Study plan – EKF / B6208 / 6208R020 / 00 / B / P / Ostrava / cs

Academic year2012/2013Study programmeB6208 - Economics and Management
FacultyFaculty of EconomicsField of study6208R020 - Business Economics
Type of studyBachelorSpecialization00 - Business Economics
Form of studyFull-timeLanguage of instructionCzech
Tutorial centreOstrava
Sort according tosemester
P - BC-1-EM (Compulsory)
WSCodeAbbreviationTitleYearEndingInstruction extentCreditsLanguage
PSP selection 152-0300/01 PE-A Business Administration A 1 CrEx 2+2 5 Czech
PSP selection 156-0300/06 DEEČR Descriptive Economics of the Czech Republic 1 CrEx 2+1 3 Czech
PSP selection 155-0300/01 INF A Informatics A 1 Cr 1+2 4 Czech
PSP selection 119-0300/03 Pravo Law 1 Ex 2+0 3 Czech
PSP selection 151-0300/03 Mat A Mathematics A 1 Cr 2+2 5 Czech
PSP selection 114-0300/03 Mikro A Microeconomics A 1 CrEx 2+2 6 Czech
PSP selection 713-0012/02 TVA Physical Education A 1 Cr 0+2 0 Czech
PSP selection 155-0301/01 INFB Informatics B 1 CrEx 2+2 5 Czech
PSP selection 114-0301/03 Makro A Macroeconomics A 1 CrEx 2+2 6 Czech
PSP selection 115-0300/01 MANAG Management A 1 CrEx 2+1 4 Czech
PSP selection 116-0300/01 MG Marketing 1 CrEx 2+2 5 Czech
PSP selection 151-0301/04 Mat B Mathematics B 1 CrEx 2+2 5 Czech
PSP selection 713-0013/02 TVB Physical Education B 1 Cr 0+2 0 Czech

PV - Alternativa:1r-151303-Statistika A - LS (Choice-compulsory)
WSCodeAbbreviationTitleYearEndingInstruction extentCreditsLanguage
PSP selection 151-0303/01 Stat A Statistics A 1 CrEx 2+2 5 Czech
PSP selection 151-0503/04 StatA Statistics A 1 CrEx 2+2 5 English

Alternativa: Jedná se o POVINNÝ předmět, je nutné si vybrat mezi českou a
anglickou verzí.
01-česká verze, 04-anglická verze

P - BC-1-Jazyk-1.ročník-ZS (Choice-compulsory)Min. kreditů: 1Min. předmětů: 1
WSCodeAbbreviationTitleYearEndingInstruction extentCreditsLanguage
PSP selection 712-0115/02 A1/I-EkF English Language 1/I for EkF (3) 1 Cr 0+2 2 Czech
PSP selection 712-0915/02 F1/I-EkF French Language 1/I for EkF (3) 1 Cr 0+2 2 Czech
PSP selection 712-0315/02 N1/I-EkF German Language 1/ for EkF (3) 1 Cr 0+2 2 Czech
PSP selection 712-0515/02 R1/I-EkF Russian Language 1/I for EkF (3) 1 Cr 0+2 2 Czech
PSP selection 712-0715/02 Š1/I-EkF Spanish Language 1/I for EkF (3) 1 Cr 0 H/S+2 2 Czech

Nutno si vybrat stejný Cizí jazyk za zimní i letní semestr.
712115/02 a 712116/02 - povinný Cizí jazyk pro obor Eurospráva, studenti volí povinně v 1. nebo ve 2. ročníku.

P - BC-1-Jazyk-1.ročník-LS (Choice-compulsory)Min. kreditů: 1Min. předmětů: 1
WSCodeAbbreviationTitleYearEndingInstruction extentCreditsLanguage
PSP selection 712-0116/02 A1/II-EkF English Language 1/II for EkF (3) 1 Cr 0+2 2 Czech
PSP selection 712-0916/02 F1/II-EkF French Language 1/II for EkF (3) 1 Cr 0+2 2 Czech
PSP selection 712-0316/02 N1/II-EkF German Language 1/II for EkF (3) 1 Cr 0+2 2 Czech
PSP selection 712-0516/02 R1/II-EkF Russian Language 1/II for EkF (3) 1 Cr 0+2 2 Czech
PSP selection 712-0716/02 Š1/II-EkF Spanish Language 1/II for EkF (3) 1 Cr 0+2 2 Czech

PV - BC-1-Sport-OVA-PVV (Choice-compulsory)
WSCodeAbbreviationTitleYearEndingInstruction extentCreditsLanguage
PSP selection 713-0117/01 ZVK1 Basic Winter Sports Course 1.year 1 Cr 0 W/S+1 W/S 0 Czech
PSP selection 713-0118/01 LVK1 Basic Summer Sports Course 1.year 1 Cr 0 W/S+1 W/S 0 Czech

P - BC-2-EP-PV-OVA (Compulsory)
WSCodeAbbreviationTitleYearEndingInstruction extentCreditsLanguage
PSP selection 117-0324/02 ÚA Accounting A 2 Cr 2+2 5 Czech
PSP selection 156-0300/06 DEEČR Descriptive Economics of the Czech Republic 2 CrEx 2+1 3 Czech
PSP selection 154-0300/01 FIN Finance 2 CrEx 2+2 5 Czech
PSP selection 157-0300/01 OVA Operations Research A 2 CrEx 2+2 5 Czech
PSP selection 117-0325/03 ÚB Accounting B 2 CrEx 2+2 5 Czech
PSP selection 119-0301/11 OP Business Law 2 CrEx 2+1 4 Czech
PSP selection 152-0303/06 PIRF Business Planning and Company Investment Strategy 2 CrEx 2+1 4 Czech
PSP selection 154-0301/04 FŘR Financial Management and Decision - Making 2 CrEx 2+2 5 Czech
PSP selection 152-0302/08 LOG A Logistics A 2 CrEx 2+1 4 Czech
PSP selection 116-0300/01 MG Marketing 2 CrEx 2+2 5 Czech

PV - BC-2 a 3-EP-PVV-OVA (Choice-compulsory)
WSCodeAbbreviationTitleYearEndingInstruction extentCreditsLanguage
PSP selection 713-0221/01 ZVK2 Basic Winter Sports Course 2.year 2 Cr 0 W/S+1 W/S 0 Czech
PSP selection 713-0219/01 NTV2ZS Physical education 2.year A 2 Cr 0+2 0 Czech
PSP selection 713-0222/01 LVK2 Basic Summer Sports Course 2.year 2 Cr 0 W/S+1 W/S 0 Czech
PSP selection 153-0302/02 ENO Economics of Non Profit Organisations 2 Cr 2+1 3 Czech
PSP selection 115-0347/05 MaTM Methods and Technics in Management 2 Cr 2+1 4 Czech
PSP selection 157-0301/02 OVB Operations Research B 2 CrEx 2+2 4 Czech
PSP selection 713-0220/01 NTV2LS Physical education 2.year B 2 Cr 0+2 0 Czech
PSP selection 115-0340/04 SYSO Systems of the Remuneration in Organisations 2 Cr 3+0 3 Czech
PSP selection 713-0300/01 ZVK3 Basic Winter Sports Course 3.year 3 Cr 0 W/S+1 W/S 0 Czech
PSP selection 117-0303/03 Management Accounting 3 CrEx 2+2 5 Czech
PSP selection 116-0302/06 MVA Marketing Research A 3 Cr 2+2 4 Czech
PSP selection 713-0301/01 NTV3 Physical education 3.year A 3 Cr 0+2 0 Czech
PSP selection 156-0317/04 OE Sectoral Economics 3 Cr 2+0 3 Czech
PSP selection 154-0308/06 DS ČR Tax System in the Czech Republic 3 Cr 3+0 3 Czech
PSP selection 120-0305/07 HP EU Economic Policy of the European Union 3 Cr 2+0 3 Czech
PSP selection 713-0302/01 NTV3LS Physical education 3.year B 3 Cr 0+2 0 Czech
PSP selection 120-0330/06 EU European Union Cr 2+0 3 Czech
PSP selection 152-0359/03 0ŘP Organization and Management of Enterprise CrEx 2+1 5 Czech
PSP selection 153-0335/06 VES Public Economics and Administration Cr 2+1 3 Czech
PSP selection 152-0501/03 BA I Business Administration I CrEx 1+2 5 English

Student si může zvolit nabízené volitelné předměty jen ve 2. nebo ve 3. ročníku bakalářského studia. Veř. ekonomika a správa, Organizace a říz. podniku, Evropslá unie a Business Administration I - předměty jsou nabízeny ve více semestrech. Business Administration I - pouze pro posluchače, kteří neabsolvovali uvedený předmět na EkF v předchozích ročnících bakalářského či magisterského studia (české nebo anglické jazykové mutaci).

P - BC-3-EP-PV-OVA (Compulsory)
WSCodeAbbreviationTitleYearEndingInstruction extentCreditsLanguage
PSP selection 152-0310/01 BcSem A-P Bachelor Seminar A 3 Cr 0+4 2 Czech
PSP selection 152-0395/01 PMSF-P Business of SME 3 CrEx 2+2 5 Czech
PSP selection 152-0317/11 OS Consumer Protection 3 Cr 3+0 3 Czech
PSP selection 154-0307/03 NKC Costs, Calculations and Prices 3 CrEx 2+2 5 Czech
PSP selection 152-0351/04 LOG B Logistics B 3 CrEx 2+1 5 Czech
PSP selection 152-0308/07 METEKRO Methods of Economic Analysis 3 CrEx 2+2 5 Czech
PSP selection 152-0355/05 ŘJA Quality Management A 3 CrEx 2+2 6 Czech
PSP selection 152-0394/04 PMP A Advice for Managers and Entrepreneurs A 3 CrEx 2+2 5 Czech
PSP selection 152-0311/01 BcSem B-P Bachelor Seminar B 3 Cr 0+6 3 Czech
PSP selection 152-0312/01 BcP-N Bachelor Thesis 3 Cr 0+0 H/S 15 Czech

P - BC-2-Jazyk-2.ročník-zkouška (Choice-compulsory)
WSCodeAbbreviationTitleYearEndingInstruction extentCreditsLanguage
PSP selection 712-0117/02 A1/III-EF English Language 1/III EkF for (3) 2 CrEx 0+2 2 Czech
PSP selection 712-0917/02 F1/III-EkF French Language 1/III for EkF (3) 2 CrEx 0+2 2 Czech
PSP selection 712-0317/02 N1/III-EkF German Language 1/III for EkF (3) 2 CrEx 0+2 2 Czech
PSP selection 712-0517/02 R1/III-EkF Russian Language 1/III for EkF (3) 2 CrEx 0+2 2 Czech
PSP selection 712-0717/02 Š1/IIIEkF Spanish Language 1/III for EkF (3) 2 CrEx 0+2 2 Czech

POZOR - jedná se o cizí jazyk, který je stejný jako v 1. ročníku a pokračuje ukončením v zimním semestru zkouškou. Proto je nutné zvolit si stejný cizí jazyk jako v 1. ročníku.

P - BC-2-Jazyk-2.ročník (Choice-compulsory)
WSCodeAbbreviationTitleYearEndingInstruction extentCreditsLanguage
PSP selection 712-0277/01 A2a/I-E English Language 2a/I for EkF (3) 2 Cr 0+2 1 Czech
PSP selection 712-0280/01 A2b/I-E English Language 2b/I for EkF (3) 2 Cr 0+2 1 Czech
PSP selection 712-0077/01 F2a/I-E French Language 2a/I for EkF (3) 2 Cr 0+2 1 Czech
PSP selection 712-0096/01 F2b/I-E French Language 2b/I for EkF (3) 2 Cr 0+2 1 Czech
PSP selection 712-0477/01 N2a/I-E German Language 2a/I for EkF (3) 2 Cr 0+2 1 Czech
PSP selection 712-0480/01 N2b/I-E German Language 2b/I for EkF (3) 2 Cr 0+2 1 Czech
PSP selection 712-0677/01 R2a/I-E Russian Language 2a/I for EkF (3) 2 Cr 0+2 1 Czech
PSP selection 712-0680/01 R2b/I-E Russian Language 2b/I for EkF (3) 2 Cr 0+2 1 Czech
PSP selection 712-0877/01 Š2a/I-E Spanish Language 2a/I for EkF (3) 2 Cr 0+2 1 Czech
PSP selection 712-0880/01 Š2b/I-E Spanish Language 2b/I for EkF (3) 2 Cr 0+2 1 Czech
PSP selection 712-0278/01 A2a/II-E English Language 2a/II for EkF (3) 2 Cr 0+2 1 Czech
PSP selection 712-0281/01 A2b/II-E English Language 2b/II for EkF (3) 2 Cr 0+2 1 Czech
PSP selection 712-0078/01 F2a/II-E French Language 2a/II for EkF (3) 2 Cr 0+2 1 Czech
PSP selection 712-0097/01 F2b/II-E French Language 2b/II for EkF (3) 2 Cr 0+2 1 Czech
PSP selection 712-0478/01 N2a/II-E German Language 2a/II for EkF (3) 2 Cr 0+2 1 Czech
PSP selection 712-0481/01 N2b/II-E German Language 2b/II for EkF (3) 2 Cr 0+2 1 Czech
PSP selection 712-0678/01 R2a/II-E Russian Language 2a/II for EkF (3) 2 Cr 0+2 1 Czech
PSP selection 712-0681/01 R2b/II-E Russian Language 2b/II for EkF (3) 2 Cr 0+2 1 Czech
PSP selection 712-0878/01 Š2a/II-E Spanish Language 2a/II for EkF (3) 2 Cr 0+2 1 Czech
PSP selection 712-0881/01 Š2b/II-E Spanish Language 2b/II for EkF (3) 2 Cr 0+2 1 Czech

POZOR - jedná se o 2. cizí jazyk, který musí být jiný než cizí jazyk v 1. ročníku.

P - BC-3-Jazyk-3.ročník (Choice-compulsory)
WSCodeAbbreviationTitleYearEndingInstruction extentCreditsLanguage
PSP selection 712-0279/01 A2a/III-E English Language 2a/III for EkF (3) 3 Cr 0+2 1 Czech
PSP selection 712-0282/01 A2b/III-EF English Language 2b/III for EkF (3) 3 Cr 0+2 1 Czech
PSP selection 712-0079/01 F2a/III-E French Language 2a/IIII for EkF (3) 3 Cr 0+2 1 Czech
PSP selection 712-0098/01 F2b/III-E French Language 2b/III for EkF (3) 3 Cr 0+2 1 Czech
PSP selection 712-0479/01 N2a/III-E German Language 2a/III for EkF (3) 3 Cr 0+2 1 Czech
PSP selection 712-0482/01 N2b/III-E German Language 2b/III for EkF (3) 3 Cr 0+2 1 Czech
PSP selection 712-0679/01 R2a/III-E Russian Language 2a/III for EkF (3) 3 Cr 0+2 1 Czech
PSP selection 712-0682/01 R2b/III-E Russian Language 2b/III for EkF (3) 3 Cr 0+2 1 Czech
PSP selection 712-0879/01 Š2a/III-E Spanish Language 2a/III for EkF (3) 3 Cr 0+2 1 Czech
PSP selection 712-0882/01 Š2b/III-E Spanish Language 2b/III for EkF (3) 3 Cr 0+2 1 Czech

POZOR - jedná se o pokračování 2. cizího jazyku, který musí být stejný jako cizí jazyk v 2. ročníku s rozsahem 0+2z za 1 kreditní bod.