I 1 KlZap 0+2 0 čeština
Výběr v OSP 337-0518/01 PEKO Personální kompetence 1 KlZap 1+2 2 čeština
Výběr v OSP 352-0544/01 PP Programovací prostředky 1 Za 0+2 2 čeština
Výběr v OSP 352-0541/01 PApI Programování aplikací pro Internet II 1 Za 0+2 2 čeština
Výběr v OSP 714-0333/01 RzMIV Repetitorium z Matematiky IV 1 Za 0+2 0 čeština
Výběr v OSP 354-0500/02 CADII CAD II 2 KlZap 2+2 4 čeština
Výběr v OSP 712-0135/03 A-Fir./II Firemní angličtina II 2 Za 0+3 2 čeština

V - Plasty ve strojírenství (volitelný odborný)
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 340-0569/01 PvSKA Plasty ve strojírenství a konstrukci automobilů 1 KlZap 2+2 4 čeština

V - Tělesná výchova pro navazující studium (volitelný odborný)
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 713-0401/01 NTV4ZS Tělesná výchova 1.roč.navazující A 1 Za 0+2 0 čeština
Výběr v OSP 713-0400/01 ZVK4 Zimní výcvikový kurz 1.roč.navazující 1 Za 0+1 t 0 čeština
Výběr v OSP 713-0444/01 LVK4 Letní výcvikový kurz 1.roč.navazující 1 Za 0+1 t 0 čeština
Výběr v OSP 713-0402/01 NTV4LS Tělesná výchova 1.roč.navazující B 1 Za 0+2 0 čeština
Výběr v OSP 713-0601/01 NTV5ZS Tělesná výchova 2.roč.navazující A 2 Za 0+2 0 čeština
Výběr v OSP 713-0500/01 ZVK5 Zimní výcvikový kurz 2.roč.navazující 2 Za 0+1 t 0 čeština
Výběr v OSP 713-0602/01 NTV5LS Tělesná výchova 2.roč.navazující B 2 Za 0+2 0 čeština

V - Zahraniční studijní pobyt II (volitelný odborný)
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP Výběr v OSP 300-0501/01 ZaSPo Zahraniční studijní pobyt KlZap 0+0 5 angličtina