Study plan – EKF / N6209 / 6209T025 / 00 / N / P / Ostrava / cs

Academic year2012/2013Study programmeN6209 - Systems Engineering and Informatics
FacultyFaculty of EconomicsField of study6209T025 - System Engineering and Informatics
Type of studyFollow-up MasterSpecialization00 - System Engineering and Informatics
Form of studyFull-timeLanguage of instructionCzech
Tutorial centreOstrava
Sort according tosemester
P - N-1-SII-PV (Compulsory)
WSCodeAbbreviationTitleYearEndingInstruction extentCreditsLanguage
PSP selection 157-0328/03 DBS Database Systems 1 CrEx 2+2 5 Czech
PSP selection 157-0327/02 PIS Information Systems Analysis and Design 1 CrEx 2+3 6 Czech
PSP selection 114-0303/03 MAEB Macroeconomics B 1 CrEx 2+1 5 Czech
PSP selection 157-0317/03 PRB Project Management 1 CrEx 2+2 5 Czech
PSP selection 157-0316/01 UIES Artificial Intelligence and Expert Systems 1 CrEx 2+2 5 Czech
PSP selection 151-0335/01 ME 335 Mathematics in Economics 1 Cr 2+2 5 Czech
PSP selection 114-0302/04 Mikro B Microeconomics B - Intermediate Microeconomics 1 CrEx 2+1 5 Czech
PSP selection 157-0326/02 ORPR Organizational Design 1 CrEx 2+2 5 Czech
PSP selection 157-0337/01 SPS Special seminar 1 Cr 1+1 3 Czech
PSP selection 157-0315/02 NSMNG Srategic Management Support Tools 1 CrEx 2+2 5 Czech

PV - Alternativa:151334-Statistika B-ZS (Choice-compulsory)
WSCodeAbbreviationTitleYearEndingInstruction extentCreditsLanguage
PSP selection 151-0334/01 Stat B Statistics B 1 CrEx 2+2 5 Czech
PSP selection 151-0534/01 Stcs B Statistics B 1 CrEx 2+2 5 English

Alternativa: Jedná se o POVINNÝ předmět, je nutné si vybrat mezi českou a
anglickou verzí.
151334/01-česká verze, 151534/01-anglická verze

PV - N-1-SII-PVV (Choice-compulsory)
WSCodeAbbreviationTitleYearEndingInstruction extentCreditsLanguage
PSP selection 713-0400/01 ZVK4 Basic Winter Sports Course 1.master degree 1 Cr 0+1 W/S 0 Czech
PSP selection 713-0401/01 NTV4ZS Physical education 1.master degree A 1 Cr 0+2 0 Czech
PSP selection 157-0347/01 PTP Advanced Development Methods 1 CrEx 2+2 4 Czech
PSP selection 713-0444/01 LVK4 Basic Summer Sports Course 1.master degree 1 Cr 0+1 W/S 0 Czech
PSP selection 157-0353/01 EMB English for Management and Business 1 Cr 0+2 3 Czech
PSP selection 713-0402/01 NTV4LS Physical education 1.master degree B 1 Cr 0+2 0 Czech
PSP selection 155-0365/02 SOAS Service Oriented Architectures and Standards 1 CrEx 2+2 5 Czech

P - N-2-SII-PV (Compulsory)
WSCodeAbbreviationTitleYearEndingInstruction extentCreditsLanguage
PSP selection 157-0330/03 PRAPLB Applications Design B 2 Cr 2+2 5 Czech
PSP selection 157-0322/02 BI Business Intelligence 2 CrEx 2+2 4 Czech
PSP selection 157-0349/01 DSA Diploma Seminar A 2 Cr 0+4 2 Czech
PSP selection 157-0346/03 SIM Governmental Information Management 2 CrEx 2+1 4 Czech
PSP selection 155-0348/02 SWI Software Engineering 2 CrEx 2+2 6 Czech
PSP selection 157-0313/03 STRIS Strategic Information Systems 2 CrEx 2+1 5 Czech
PSP selection 157-0350/01 DSB Diploma Seminar B 2 Cr 0+6 3 Czech
PSP selection 157-0351/01 DP Diploma Thesis 2 Cr 0+0 20 Czech
PSP selection 157-0352/01 OS Professional Seminar 2 Cr 0+4 5 Czech

P - N-2-SII-PVV (Choice-compulsory)
WSCodeAbbreviationTitleYearEndingInstruction extentCreditsLanguage
PSP selection 154-0304/06 BaKT Banking and Capital Markets 2 Cr 3+0 3 Czech
PSP selection 713-0500/01 ZVK5 Basic Winter Sports Course 2.master degree 2 Cr 0+1 W/S 0 Czech
PSP selection 119-0303/08 PPE Legal Regulation in Economy 2 Cr 2+0 2 Czech
PSP selection 713-0601/01 NTV5ZS Physical education 2. master degree A 2 Cr 0+2 0 Czech
PSP selection 157-0348/01 PMP Processes in Project Management 2 Ex 2+0 3 Czech
PSP selection 154-0350/04 DPS Taxation of Corporations 2 Cr 3+0 3 Czech
PSP selection 713-0602/01 NTV5LS Physical education 2. master degree B 2 Cr 0+2 0 Czech

154350 Daně podnikatelských subjektů - předmět si mohou zvolit pouze studenti, kteří v bakalářském studijním programu neabsolvovali předmět 154305 Daňová soustava v ČR.