Studijní plán – FS / N2301 / 2302T006 / - / N / P / Ostrava / cs

Akademický rok2012/2013Studijní programN2301 – Strojní inženýrství
FakultaFakulta strojníStudijní obor2302T006 – Energetické stroje a zařízení
Typ studianavazující magisterskéSpecializace
Forma studiaprezenčníJazyk výukyčeština
Konzultační střediskoOstrava
Setřídit podlebloku

1. Semestr

Typ povinnosti: Povinný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 361-0511/03 EC Energetické centrály 1 KlZap 3+1 4 angličtina
Výběr v OSP 714-0369/01 MIV Matematika IV 1 ZaZk 2+3 5 čeština
Výběr v OSP 361-0505/02 PK1 Parní kotle I 1 ZaZk 3+2 5 čeština
Výběr v OSP 361-0501/03 PTH Přenos tepla a hmoty 1 ZaZk 3+2 5 angličtina
Výběr v OSP 361-0502/05 SZ Spalovací zařízení 1 ZaZk 3+1 4 čeština
Typ povinnosti: Povinně volitelný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 361-0535/02 ChEn Chemie v energetice 1 KlZap 2+2 3 čeština
Výběr v OSP 361-0583/03 ChJE Chemie v jaderné energetice 1 KlZap 2+2 3 čeština
Výběr v OSP 361-0536/02 JEZ Jaderně energetická zařízení 1 ZaZk 3+1 4 angličtina
Výběr v OSP 361-0504/01 SMAK Spalovací motory a kogenerace 1 ZaZk 2+2 4 čeština
Typ povinnosti: Volitelný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 712-0133/03 A-Fir./I Firemní angličtina I 1 Za 0+3 2 čeština
Výběr v OSP 712-0136/01 A d/I Jazyk anglický d/I 1 KlZap 0+2 0 čeština
Výběr v OSP 337-0518/01 PEKO Personální kompetence 1 KlZap 1+2 2 čeština
Výběr v OSP 352-0544/01 PP Programovací prostředky 1 Za 0+2 2 čeština
Výběr v OSP 352-0541/01 PApI Programování aplikací pro Internet II 1 Za 0+2 2 čeština
Výběr v OSP 713-0401/01 NTV4ZS Tělesná výchova 1. ročník navazující A 1 Za 0+2 0 čeština
Výběr v OSP 713-0400/01 ZVK4 Zimní výcvikový kurz 1. ročník navazující 1 Za 0+1 t 0 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 300-0501/01 ZaSPo Zahraniční studijní pobyt KlZap 0+5 5 angličtina

2. Semestr

Typ povinnosti: Povinný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 361-0519/02 AHE Akumulace a hospodaření s energiemi 1 KlZap 2+2 4 čeština
Výběr v OSP 361-0546/02 CHZ2 Chladicí zařízení a tepelná čerpadla II 1 ZaZk 2+2 4 čeština
Výběr v OSP 361-0507/02 KVC Kompresory, ventilátory a čerpadla 1 ZaZk 3+2 5 čeština
Výběr v OSP 361-0506/02 OO Ochrana ovzduší v průmyslu 1 ZaZk 3+2 5 čeština
Výběr v OSP 361-0503/01 VH Vodní hospodářství v energetice 1 ZaZk 2+2 4 čeština
Typ povinnosti: Povinně volitelný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 361-0542/03 AOZE2 Alternativní a obnov. zdroje energie II 1 ZaZk 2+2 4 čeština
Výběr v OSP 361-0572/03 MaPDČ Materiály a pevnostní dimenzování energetických zařízení 1 ZaZk 3+2 4 čeština
Výběr v OSP 361-0581/02 SZJE Strojní zařízení jaderných elektráren 1 KlZap 3+1 4 čeština
Výběr v OSP 361-0514/02 TRE Teplárenství a rozvody energie 1 KlZap 2+2 4 čeština
Typ povinnosti: Volitelný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 713-0444/01 LVK4 Letní výcvikový kurz 1.roč.navazující 1 Za 0+1 t 0 čeština
Výběr v OSP 340-0569/01 PvSKA Plasty ve strojírenství a konstrukci automobilů 1 KlZap 2+2 4 čeština
Výběr v OSP 714-0333/01 RzMIV Repetitorium z Matematiky IV 1 Za 0+2 0 čeština
Výběr v OSP 713-0402/01 NTV4LS Tělesná výchova 1. ročník navazující B 1 Za 0+2 0 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 300-0501/01 ZaSPo Zahraniční studijní pobyt KlZap 0+5 5 angličtina

3. Semestr

Typ povinnosti: Povinný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 361-0550/02 EVB Energetické využití biomasy a odpadů 2 ZaZk 2+2 5 čeština
Výběr v OSP 361-0513/01 exk Exkurze 2 Za 0+1 t 0 čeština
Výběr v OSP 361-0512/02 KCII Konstrukční cvičení II 2 KlZap 0+5 4 čeština
Výběr v OSP 361-0510/02 TT Turbíny 2 ZaZk 3+2 5 čeština
Typ povinnosti: Povinně volitelný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 361-0543/02 AOZE3 Alternativní a obnovitelné zdroje energie III 2 ZaZk 2+2 4 čeština
Výběr v OSP 338-0542/02 AMvJE Aplikovaná mechanika v JE 2 ZaZk 2+2 5 čeština
Výběr v OSP 361-0571/03 PKII Parní kotle II 2 ZaZk 2+2 5 čeština
Výběr v OSP 361-0521/02 PracProj Práce na projektech 2 Za 0+2 2 čeština
Výběr v OSP 361-0544/03 TP Technika prostředí 2 ZaZk 2+2 5 čeština
Výběr v OSP 361-0577/02 VSPK Vybrané statě parních kotlů 2 ZaZk 2+2 4 čeština
Výběr v OSP 361-0576/01 VME-2 Výpočetní metody v energetice II 2 ZaZk 2+3 5 čeština
Typ povinnosti: Volitelný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 354-0500/02 CADII CAD II 2 KlZap 2+2 4 čeština
Výběr v OSP 713-0601/01 NTV5ZS Tělesná výchova 2. ročník navazující A 2 Za 0+2 0 čeština
Výběr v OSP 713-0500/01 ZVK5 Zimní výcvikový kurz 2. ročník navazující 2 Za 0+1 t 0 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 300-0501/01 ZaSPo Zahraniční studijní pobyt KlZap 0+5 5 angličtina

4. Semestr

Typ povinnosti: Povinný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 361-0516/01 DUEn Diagnostika a údržba v energetice 2 ZaZk 2+2 3 čeština
Výběr v OSP 361-0517/01 DP Diplomový projekt 2 KlZap 0+6 20 čeština
Výběr v OSP 342-0512/01 DMZvP Dopravní a manipulační zařízení v průmyslu 2 KlZap 2+2 5 čeština
Výběr v OSP 711-0505/03 PaPO Právní a psychologické otázky 2 KlZap 2+1 2 čeština
Výběr v OSP 361-0515/01 PREZ Provoz a regulace energetických zařízení 2 ZaZk 3+2 3 čeština
Typ povinnosti: Volitelný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 712-0135/03 A-Fir./II Firemní angličtina II 2 Za 0+3 2 čeština
Výběr v OSP 713-0602/01 NTV5LS Tělesná výchova 2. ročník navazující B 2 Za 0+2 0 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 300-0501/01 ZaSPo Zahraniční studijní pobyt KlZap 0+5 5 angličtina