Study plan – EKF / N6202 / 6202T040 / 00 / N / P / Ostrava / cs

Academic year2012/2013Study programmeN6202 – Economic Policy and Administration
FacultyFaculty of EconomicsField of study6202T040 – Regional Development
Type of studyFollow-up MasterSpecialization00 – Regional Development
Form of studyFull-timeLanguage of instructionCzech
Tutorial centreOstrava
Sort according tosemester
P - N-1-RR-PV (Compulsory)
WSCodeAbbreviationTitleYearEndingInstruction extentCreditsLanguage
PSP selection 548-0064/05 GISRA GIS in Regional Analysis 1 Cr 2+3 5 Czech
PSP selection 118-0334/01 NREP Instruments of Regional Ecological Policy 1 CrEx 2+1 4 Czech
PSP selection 114-0303/03 MAEB Macroeconomics B 1 CrEx 2+1 5 Czech
PSP selection 151-0335/01 ME 335 Mathematics in Economics 1 Cr 2+2 5 Czech
PSP selection 118-0350/01 APRR Alternative Aproaches to Regional Development 1 CrEx 1+2 4 Czech
PSP selection 118-0352/01 ADR Data Analysis in Regional Science 1 CrEx 2+2 4 Czech
PSP selection 118-0339/01 DEMOG Demography 1 CrEx 2+1 4 Czech
PSP selection 114-0302/04 Mikro B Microeconomics B - Intermediate Microeconomics 1 CrEx 2+1 5 Czech
PSP selection 118-0341/02 REG ROZ Regional Development 1 CrEx 2+1 4 Czech
PSP selection 118-0325/04 RRP Regional Development Project Management 1 CrEx 2+2 5 Czech
PSP selection 118-0340/01 SPECSEM Special Seminar 1 Cr 0+2 3 Czech

PV - N-1 a 2-RR-PVV (Choice-compulsory)
WSCodeAbbreviationTitleYearEndingInstruction extentCreditsLanguage
PSP selection 713-0400/01 ZVK4 Basic Winter Sports Course 1. master degree 1 Cr 0+1 W/S 0 Czech
PSP selection 713-0401/01 NTV4ZS Physical education 1. master degree A 1 Cr 0+2 0 Czech
PSP selection 713-0444/01 LVK4 Basic Summer Sports Course 1.master degree 1 Cr 0+1 W/S 0 Czech
PSP selection 115-0383/01 OJSP Commercial Dealing and Social Manners 1 Cr 1+2 3 Czech
PSP selection 167-0303/02 KDvVP Communication Skills in Virtual Environments 1 Cr 2+2 4 Czech
PSP selection 115-0311/03 MD Managerial Skills 1 CrEx 2+1 4 Czech
PSP selection 713-0402/01 NTV4LS Physical education 1. master degree B 1 Cr 0+2 0 Czech
PSP selection 713-0500/01 ZVK5 Basic Winter Sports Course 2. master degree 2 Cr 0+1 W/S 0 Czech
PSP selection 115-0303/09 PODET Business Ethics 2 Cr 1+2 3 Czech
PSP selection 157-0311/01 MRM Decision Making Methods 2 Cr 2+1 3 Czech
PSP selection 713-0601/01 NTV5ZS Physical education 2. master degree A 2 Cr 0+2 0 Czech
PSP selection 116-0303/04 MS Services Marketing 2 CrEx 2+2 5 Czech
PSP selection 713-0602/01 NTV5LS Physical education 2. master degree B 2 Cr 0+2 0 Czech
PSP selection 153-0301/04 EVS Economics of Public Sector Cr 2+2 4 Czech
PSP selection 120-0314/08 SOPEU EU Trade Policy Cr 2+1 4 Czech
PSP selection 157-0346/02 SIM Governmental Information Management CrEx 2+1 4 Czech
PSP selection 114-0312/03 DET History of Economic Thought Ex 3+0 4 Czech
PSP selection 155-0357/01 IPM Information Support for Managers Cr 0+3 3 Czech
PSP selection 119-0303/08 PPE Legal Regulation in Economy Cr 2+0 2 Czech
PSP selection 118-0501/02 REGEC-EBS Regional Economics Cr 2+0 4 English
PSP selection 114-0316/04 SIE Seminar: Institutional Economics Cr 0+3 4 Czech

118501/02 Regional Economics - předměty nemůže volit student, který předmět již absolvoval v bakalářském stupni studia.
Student si může zvolit nabízené volitelné předměty jen ve 1. nebo ve 2. ročníku navazujícího magisterského studia.
Dějiny ek. teorií B, Seminář z inst. ekonomie, Obchodní jednání a spol. protokol, Právní předpisy v ek., Společná obchodní politika EU, Inform. podpora pro manažery, Ekonomika veř. sektoru, Státní inf. management - předměty jsou nabízeny ve více semestrech.

P - N-2-RR-PV (Compulsory)
WSCodeAbbreviationTitleYearEndingInstruction extentCreditsLanguage
PSP selection 118-0327/02 DIPSEM A Diploma Seminar A 2 Cr 0+4 2 Czech
PSP selection 118-0310/03 VPT Leading of Project Teams 2 Cr 1+2 4 Czech
PSP selection 118-0321/02 MRO Management of Municipalities and Regions 2 CrEx 2+1 4 Czech
PSP selection 118-0329/06 HPZEU Natural Resources Management in EU 2 CrEx 2+1 4 Czech
PSP selection 118-0343/02 Regmark Regional and City Marketing 2 CrEx 2+1 4 Czech
PSP selection 118-0345/02 REG POL Regional Policy 2 CrEx 2+1 4 Czech
PSP selection 118-0326/01 URBAUP Town and Territorial Planning 2 Cr 1+2 3 Czech
PSP selection 118-0328/01 DIPSEM B Diploma Seminar B 2 Cr 0+6 3 Czech
PSP selection 118-0317/01 DIP Diploma Thesis 2 Cr 0+20 20 Czech
PSP selection 118-0337/01 IPRR Institutional Approach to Regional Development 2 Cr 1+3 5 Czech

PV - Alternativa:151334-Statistika B-ZS (Choice-compulsory)
WSCodeAbbreviationTitleYearEndingInstruction extentCreditsLanguage
PSP selection 151-0334/01 Stat B Statistics B 1 CrEx 2+2 5 Czech
PSP selection 151-0534/01 Stcs B Statistics B 1 CrEx 2+2 5 English

Alternativa: Jedná se o POVINNÝ předmět, je nutné si vybrat mezi českou a
anglickou verzí.
151334/01-česká verze, 151534/01-anglická verze