Study plan – FS / N2301 / 3909T001 / 16 / N / P / Ostrava / cs

Academic year2012/2013Study programmeN2301 - Mechanical Engineering
FacultyFaculty of Mechanical EngineeringField of study3909T001 - Design and Process Engineering
Type of studyFollow-up MasterSpecialization16 - Hydraulics and Pneumatics
Form of studyFull-timeLanguage of instructionCzech
Tutorial centreOstrava
Sort according tosemester
P - Hydraulické a pneumatické stroje a zařízení (Compulsory)
WSCodeAbbreviationTitleYearEndingInstruction extentCreditsLanguage
PSP selection 354-0500/02 CADII CAD II 1 GC 2+2 4 Czech
PSP selection 338-0501/02 MKOvP Finite Volume Method in Fluid Flow 1 CrEx 3+3 6 Czech
PSP selection 714-0369/01 MIV Mathematics IV 1 CrEx 2+3 5 Czech
PSP selection 352-0517/01 MaS Measurement and Sensors 1 GC 2+3 4 Czech
PSP selection 338-0539/01 MoSi Modeling and Simulation of Fluid Mechanisms 1 CrEx 2+2 4 Czech
PSP selection 338-0510/01 ČerpT Pumping Engineering 1 CrEx 2+2 4 Czech
PSP selection 354-0524/01 RT Robotics 1 GC 2+1 3 Czech
PSP selection 337-0512/01 APLME Applied Mechanics 1 CrEx 2+2 4 Czech
PSP selection 354-0505/03 CAD3 CAD III 1 GC 1+2 3 Czech
PSP selection 338-0519/02 PohPř Drives and Gears 1 CrEx 2+2 5 Czech
PSP selection 338-0502/01 HyPrv Hydraulic Elements and Systems 1 CrEx 2+2 4 Czech
PSP selection 338-0534/01 HPaVS Hydraulics of Working and Production Machines 1 GC 2+2 4 Czech
PSP selection 347-0516/01 ČSII Machines Parts and Mechanisms II 1 CrEx 3+3 6 Czech
PSP selection 338-0503/01 PnPrv Pneumatic Elements and Systems 1 CrEx 2+2 4 Czech
PSP selection 338-0521/01 3Dpro 3D Fluid Flow 2 GC 2+1 3 Czech
PSP selection 338-0509/01 ProHM Design of Hydraulic Mechanisms 2 GC 2+3 4 Czech
PSP selection 338-0507/02 DipSe Diploma Seminary 2 GC 0+6 11 Czech
PSP selection 345-0517/03 PE Economics of Enterprise 2 CrEx 2+2 4 Czech
PSP selection 338-0506/01 Řízhy Hydraulic Mechanisms Control 2 CrEx 2+2 4 Czech
PSP selection 338-0508/01 Řízpn Pneumatic Mechanisms Control 2 CrEx 2+2 4 Czech
PSP selection 338-0513/01 AplMT Applied Fluid Mechanics 2 CrEx 2+2 4 Czech
PSP selection 338-0537/02 dipproj Diploma Project 2 GC 0+12 20 Czech
PSP selection 711-0505/03 PaPO Legal and Psychological Issues 2 GC 2+1 2 Czech
PSP selection 340-0555/01 TDaS Technical Diagnostics and Reliability 2 CrEx 2+2 4 Czech

Předměty státní závěrečné zkoušky:

Povinné předměty:
- Hydraulické prvky a systémy
- Pneumatické prvky a systémy

Povinně volitelné předměty:*)
- Pohony a převody
- Řízení hydraulických mechanizmů
- Dynamika tekutinových mechanizmů
- Modelování proudění

*) Student si volí jeden předmět.

V - Hydraulické a pneumatické stroje a zařízení (Optional)
WSCodeAbbreviationTitleYearEndingInstruction extentCreditsLanguage
PSP selection 712-0133/03 A-Fir./I Company English I 1 Cr 0+3 2 Czech
PSP selection 712-0136/01 A d/I English Language d/I 1 GC 0+2 0 Czech
PSP selection 352-0541/01 PApI Internet Application Programming II 1 Cr 0+2 2 Czech
PSP selection 337-0518/01 PEKO Personal Competences 1 GC 1+2 2 Czech
PSP selection 352-0544/01 PP Programming Tools 1 Cr 0+2 2 Czech
PSP selection 714-0333/01 RzMIV Compendium of Mathematics IV 1 Cr 0+2 0 Czech
PSP selection 712-0135/03 A-Fir./II Company English II 2 Cr 0+3 2 Czech

V - Konstrukce kolejových vozidel (Optional)
WSCodeAbbreviationTitleYearEndingInstruction extentCreditsLanguage
PSP selection 340-0570/01 KMKV Design of modern rail vehicles 2 Cr 1+1 2 Czech

V - Plasty ve strojírenství (Optional)
WSCodeAbbreviationTitleYearEndingInstruction extentCreditsLanguage
PSP selection 340-0569/01 PvSKA Plastics in engineering industry and vehicles design 1 GC 2+2 4 Czech

Physical education (Optional)
WSCodeAbbreviationTitleYearEndingInstruction extentCreditsLanguage
PSP selection 713-0400/01 ZVK4 Basic Winter Sports Course 1.master degree 1 Cr 0+1 W/S 0 Czech
PSP selection 713-0401/01 NTV4ZS Physical education 1.master degree A 1 Cr 0+2 0 Czech
PSP selection 713-0444/01 LVK4 Basic Summer Sports Course 1.master degree 1 Cr 0+1 W/S 0 Czech
PSP selection 713-0402/01 NTV4LS Physical education 1.master degree B 1 Cr 0+2 0 Czech
PSP selection 713-0500/01 ZVK5 Basic Winter Sports Course 2.master degree 2 Cr 0+1 W/S 0 Czech
PSP selection 713-0601/01 NTV5ZS Physical education 2. master degree A 2 Cr 0+2 0 Czech
PSP selection 713-0602/01 NTV5LS Physical education 2. master degree B 2 Cr 0+2 0 Czech

V - Zahraniční studijní pobyt II (Optional)
WSCodeAbbreviationTitleYearEndingInstruction extentCreditsLanguage
PSP selection PSP selection 300-0501/01 ZaSPo Foreign study stay GC 0+0 5 English