Study plan – EKF / N6208 / 6208T020 / 02 / N / K / Ostrava / cs

Academic year2012/2013Study programmeN6208 – Economics and Management
FacultyFaculty of EconomicsField of study6208T020 – Business Economics
Type of studyFollow-up MasterSpecialization02 – Business Economics
Form of studyPart-timeLanguage of instructionCzech
Tutorial centreOstrava
Sort according tosemester
P - N-KS-1-EP-PV (Compulsory)
WSCodeAbbreviationTitleYearEndingInstruction extentCreditsLanguage
PSP selection 152-0431/01 PE a S Business Administration and Strategy 1 CrEx 12 H/S+8 H/S 6 Czech
PSP selection 152-0442/03 RP-A Business Development A 1 Cr 12 H/S+0 H/S 4 Czech
PSP selection 114-0402/06 Mikro B Microeconomics B - Intermediate Microeconomics 1 CrEx 6 H/S+6 H/S 5 Czech
PSP selection 151-0434/04 StatB Statistics B 1 CrEx 6 H/S+6 H/S 5 Czech
PSP selection 152-0465/01 PDaT Business diagnostics and therapeutics 1 CrEx 6 H/S+6 H/S 5 Czech
PSP selection 152-0443/03 RP-B Development of Enterprise B 1 CrEx 6 H/S+6 H/S 6 Czech
PSP selection 114-0403/06 MAEB Macroeconomics B 1 CrEx 6 H/S+6 H/S 5 Czech
PSP selection 152-0446/02 MSH Managerial Simulation Game 1 CrEx 6 H/S+6 H/S 5 Czech
PSP selection 151-0435/04 ME435 Mathematics in Economics 1 Cr 6 H/S+6 H/S 5 Czech
PSP selection 152-0420/02 ŘJ B Quality Management B 1 CrEx 6 H/S+8 H/S 5 Czech
PSP selection 152-0445/01 SpecSem-K Special Seminar 1 Cr 12 H/S+0 3 Czech

PV - N-KS-1 a 2-EP-PVV (Choice-compulsory)
WSCodeAbbreviationTitleYearEndingInstruction extentCreditsLanguage
PSP selection 115-0452/02 EŘLZ European Human Resource Management 1 Cr 8 H/S+4 H/S 3 Czech
PSP selection 156-0417/03 OE Sectoral Economies 1 Cr 12 H/S+0 H/S 3 Czech
PSP selection 156-0405/04 PZ Employment Policy 2 Cr 10 H/S+0 H/S 2 Czech
PSP selection 156-0403/03 ETP A Labour Market Economics A 2 Cr 12 H/S+0 H/S 2 Czech
PSP selection 151-0413/01 ALMM Logistics Methods Applications in Marketing 2 Cr 4 H/S+8 H/S 3 Czech
PSP selection 155-0406/01 MSRC Modelling of Real Time Systems 2 CrEx 4 H/S+8 H/S 4 Czech
PSP selection 155-0468/01 SPEBK Software Support of E-business 2 Cr 4 H/S+8 H/S 4 Czech
PSP selection 151-0474/02 LPMd Logical Procedures and Methods 2 Cr 4 H/S+8 H/S 4 Czech
PSP selection 115-0403/02 PODET Business Ethics Cr 12 H/S+0 H/S 3 Czech
PSP selection 156-0414/03 HP ČR Economic Policy of the Czech Republic Cr 12 H/S+0 H/S 4 Czech
PSP selection 118-0408/03 LPPS Location Conditions of Enterpreneurial Subjects Cr 6 H/S+6 H/S 4 Czech

115403/02 - Podniková etika, 118408/03 - Lokalizační podmínky podnikatelských subjektů a 156414/03 - Hospodářská politika ČR - předmět je nabíze ve více semestrech.
Evropské řízení lidských zdrojů a Odvětvové ekonomiky - pouze pro posluchače, kteří neabsolvovali uvedený předmět na EkF v předchozích ročnících bakalářského či magisterského studia, Student si může zvolit nabízené volitelné předměty jen ve 1. nebo ve 2. ročníku navazujícího magisterského studia. Předměty jsou nabízeny ve více semestrech.

P - N-KS-2-EP-PV (Compulsory)
WSCodeAbbreviationTitleYearEndingInstruction extentCreditsLanguage
PSP selection 152-0452/02 PMP-B-K Consulting for Managers and Entrepreneurs B 2 CrEx 8 H/S+6 H/S 6 Czech
PSP selection 152-0448/01 DipSem A-K Diploma Seminar A 2 Cr 12 H/S+0 2 Czech
PSP selection 152-0428/03 PPM Enterpreneurial accesses and methods 2 Cr 6 H/S+6 H/S 4 Czech
PSP selection 152-0447/02 IPM Innovation management 2 CrEx 6 H/S+6 H/S 6 Czech
PSP selection 152-0407/02 LOG C Logistics C 2 CrEx 6 H/S+8 H/S 6 Czech
PSP selection 152-0449/01 DipSem B-K Diploma Seminar B 2 Cr 12 H/S+0 3 Czech
PSP selection 152-0450/01 DipPra-K Diploma Thesis 2 Cr 0+0 20 Czech
PSP selection 152-0462/01 OdbSem-K Professional Seminar of Business Economics 2 Cr 12+0 5 Czech