Studijní plán – EKF / N6202 / 6210T004 / 00 / N / P / Ostrava / cs

Akademický rok2012/2013Studijní programN6202 - Hospodářská politika a správa
FakultaEkonomická fakultaStudijní obor6210T004 - Eurospráva
Typ studianavazující magisterskéSpecializace00 - Eurospráva
Forma studiaprezenčníJazyk výukyčeština
Konzultační střediskoOstrava
Setřídit podlesemestru
P - N-1-EU-PV (povinný)
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 117-0344/01 DAVEU Daně v EU 1 ZaZk 2+1 5 čeština
Výběr v OSP 118-0323/01 EPEU Environmentální politika EU 1 ZaZk 2+2 5 čeština
Výběr v OSP 114-0303/03 MAEB Makroekonomie B 1 ZaZk 2+1 5 čeština
Výběr v OSP 151-0335/01 ME 335 Matematika v ekonomii 1 Za 2+2 5 čeština
Výběr v OSP 120-0303/01 TIP Teorie integračních procesů 1 ZaZk 2+1 5 čeština
Výběr v OSP 120-0312/03 KONEU Konkurenceschopnost EU 1 ZaZk 2+1 5 čeština
Výběr v OSP 114-0302/04 Mikro B Mikroekonomie B 1 ZaZk 2+1 5 čeština
Výběr v OSP 120-0320/01 SS Speciální seminář 1 Za 0+2 3 čeština

PV - N-1-EU-Alternativa:120350 Politika soudružnosti (povinně volitelný)
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 120-0316/02 MP EU Měnová politika EU 1 ZaZk 2+1 5 čeština
Výběr v OSP 120-0516/01 EUMP Měnová politika EU 1 ZaZk 2+1 5 angličtina
Výběr v OSP 120-0350/01 PSEU Politika soudržnosti EU 1 ZaZk 2+1 5 čeština
Výběr v OSP 120-0537/04 EUCP Politika soudržnosti EU 1 ZaZk 2+1 5 angličtina

Alternativa - je nutné si vybrat mezi českou a anglickou verzí předmětu.

PV - N-1 a 2-EU-PVV (povinně volitelný)
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 713-0401/01 NTV4ZS Tělesná výchova 1.roč.navazující A 1 Za 0+2 0 čeština
Výběr v OSP 713-0400/01 ZVK4 Zimní výcvikový kurz 1.roč.navazující 1 Za 0+1 t 0 čeština
Výběr v OSP 118-0339/04 DEMOG Demografie 1 Za 2+1 4 čeština
Výběr v OSP 156-0311/06 HP B Hospodářská politika B 1 Za 2+1 4 čeština
Výběr v OSP 156-0319/03 KHP Komparace hospodářských politik 1 Za 2+1 4 čeština
Výběr v OSP 167-0503/01 KDvVP Komunikační dovednosti ve virtuálním prostředí 1 Za 2+2 4 angličtina
Výběr v OSP 713-0444/01 LVK4 Letní výcvikový kurz 1.roč.navazující 1 Za 0+1 t 0 čeština
Výběr v OSP 116-0318/02 OOZ Obchodní operace se zahraničím 1 ZaZk 2+1 4 čeština
Výběr v OSP 713-0402/01 NTV4LS Tělesná výchova 1.roč.navazující B 1 Za 0+2 0 čeština
Výběr v OSP 156-0315/07 ETPEU Trh práce EU 1 Za 2+0 3 čeština
Výběr v OSP 156-0316/04 ZOP Zahraničně-obchodní politika 1 Za 2+0 3 čeština
Výběr v OSP 151-0360/01 ADDP Analýza dat pro diplomové práce 2 Za 0+2 3 čeština
Výběr v OSP 117-0377/01 DANTEO Daňové teorie 2 ZaZk 2+1 5 čeština
Výběr v OSP 713-0601/01 NTV5ZS Tělesná výchova 2.roč.navazující A 2 Za 0+2 0 čeština
Výběr v OSP 713-0500/01 ZVK5 Zimní výcvikový kurz 2.roč.navazující 2 Za 0+1 t 0 čeština
Výběr v OSP 713-0602/01 NTV5LS Tělesná výchova 2.roč.navazující B 2 Za 0+2 0 čeština
Výběr v OSP 154-0304/06 BaKT Bankovnictví a kapitálové trhy Za 3+0 3 čeština
Výběr v OSP 114-0312/03 DET Dějiny ekonomických teorií Zk 3+0 4 čeština
Výběr v OSP 157-0360/02 EKON Ekonometrie ZaZk 2+2 5 čeština
Výběr v OSP 153-0340/01 EKVS Ekonomika veřejné správy ZaZk 2+2 5 čeština
Výběr v OSP 115-0352/04 EŘLZ Evropské řízení lidských zdrojů (EŘLZ) Za 2+1 3 čeština
Výběr v OSP 118-0329/09 HPZEU Hospodaření s přírodními zdroji v EU Za 2+1 4 čeština
Výběr v OSP 156-0314/05 HP ČR Hospodářská politika ČR Za 2+1 4 čeština
Výběr v OSP 712-0971/03 F2a/I (3) Jazyk francouzský 2a,3a/I Za 0+2 2 čeština
Výběr v OSP 712-0975/01 F2b/I(3) Jazyk francouzský 2b,3b/I Za 0+2 2 čeština
Výběr v OSP 114-0314/05 ME Mezinárodní ekonomie ZaZk 2+1 4 čeština
Výběr v OSP 116-0317/03 MM Mezinárodní marketing ZaZk 2+2 5 čeština
Výběr v OSP 156-0324/02 MP Monetární politika Za 2+1 4 čeština
Výběr v OSP 119-0311/07 MPO Právo mezinárodního obchodu Za 4+0 4 čeština
Výběr v OSP 157-0357/01 SPTP Softwarová podpora tvorby projektů Za 1+2 4 čeština
Výběr v OSP 712-0972/03 F2a/II (3) Jazyk francouzský 2a,3a/II ZaZk 0+2 2 čeština
Výběr v OSP 712-0976/01 F2b/II(3) Jazyk francouzský 2b,3b/II ZaZk 0+2 2 čeština

712971/03 Jazyk francouzský A I. a 712972/03 Jazyk francouzský A II. - základní jazykový kurz - předmět je nabízen ve více semestrech.
712975/01 Jazyk francouzský B I. a 712976/01 Jazyk francouzský B II. - jazykový kurz pro pokročilé - předmět je nabízen ve více semestrech.
Student si může zvolit nabízené volitelné předměty jen ve 1. nebo ve 2. ročníku navazujícího magisterského studia. Dějiny ek. teorií B, Mezinárodní ekonomie, Evropské řízeníé lidských zdrojů, Mez. marketing, Obch. operace se zahr., Hospodaření s přír. zdroji v EU, Demografie, Právo mez. obchodu,Ekonometrie, Ekonomika veřejné správy, Bankovniství a kap. trhy, Hosp. politika B, Hosp. politika ČR, Zahr.-obchodní politika, Komparace hops. politik, Monetární pol., Softwarová podpora tvorby projektů, a Comm. Skills..- tyto předměty jsou nabízeny ve více semestrech.

P - N-2-EU-PV (povinný)
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 120-0324/02 DS A Diplomový seminář A 2 Za 0+4 2 čeština
Výběr v OSP 120-0301/03 EU B Evropská unie B 2 ZaZk 2+1 5 čeština
Výběr v OSP 120-0315/01 JVT Jednotný vnitřní trh EU 2 ZaZk 2+1 5 čeština
Výběr v OSP 120-0313/03 RRP EU Řízení rozvojových projektů v EU 2 ZaZk 2+2 6 čeština
Výběr v OSP 120-0314/01 SOPEU Společná obchodní politika EU 2 ZaZk 2+1 5 čeština
Výběr v OSP 120-0326/01 DP Diplomová práce 2 Za 0+20 20 čeština
Výběr v OSP 120-0325/02 DS B Diplomový seminář B 2 Za 0+6 3 čeština
Výběr v OSP 120-0317/01 AOEI Odborný seminář Aktuální otázky evropské integrace 2 Za 0+4 5 čeština

PV - Alternativa:151334-Statistika B-ZS (povinně volitelný)
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 151-0334/01 Stat B Statistika B 1 ZaZk 2+2 5 čeština
Výběr v OSP 151-0534/01 Stcs B Statistika B 1 ZaZk 2+2 5 angličtina

Alternativa: Jedná se o POVINNÝ předmět, je nutné si vybrat mezi českou a
anglickou verzí.
151334/01-česká verze, 151534/01-anglická verze