Studijní plán – FS / N2301 / 3909T001 / 35 / N / K / Ostrava / cs

Akademický rok2012/2013Studijní programN2301 - Strojní inženýrství
FakultaFakulta strojníStudijní obor3909T001 - Konstrukční a procesní inženýrství
Typ studianavazující magisterskéSpecializace35 - Dopravní stroje a manipulace s materiálem
Forma studiakombinovanáJazyk výukyčeština
Konzultační střediskoOstrava
Setřídit podlesemestru
P - Konstrukční a procesní inženýrství - spol. část (povinný)
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 347-0501/01 ČSIII Části a mechanismy strojů III 1 KlZap 16 h/s+4 h/s 5 čeština
Výběr v OSP 714-0369/02 MIV Matematika IV 1 ZaZk 16 h/s+4 h/s 5 čeština
Výběr v OSP 352-0519/02 PS Procesní systémy 1 ZaZk 12 h/s+4 h/s 4 čeština
Výběr v OSP 338-0523/01 TMech Tekutinové mechanizmy 1 ZaZk 10 h/s+4 h/s 4 čeština
Výběr v OSP 337-0512/01 APLME Aplikovaná mechanika 1 ZaZk 16 h/s+4 h/s 4 čeština
Výběr v OSP 338-0519/02 PohPř Pohony a převody 1 ZaZk 10 h/s+4 h/s 5 čeština
Výběr v OSP 347-0503/01 VTŽSS Výpočty technického života strojních součástí 1 ZaZk 16 h/s+4 h/s 4 čeština
Výběr v OSP 345-0517/04 PE Podniková ekonomika 2 ZaZk 12 h/s+2 h/s 4 čeština
Výběr v OSP 711-0505/03 PaPO Právní a psychologické otázky 2 KlZap 8 h/s+0 2 čeština

P - Dopravní stroje a manipulace s materiálem (povinný)
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 342-0505/01 KC1 Konstrukční cvičení I 1 KlZap 0+12 h/s 4 čeština
Výběr v OSP 342-0501/01 TDS Teorie dopravních strojů 1 ZaZk 12 h/s+4 h/s 4 čeština
Výběr v OSP 342-0502/01 EMvD Experimentální metody v dopravě 1 KlZap 4 h/s+12 h/s 5 čeština
Výběr v OSP 342-0506/01 KS2 Konstrukční cvičení II 1 KlZap 0+12 h/s 4 čeština
Výběr v OSP 342-0503/01 DK Dopravní komplexy 2 ZaZk 12 h/s+4 h/s 5 čeština
Výběr v OSP 342-0507/01 KS3 Konstrukční cvičení III 2 KlZap 0+12 h/s 5 čeština
Výběr v OSP 342-0511/01 MSH Mechanika sypkých hmot 2 ZaZk 12 h/s+4 h/s 5 čeština
Výběr v OSP 342-0504/01 PLS Projektování logistických systémů 2 ZaZk 12 h/s+4 h/s 6 čeština
Výběr v OSP 342-0620/01 DPr Diplomový projekt 2 KlZap 0+10 h/s 20 čeština
Výběr v OSP 342-0508/01 KC4 Konstrukční cvičení IV 2 KlZap 0+12 h/s 8 čeština

Předměty státní závěrečné zkoušky:

Povinné předměty:
- Teorie dopravních strojů
- Projektování logistických systémů

Povinně volitelné předměty:*)
- Dopravní komplexy
- Manipulace s materiálem
- Technická diagnostika a spolehlivost
- Zařízení úpraven

*) Student si volí jeden předmět.

PV - Konstrukční a procesní inženýrství - spol.část. (povinně volitelný)
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 340-0509/02 MK Metodika konstruování 1 ZaZk 6 h/s+6 h/s 4 čeština
Výběr v OSP 337-0510/01 MKPVM MKP v mechanice 1 ZaZk 10 h/s+10 h/s 3 čeština

PV - Dopravní stroje a manipulace s materiálem (povinně volitelný)
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 339-0510/02 IPP2 Inženýrská pružnost a pevnost 2 1 ZaZk 12 h/s+4 h/s 4 čeština
Výběr v OSP 337-0513/01 STDOK Statika a dynamika ocelových konstrukcí II 1 ZaZk 12 h/s+8 h/s 4 čeština
Výběr v OSP 361-0560/01 EnStZ Energetické stroje a zařízení 1 ZaZk 12 h/s+4 h/s 4 čeština
Výběr v OSP 714-0321/01 PDR Parciální diferenciální rovnice 1 ZaZk 12 h/s+2 h/s 4 čeština
Výběr v OSP 337-0501/02 APDYN Aplikovaná dynamika 2 ZaZk 18 h/s+6 h/s 5 čeština
Výběr v OSP 342-0510/01 Zařízení úpraven 2 ZaZk 12 h/s+4 h/s 5 čeština

V - Strojní inženýrství (volitelný odborný)
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 352-0544/01 PP Programovací prostředky 1 Za 0+8 h/s 2 čeština
Výběr v OSP 352-0541/01 PApI Programování aplikací pro Internet II 1 Za 0+8 h/s 2 čeština
Výběr v OSP 714-0333/02 RzMIV Repetitorium z Matematiky IV 1 Za 0+2 0 čeština