Study plan – FS / N2301 / 2301T013 / - / N / P / Ostrava / cs

Academic year2012/2013Study programmeN2301 - Mechanical Engineering
FacultyFaculty of Mechanical EngineeringField of study2301T013 - Robotics
Type of studyFollow-up MasterSpecialization -
Form of studyFull-timeLanguage of instructionCzech
Tutorial centreOstrava
Sort according tosemester
P - Robotika (Compulsory)
WSCodeAbbreviationTitleYearEndingInstruction extentCreditsLanguage
PSP selection 354-0505/02 CAD3 CAD III 1 GC 2+3 5 Czech
PSP selection 354-0502/02 MKM Design Methodology in Mechatronics 1 CrEx 2+2 5 Czech
PSP selection 714-0369/01 MIV Mathematics IV 1 CrEx 2+3 5 Czech
PSP selection 352-0517/02 MaS Measurement and Sensors 1 CrEx 2+3 5 Czech
PSP selection 354-0501/02 MECHT Mechatronics 1 CrEx 3+2 6 Czech
PSP selection 352-0519/02 PS Process Systems 1 CrEx 3+1 4 Czech
PSP selection 338-0523/01 TMech Fluid Mechanisms 1 CrEx 2+2 4 Czech
PSP selection 354-0507/03 PŘS Industrial Control Systems 1 CrEx 3+3 6 Czech
PSP selection 354-0504/05 PPRTP Projection and Operation of Robot Work Cells 1 CrEx 3+2 6 Czech
PSP selection 354-0503/02 RaM Robots and Manipulators 1 CrEx 4+2 6 Czech
PSP selection 354-0506/03 SP I Term Project I. 1 GC 0+8 8 Czech
PSP selection 354-0519/02 CADIV CAD IV 2 CrEx 2+3 5 Czech
PSP selection 354-0509/02 ŘSSR Control Systems of Service Robots 2 CrEx 3+2 6 Czech
PSP selection 354-0511/02 LB II Laboratory practise II 2 GC 0+5 5 Czech
PSP selection 354-0508/02 SRS Service Robots and Systems 2 CrEx 3+2 6 Czech
PSP selection 354-0510/03 SP II Term Project II 2 GC 0+9 9 Czech
PSP selection 354-0520/02 BIOR Biorobotics 2 GC 2+2 4 Czech
PSP selection 354-0560/01 DP Diploma Project 2 GC 0+6 20 Czech
PSP selection 354-0512/02 PoRo Drives of Robots 2 CrEx 2+2 4 Czech
PSP selection 711-0505/03 PaPO Legal and Psychological Issues 2 GC 2+1 2 Czech

Předměty státní závěrečné zkoušky:

Povinné předměty:
- Roboty a manipulátory
- Mechatronika

Povinně volitelné předměty:*)
- Projektování a provoz RTP
- Průmyslové řídicí systémy
- Servisní roboty a systémy
- Řídicí systémy servisních robotů
- Pohony robotů
- Biorobotika
- Robotizace nestrojírenských technologií

*) Student si volí jeden předmět.

V - Robotika (Optional)
WSCodeAbbreviationTitleYearEndingInstruction extentCreditsLanguage
PSP selection 420-4008/01 BvE Safety in Electrical Engineering Ex 1+0 1 Czech

V - Strojní inženýrství (Optional)
WSCodeAbbreviationTitleYearEndingInstruction extentCreditsLanguage
PSP selection 712-0133/03 A-Fir./I Company English I 1 Cr 0+3 2 Czech
PSP selection 712-0136/01 A d/I English Language d/I 1 GC 0+2 0 Czech
PSP selection 352-0541/01 PApI Internet Application Programming II 1 Cr 0+2 2 Czech
PSP selection 337-0518/01 PEKO Personal Competences 1 GC 1+2 2 Czech
PSP selection 352-0544/01 PP Programming Tools 1 Cr 0+2 2 Czech
PSP selection 714-0333/01 RzMIV Compendium of Mathematics IV 1 Cr 0+2 0 Czech
PSP selection 354-0500/02 CADII CAD II 2 GC 2+2 4 Czech
PSP selection 712-0135/03 A-Fir./II Company English II 2 Cr 0+3 2 Czech

V - Plasty ve strojírenství (Optional)
WSCodeAbbreviationTitleYearEndingInstruction extentCreditsLanguage
PSP selection 340-0569/01 PvSKA Plastics in engineering industry and vehicles design 1 GC 2+2 4 Czech

Physical education (Optional)
WSCodeAbbreviationTitleYearEndingInstruction extentCreditsLanguage
PSP selection 713-0400/01 ZVK4 Basic Winter Sports Course 1.master degree 1 Cr 0+1 W/S 0 Czech
PSP selection 713-0401/01 NTV4ZS Physical education 1.master degree A 1 Cr 0+2 0 Czech
PSP selection 713-0444/01 LVK4 Basic Summer Sports Course 1.master degree 1 Cr 0+1 W/S 0 Czech
PSP selection 713-0402/01 NTV4LS Physical education 1.master degree B 1 Cr 0+2 0 Czech
PSP selection 713-0500/01 ZVK5 Basic Winter Sports Course 2.master degree 2 Cr 0+1 W/S 0 Czech
PSP selection 713-0601/01 NTV5ZS Physical education 2. master degree A 2 Cr 0+2 0 Czech
PSP selection 713-0602/01 NTV5LS Physical education 2. master degree B 2 Cr 0+2 0 Czech

V - Zahraniční studijní pobyt II (Optional)
WSCodeAbbreviationTitleYearEndingInstruction extentCreditsLanguage
PSP selection PSP selection 300-0501/01 ZaSPo Foreign study stay GC 0+0 5 English