Studijní plán – FBI / N3908 / 3908T002 / - / N / K / Ostrava / cs

Akademický rok2012/2013Studijní programN3908 – Požární ochrana a průmyslová bezpečnost
FakultaFakulta bezpečnostního inženýrstvíStudijní obor3908T002 – Bezpečnostní inženýrství
Typ studianavazující magisterskéSpecializace
Forma studiakombinovanáJazyk výukyčeština
Konzultační střediskoOstrava
Setřídit podlebloku

1. Semestr

Typ povinnosti: Povinný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 619-0809/06 FCHKE Fyzikální chemie a kinetika explozí 1 Zk 14 h/s+0 h/s 5 čeština
Výběr v OSP 714-0015/02 IM Inženýrská matematika 1 ZaZk 14 h/s+0 5 čeština
Typ povinnosti: Povinně volitelný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 050-0001/01 BPL Bezpečnostní plánování 1 ZaZk 14 h/s+0 5 čeština
Výběr v OSP 030-0081/01 DIS Detekce a identifikace škodlivin 1 KlZap 14 h/s+0 h/s 5 čeština
Výběr v OSP 040-0046/01 MR Management rizik 1 ZaZk 12 h/s+0 h/s 4 čeština
Výběr v OSP 030-0053/02 PPBS Protipožární a bezpečnostní systémy 1 ZaZk 14 h/s+0 5 čeština
Výběr v OSP 040-0030/01 TPB Technologické procesy a jejich bezpečnost 1 ZaZk 14 h/s+0 h/s 5 čeština
Výběr v OSP 030-0082/01 TMS Teorie a metody spolehlivosti 1 ZaZk 12 h/s+0 h/s 4 čeština

2. Semestr

Typ povinnosti: Povinný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 040-0014/02 AaHR Analýza a hodnocení rizik 1 ZaZk 14 h/s+0 5 čeština
Výběr v OSP 040-0041/01 AHRP Analýza a hodnocení rizik procesů 1 Zk 14 h/s+0 h/s 5 čeština
Výběr v OSP 516-0716/01 IF Inženýrská fyzika 1 ZaZk 14 h/s+0 5 čeština
Výběr v OSP 040-0075/01 PHaN Prevence havárií a nehod 1 ZaZk 14 h/s+0 h/s 5 čeština
Typ povinnosti: Povinně volitelný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 040-0054/01 DaU Diagnostika a údržba 1 ZaZk 14 h/s+0 5 čeština
Výběr v OSP 060-0007/01 OZ2 Ochrana před zářením II. 1 ZaZk 14 h/s+0 h/s 4 čeština
Výběr v OSP 040-0076/01 PVŽP Posuzování vlivů na životní prostředí 1 ZaZk 14 h/s+0 h/s 5 čeština
Výběr v OSP 040-0027/03 TNLaO Transport nebezpečných látek a odpadů 1 ZaZk 14 h/s+0 5 čeština

3. Semestr

Typ povinnosti: Povinný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 040-0021/03 PHaN Prevence havárií a nehod 2 ZaZk 14 h/s+0 5 čeština
Výběr v OSP 040-0015/07 PP Protivýbuchová prevence 2 ZaZk 14 h/s+0 5 čeština
Výběr v OSP 040-0022/02 ŘBP Řízení bezpečnosti v podniku 2 ZaZk 14 h/s+0 5 čeština
Typ povinnosti: Povinně volitelný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 040-0031/02 IE Inženýrská ergonomie 2 ZaZk 14 h/s+0 5 čeština
Výběr v OSP 050-0515/01 KP Krizové plánování 2 ZaZk 12 h/s+0 h/s 4 čeština
Výběr v OSP 060-0014/01 OchrP Ochrana podniku 2 ZaZk 14 h/s+0 5 čeština
Výběr v OSP 040-0051/02 PVŽP Posuzování vlivů na životní prostředí 2 ZaZk 14 h/s+0 5 čeština
Výběr v OSP 711-0409/08 PrP Pracovní právo 2 ZaZk 14 h/s+0 5 čeština

4. Semestr

Typ povinnosti: Povinný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 040-0033/02 SemDP Seminář k diplomové práci 2 Za 1 t+0 30 čeština