Study plan – EKF / B6208 / 6202R049 / 00 / B / P / Ostrava / cs

Academic year2012/2013Study programmeB6208 - Economics and Management
FacultyFaculty of EconomicsField of study6202R049 - Accounting and Taxes
Type of studyBachelorSpecialization00 - Accounting and Taxes
Form of studyFull-timeLanguage of instructionCzech
Tutorial centreOstrava
Sort according tosemester
P - BC-1-EM (Compulsory)
WSCodeAbbreviationTitleYearEndingInstruction extentCreditsLanguage
PSP selection 152-0300/01 PE-A Business Administration A 1 CrEx 2+2 5 Czech
PSP selection 156-0300/06 DEEČR Descriptive Economics of the Czech Republic 1 CrEx 2+1 3 Czech
PSP selection 155-0300/01 INF A Informatics A 1 Cr 1+2 4 Czech
PSP selection 119-0300/03 Pravo Law 1 Ex 2+0 3 Czech
PSP selection 151-0300/03 Mat A Mathematics A 1 Cr 2+2 5 Czech
PSP selection 114-0300/03 Mikro A Microeconomics A 1 CrEx 2+2 6 Czech
PSP selection 713-0012/02 TVA Physical Education A 1 Cr 0+2 0 Czech
PSP selection 155-0301/01 INFB Informatics B 1 CrEx 2+2 5 Czech
PSP selection 114-0301/03 Makro A Macroeconomics A 1 CrEx 2+2 6 Czech
PSP selection 115-0300/01 MANAG Management A 1 CrEx 2+1 4 Czech
PSP selection 116-0300/01 MG Marketing 1 CrEx 2+2 5 Czech
PSP selection 151-0301/04 Mat B Mathematics B 1 CrEx 2+2 5 Czech
PSP selection 713-0013/02 TVB Physical Education B 1 Cr 0+2 0 Czech

PV - Alternativa:1r-151303-Statistika A - LS (Choice-compulsory)
WSCodeAbbreviationTitleYearEndingInstruction extentCreditsLanguage
PSP selection 151-0303/01 Stat A Statistics A 1 CrEx 2+2 5 Czech
PSP selection 151-0503/04 StatA Statistics A 1 CrEx 2+2 5 English

Alternativa: Jedná se o POVINNÝ předmět, je nutné si vybrat mezi českou a
anglickou verzí.
01-česká verze, 04-anglická verze

P - BC-1-Jazyk-1.ročník-ZS (Choice-compulsory)Min. kreditů: 1Min. předmětů: 1
WSCodeAbbreviationTitleYearEndingInstruction extentCreditsLanguage
PSP selection 712-0115/02 A1/I-EkF English Language 1/I for EkF (3) 1 Cr 0+2 2 Czech
PSP selection 712-0915/02 F1/I-EkF French Language 1/I for EkF (3) 1 Cr 0+2 2 Czech
PSP selection 712-0315/02 N1/I-EkF German Language 1/ for EkF (3) 1 Cr 0+2 2 Czech
PSP selection 712-0515/02 R1/I-EkF Russian Language 1/I for EkF (3) 1 Cr 0+2 2 Czech
PSP selection 712-0715/02 Š1/I-EkF Spanish Language 1/I for EkF (3) 1 Cr 0 H/S+2 2 Czech

Nutno si vybrat stejný Cizí jazyk za zimní i letní semestr.
712115/02 a 712116/02 - povinný Cizí jazyk pro obor Eurospráva, studenti volí povinně v 1. nebo ve 2. ročníku.

P - BC-1-Jazyk-1.ročník-LS (Choice-compulsory)Min. kreditů: 1Min. předmětů: 1
WSCodeAbbreviationTitleYearEndingInstruction extentCreditsLanguage
PSP selection 712-0116/02 A1/II-EkF English Language 1/II for EkF (3) 1 Cr 0+2 2 Czech
PSP selection 712-0916/02 F1/II-EkF French Language 1/II for EkF (3) 1 Cr 0+2 2 Czech
PSP selection 712-0316/02 N1/II-EkF German Language 1/II for EkF (3) 1 Cr 0+2 2 Czech
PSP selection 712-0516/02 R1/II-EkF Russian Language 1/II for EkF (3) 1 Cr 0+2 2 Czech
PSP selection 712-0716/02 Š1/II-EkF Spanish Language 1/II for EkF (3) 1 Cr 0+2 2 Czech

PV - BC-1-Sport-OVA-PVV (Choice-compulsory)
WSCodeAbbreviationTitleYearEndingInstruction extentCreditsLanguage
PSP selection 713-0117/01 ZVK1 Basic Winter Sports Course 1.year 1 Cr 0 W/S+1 W/S 0 Czech
PSP selection 713-0118/01 LVK1 Basic Summer Sports Course 1.year 1 Cr 0 W/S+1 W/S 0 Czech

P - BC-2-ÚaD-PV (Compulsory)
WSCodeAbbreviationTitleYearEndingInstruction extentCreditsLanguage
PSP selection 117-0324/02 ÚA Accounting A 2 Cr 2+2 5 Czech
PSP selection 117-0312/03 DP A Income Taxes A 2 CrEx 2+2 5 Czech
PSP selection 116-0300/01 MG Marketing 2 CrEx 2+2 5 Czech
PSP selection 157-0300/01 OVA Operations Research A 2 CrEx 2+2 5 Czech
PSP selection 117-0330/01 SDO System of Taxes and Tax Payments 2 Cr 2+0 3 Czech
PSP selection 117-0320/06 SDP Tax and Charges Governance 2 Cr 3+0 4 Czech
PSP selection 117-0325/03 ÚB Accounting B 2 CrEx 2+2 5 Czech
PSP selection 119-0301/11 OP Business Law 2 CrEx 2+1 4 Czech
PSP selection 154-0307/05 NKC Costs, Calculations and Prices 2 Cr 2+2 4 Czech
PSP selection 154-0300/01 FIN Finance 2 CrEx 2+2 5 Czech
PSP selection 117-0313/04 MD Property Taxes 2 Cr 2+1 4 Czech

PV - BC-2-ÚaD-PVV (Choice-compulsory)
WSCodeAbbreviationTitleYearEndingInstruction extentCreditsLanguage
PSP selection 713-0221/01 ZVK2 Basic Winter Sports Course 2.year 2 Cr 0 W/S+1 W/S 0 Czech
PSP selection 711-0522/01 Kom Dov Communication Skills 2 Cr 0+2 2 Czech
PSP selection 118-0311/04 GEOEVR Geography of Europe 2 Cr 2+1 3 Czech
PSP selection 115-0342/07 MMSF Management of Small and Medium - Size Enterprise 2 Cr 2+1 4 Czech
PSP selection 713-0219/01 NTV2ZS Physical education 2.year A 2 Cr 0+2 0 Czech
PSP selection 153-0335/06 VES Public Economics and Administration 2 Cr 2+1 3 Czech
PSP selection 155-0384/01 TIS Web Design 2 Cr 1+2 3 Czech
PSP selection 713-0222/01 LVK2 Basic Summer Sports Course 2.year 2 Cr 0 W/S+1 W/S 0 Czech
PSP selection 114-0309/02 ERZ Developing Countries Economics 2 Cr 2+1 4 Czech
PSP selection 156-0301/06 HPA Economic Policy A 2 Cr 2+2 5 Czech
PSP selection 117-0566/01 FA Fundamentals of Accounting 2 CrEx 2+2 5 English
PSP selection 114-0308/02 DSH History of World Economy 2 Cr 3+0 4 Czech
PSP selection 167-0302/01 IHveS Integration of the handicapped in the society 2 Cr 2+2 4 Czech
PSP selection 119-0345/04 PraSP Labour and Social Law 2 Cr 4+0 4 Czech
PSP selection 713-0220/01 NTV2LS Physical education 2.year B 2 Cr 0+2 0 Czech
PSP selection 712-0188/01 AOK-ÚD Professional English Conversation - Accounting and Taxes 2 Cr 0+2 2 Czech
PSP selection 153-0304/03 VFA Public Finance A 2 Cr 2+1 3 Czech
PSP selection 118-0300/07 RGENEK Regional and Environmental Economics 2 Cr 3+0 4 Czech
PSP selection 153-0342/02 SPvEU Social Policy in EU 2 Cr 3+0 4 Czech
PSP selection 157-0356/02 ZMRM The Basics of Decision Making Methods 2 Cr 2+1 3 Czech
PSP selection 114-0305/05 SE World Economy 2 GC 3+0 4 Czech

P - BC-3-ÚaD-PV (Compulsory)
WSCodeAbbreviationTitleYearEndingInstruction extentCreditsLanguage
PSP selection 117-0311/04 Úč NO A Accounting of the Non-Profit-Making Organizations A 3 Cr 3+0 4 Czech
PSP selection 117-0315/01 BSA Bachelor Seminar A 3 Cr 0+4 2 Czech
PSP selection 117-0301/05 ÚIP Business Administration for Soleproprietorship 3 Ex 3+0 4 Czech
PSP selection 154-0301/06 FŘR Financial Management and Decision - Making 3 Cr 2+2 4 Czech
PSP selection 117-0302/04 International Accounting 3 Ex 2+1 4 Czech
PSP selection 117-0347/02 MUA Management Accounting A 3 CrEx 2+2 5 Czech
PSP selection 117-0318/03 OP Professional Practice – Accounting and Taxes 3 Cr 0+1 2 Czech
PSP selection 117-0346/02 ÚKS Accounting of Capital Companies 3 Ex 4+0 5 Czech
PSP selection 117-0316/01 bs Bachelor Seminar B 3 Cr 0+6 3 Czech
PSP selection 117-0317/01 bp Bachelor Thesis 3 Cr 0+2 15 Czech
PSP selection 117-0348/01 NDA Indirect Taxes A 3 CrEx 2+2 5 Czech

PV - BC-3-ÚaD-PVV (Choice-compulsory)
WSCodeAbbreviationTitleYearEndingInstruction extentCreditsLanguage
PSP selection 117-0365/01 AÚDP Actual problems of accounting and taxes 3 Cr 5+0 6 Czech
PSP selection 155-0332/02 USIS Administrative Information Systems 3 CrEx 2+1 4 Czech
PSP selection 713-0300/01 ZVK3 Basic Winter Sports Course 3.year 3 Cr 0 W/S+1 W/S 0 Czech
PSP selection 119-0346/04 SPaSMP Company and Contract Law 3 Cr 4+0 4 Czech
PSP selection 119-0347/02 EKr Economic Criminality 3 Cr 2+0 3 Czech
PSP selection 118-0314/10 EŽPA Environmental Economics A 3 Cr 2+1 4 Czech
PSP selection 120-0330/06 EU European Union 3 Cr 2+0 3 Czech
PSP selection 154-0360/04 ZFT Fundamentals of Financial Markets 3 Cr 3+0 3 Czech
PSP selection 713-0301/01 NTV3 Physical education 3.year A 3 Cr 0+2 0 Czech
PSP selection 152-0309/11 MSP-P Small and Medium-sized Enterprises 3 Cr 1+2 4 Czech
PSP selection 117-0399/02 SS Special Seminar 3 Cr 5+0 6 Czech
PSP selection 117-0326/05 DE Tax Documentation of Personnel Incomes and Expenditures 3 Ex 3+0 4 Czech
PSP selection 155-0341/03 ZPD Business Document Processing on PC 3 Cr 0+3 3 Czech
PSP selection 117-0304/04 ÚPC PC Accounting 3 Cr 0+3 4 Czech
PSP selection 713-0302/01 NTV3LS Physical education 3.year B 3 Cr 0+2 0 Czech

117365/01 Aktuální účetní a daňová problematika a 117399/02 Speciální seminář - pouze pro absolventy dvouletých kurzů CŽV dle vyhlášky EkF VYH 11xxx

P - BC-2-Jazyk-2.ročník-zkouška (Choice-compulsory)
WSCodeAbbreviationTitleYearEndingInstruction extentCreditsLanguage
PSP selection 712-0117/02 A1/III-EF English Language 1/III EkF for (3) 2 CrEx 0+2 2 Czech
PSP selection 712-0917/02 F1/III-EkF French Language 1/III for EkF (3) 2 CrEx 0+2 2 Czech
PSP selection 712-0317/02 N1/III-EkF German Language 1/III for EkF (3) 2 CrEx 0+2 2 Czech
PSP selection 712-0517/02 R1/III-EkF Russian Language 1/III for EkF (3) 2 CrEx 0+2 2 Czech
PSP selection 712-0717/02 Š1/IIIEkF Spanish Language 1/III for EkF (3) 2 CrEx 0+2 2 Czech

POZOR - jedná se o cizí jazyk, který je stejný jako v 1. ročníku a pokračuje ukončením v zimním semestru zkouškou. Proto je nutné zvolit si stejný cizí jazyk jako v 1. ročníku.

P - BC-2-Jazyk-2.ročník (Choice-compulsory)
WSCodeAbbreviationTitleYearEndingInstruction extentCreditsLanguage
PSP selection 712-0277/01 A2a/I-E English Language 2a/I for EkF (3) 2 Cr 0+2 1 Czech
PSP selection 712-0280/01 A2b/I-E English Language 2b/I for EkF (3) 2 Cr 0+2 1 Czech
PSP selection 712-0077/01 F2a/I-E French Language 2a/I for EkF (3) 2 Cr 0+2 1 Czech
PSP selection 712-0096/01 F2b/I-E French Language 2b/I for EkF (3) 2 Cr 0+2 1 Czech
PSP selection 712-0477/01 N2a/I-E German Language 2a/I for EkF (3) 2 Cr 0+2 1 Czech
PSP selection 712-0480/01 N2b/I-E German Language 2b/I for EkF (3) 2 Cr 0+2 1 Czech
PSP selection 712-0677/01 R2a/I-E Russian Language 2a/I for EkF (3) 2 Cr 0+2 1 Czech
PSP selection 712-0680/01 R2b/I-E Russian Language 2b/I for EkF (3) 2 Cr 0+2 1 Czech
PSP selection 712-0877/01 Š2a/I-E Spanish Language 2a/I for EkF (3) 2 Cr 0+2 1 Czech
PSP selection 712-0880/01 Š2b/I-E Spanish Language 2b/I for EkF (3) 2 Cr 0+2 1 Czech
PSP selection 712-0278/01 A2a/II-E English Language 2a/II for EkF (3) 2 Cr 0+2 1 Czech
PSP selection 712-0281/01 A2b/II-E English Language 2b/II for EkF (3) 2 Cr 0+2 1 Czech
PSP selection 712-0078/01 F2a/II-E French Language 2a/II for EkF (3) 2 Cr 0+2 1 Czech
PSP selection 712-0097/01 F2b/II-E French Language 2b/II for EkF (3) 2 Cr 0+2 1 Czech
PSP selection 712-0478/01 N2a/II-E German Language 2a/II for EkF (3) 2 Cr 0+2 1 Czech
PSP selection 712-0481/01 N2b/II-E German Language 2b/II for EkF (3) 2 Cr 0+2 1 Czech
PSP selection 712-0678/01 R2a/II-E Russian Language 2a/II for EkF (3) 2 Cr 0+2 1 Czech
PSP selection 712-0681/01 R2b/II-E Russian Language 2b/II for EkF (3) 2 Cr 0+2 1 Czech
PSP selection 712-0878/01 Š2a/II-E Spanish Language 2a/II for EkF (3) 2 Cr 0+2 1 Czech
PSP selection 712-0881/01 Š2b/II-E Spanish Language 2b/II for EkF (3) 2 Cr 0+2 1 Czech

POZOR - jedná se o 2. cizí jazyk, který musí být jiný než cizí jazyk v 1. ročníku.

P - BC-3-Jazyk-3.ročník (Choice-compulsory)
WSCodeAbbreviationTitleYearEndingInstruction extentCreditsLanguage
PSP selection 712-0279/01 A2a/III-E English Language 2a/III for EkF (3) 3 Cr 0+2 1 Czech
PSP selection 712-0282/01 A2b/III-EF English Language 2b/III for EkF (3) 3 Cr 0+2 1 Czech
PSP selection 712-0079/01 F2a/III-E French Language 2a/IIII for EkF (3) 3 Cr 0+2 1 Czech
PSP selection 712-0098/01 F2b/III-E French Language 2b/III for EkF (3) 3 Cr 0+2 1 Czech
PSP selection 712-0479/01 N2a/III-E German Language 2a/III for EkF (3) 3 Cr 0+2 1 Czech
PSP selection 712-0482/01 N2b/III-E German Language 2b/III for EkF (3) 3 Cr 0+2 1 Czech
PSP selection 712-0679/01 R2a/III-E Russian Language 2a/III for EkF (3) 3 Cr 0+2 1 Czech
PSP selection 712-0682/01 R2b/III-E Russian Language 2b/III for EkF (3) 3 Cr 0+2 1 Czech
PSP selection 712-0879/01 Š2a/III-E Spanish Language 2a/III for EkF (3) 3 Cr 0+2 1 Czech
PSP selection 712-0882/01 Š2b/III-E Spanish Language 2b/III for EkF (3) 3 Cr 0+2 1 Czech

POZOR - jedná se o pokračování 2. cizího jazyku, který musí být stejný jako cizí jazyk v 2. ročníku s rozsahem 0+2z za 1 kreditní bod.