Study plan – FS / B2341 / 3907R009 / - / B / P / Ostrava / cs

Academic year2012/2013Study programmeB2341 - Engineering
FacultyFaculty of Mechanical EngineeringField of study3907R009 - Operation of Energy Equipment
Type of studyBachelorSpecialization -
Form of studyFull-timeLanguage of instructionCzech
Tutorial centreOstrava
Sort according tosemester
P - Strojírenství, 1.roč.- Ostrava (Compulsory)
WSCodeAbbreviationTitleYearEndingInstruction extentCreditsLanguage
PSP selection 714-0365/03 ZM Basics of Mathematics 1 GC 0+2 2 Czech
PSP selection 345-0347/03 TTaS Forming and Casting Technologies 1 GC 2+2 5 Czech
PSP selection 361-0381/01 ZEP Fundamentals of Energy Processes 1 Cr 2+1 3 Czech
PSP selection 714-0366/03 MI Mathematics I 1 CrEx 2+2 4 Czech
PSP selection 347-0302/04 ZS Mechanical Engineering Fundamentals 1 CrEx 2+2 5 Czech
PSP selection 713-0012/01 TVA Physical Education A 1 Cr 0+2 1 Czech
PSP selection 516-0315/01 FYI Physics I 1 GC 0+2 2 Czech
PSP selection 352-0340/01 TV Technical Calculations 1 GC 2+2 4 Czech
PSP selection 345-0350/01 ZTSv Welding Fundamentals 1 GC 2+1 3 English
PSP selection 342-3312/01 PDaL Work Transport and Logistics 1 GC 2+1 3 Czech
PSP selection 714-0375/05 KG Constructive Geometry 1 CrEx 2+2 4 Czech
PSP selection 340-0356/01 PDaÚS Machine Operating, Diagnostics and Maintenance 1 CrEx 2+2 4 Czech
PSP selection 714-0367/03 MII Mathematics II 1 CrEx 2+2 4 Czech
PSP selection 713-0013/01 TVB Physical Education B 1 Cr 0+2 1 Czech
PSP selection 339-0318/01 VZM Properties and testing of materials 1 CrEx 2+2 5 Czech
PSP selection 337-0312/01 STAT Statics 1 CrEx 2+2 5 Czech
PSP selection 346-0318/02 TechOb Technology of Machining 1 CrEx 2+2 5 Czech

Studenti si musí pro 2. semestr zvolit jeden cizí jazyk a rovněž jeden předmět
z nabídky Povinně volitelných předmětů.

PV - Cizí jazyk pro FS, 1. roč. (Choice-compulsory)
WSCodeAbbreviationTitleYearEndingInstruction extentCreditsLanguage
PSP selection 712-0105/06 Ab/I English Language b/I 1 Cr 0+2 0 Czech
PSP selection 712-0905/03 Fb/I French Language b/I 1 Cr 0+2 0 Czech
PSP selection 712-0305/04 Nb/I German Language b/I 1 Cr 0+2 0 Czech
PSP selection 712-0505/05 Rb/I Russian Language b/I 1 Cr 0+2 0 Czech
PSP selection 712-0705/03 Šb/I Spanish Language b/I 1 Cr 0+2 0 Czech

Physical education (Optional)
WSCodeAbbreviationTitleYearEndingInstruction extentCreditsLanguage
PSP selection 713-0117/01 ZVK1 Basic Winter Sports Course 1.year 1 Cr 0 W/S+1 W/S 0 Czech
PSP selection 713-0118/01 LVK1 Basic Summer Sports Course 1.year 1 Cr 0 W/S+1 W/S 0 Czech

P - Strojírenství - 2. ročník (Compulsory)
WSCodeAbbreviationTitleYearEndingInstruction extentCreditsLanguage
PSP selection 337-0313/01 DYN1 Dynamics I 2 CrEx 2+2 5 Czech
PSP selection 346-0320/01 TMaM Engineering Measurements and Metrology 2 GC 2+2 4 Czech
PSP selection 338-0301/04 MeTek Fluid Mechanics 2 CrEx 2+2 5 Czech
PSP selection 340-0355/01 GS Graphic Systems 2 GC 1+3 4 Czech
PSP selection 714-0368/03 MIII Mathematics III 2 CrEx 2+2 4 Czech
PSP selection 339-0301/03 PaP Mechanics of Materials 2 CrEx 2+3 5 Czech
PSP selection 345-0322/05 MTŘ Methods and Technique of Management 2 Cr 0+1 1 Czech
PSP selection 354-0303/03 CAD I Computer aided design I 2 GC 2+2 4 Czech
PSP selection 352-0301/02 ZA Control System Fundamentals 2 CrEx 2+2 4 Czech
PSP selection 420-8321/01 E I Electrical Engineering I 2 GC 2+2 4 Czech
PSP selection 347-0304/01 ČSII Machines Parts and Mechanisms 2 CrEx 3+3 6 Czech
PSP selection 516-0316/02 FYII Physics II 2 CrEx 2+2 4 Czech
PSP selection 345-0349/01 KM Structural Materials 2 GC 2+2 4 Czech
PSP selection 361-0301/02 Termo Thermomechanics 2 CrEx 2+2 4 Czech

Second language (Choice-compulsory)
WSCodeAbbreviationTitleYearEndingInstruction extentCreditsLanguage
PSP selection 712-0106/06 Ab/II English Language b/II 2 Cr 0+2 0 Czech
PSP selection 712-0906/04 Fb/II French Language b/II 2 Cr 0+2 0 Czech
PSP selection 712-0306/04 Nb/II German Language b/II 2 Cr 0+2 0 Czech
PSP selection 712-0506/04 Rb/II Russian Language b/II 2 Cr 0+2 0 Czech
PSP selection 712-0706/04 Šb/II Spanish Language b/II 2 Cr 0+2 0 Czech
PSP selection 712-0107/07 Ab/III English Language b/III 2 Cr 0+2 0 Czech
PSP selection 712-0907/03 Fb/III French Language b/III 2 Cr 0+2 0 Czech
PSP selection 712-0307/04 Nb/III German Language b/III 2 Cr 0+2 0 Czech
PSP selection 712-0507/04 Rb/III Russian language b/III 2 Cr 0+2 0 Czech
PSP selection 712-0707/05 Šb/III Spanish Language b/III 2 Cr 0+2 0 Czech

PV - Strojírenství, 2. a 3. semestr (Choice-compulsory)
WSCodeAbbreviationTitleYearEndingInstruction extentCreditsLanguage
PSP selection PSP selection 617-0301/01 CH Chemistry GC 2+2 4 Czech
PSP selection PSP selection 711-0479/19 ZP Fundamentals of Law GC 0+2 2 Czech
PSP selection PSP selection 711-0206/02 DVTS History of Science and Technology in Engineering GC 0+2 2 Czech
PSP selection PSP selection 337-0323/02 PKOMP Personal Competences GC 1+2 2 Czech
PSP selection PSP selection 711-0103/24 FIL Philosophy GC 0+2 2 Czech
PSP selection PSP selection 711-0303/24 Polit Political Science GC 0+2 2 Czech
PSP selection PSP selection 345-0304/01 ZMng Principles of Management GC 0+2 2 Czech
PSP selection PSP selection 711-0501/23 PSYCH-1 Psychology I. GC 0+2 2 Czech
PSP selection PSP selection 711-0605/24 sociologie Sociology GC 0+2 2 Czech
PSP selection PSP selection 711-0204/13 SNH World and National History I. GC 0+2 2 Czech

Zvolený předmět ve 2. ročníku musí být jiný než ten, který byl vykonán v 1. ročníku.

Physical education (Optional)
WSCodeAbbreviationTitleYearEndingInstruction extentCreditsLanguage
PSP selection 713-0221/01 ZVK2 Basic Winter Sports Course 2.year 2 Cr 0 W/S+1 W/S 0 Czech
PSP selection 713-0219/01 NTV2ZS Physical education 2.year A 2 Cr 0+2 0 Czech
PSP selection 713-0222/01 LVK2 Basic Summer Sports Course 2.year 2 Cr 0 W/S+1 W/S 0 Czech
PSP selection 713-0220/01 NTV2LS Physical education 2.year B 2 Cr 0+2 0 Czech

V - Strojírenství - 2. ročník (Optional)
WSCodeAbbreviationTitleYearEndingInstruction extentCreditsLanguage
PSP selection 337-0311/01 MATC MathCad 2 GC 0+2 2 Czech
PSP selection 352-0338/01 ZTP Team Work Principals 2 Cr 0+2 2 Czech
PSP selection 354-0339/01 ZTP Team Work Principals 2 Cr 0+2 2 Czech
PSP selection PSP selection 345-0311/09 EM Economics and Management 2 GC 1+1 2 Czech
PSP selection 340-0337/01 GS II Graphic Systems II 2 GC 0+2 2 Czech
PSP selection 345-0321/03 TTaMI Transfer of Technology and Management of Innovations 2 GC 0+2 2 Czech

V - Úvod do firemní angličtiny - 2. ročník (Optional)
WSCodeAbbreviationTitleYearEndingInstruction extentCreditsLanguage
PSP selection PSP selection 712-0130/01 UFA/I Introduction to Company English I 2 Cr 0+2 2 Czech

V - Repetitoria - 2. ročník (Optional)
WSCodeAbbreviationTitleYearEndingInstruction extentCreditsLanguage
PSP selection 714-0332/01 RzKG Compendium of Constructive Geometry 2 Cr 0+2 0 Czech
PSP selection 714-0331/01 RzM Compendium of Mathematics 2 Cr 0+2 0 Czech

V - Zahraniční studijní pobyt I (Optional)
WSCodeAbbreviationTitleYearEndingInstruction extentCreditsLanguage
PSP selection PSP selection 300-0301/01 ZaSPo Foreign study stay GC 0 W/S+12 W/S 5 English

P - Provoz energetických zařízení (Compulsory)
WSCodeAbbreviationTitleYearEndingInstruction extentCreditsLanguage
PSP selection 361-0321/02 AOZE1 Alternative and Renewable Energy Sources 3 CrEx 2+2 4 Czech
PSP selection 361-0303/02 Spal Combustion Basics 3 CrEx 2+2 4 Czech
PSP selection 361-0308/01 EMvE Economics and Management in Energy Enginnering 3 GC 2+1 3 Czech
PSP selection 361-0302/01 Sdíle Heat Transfer 3 CrEx 3+2 5 Czech
PSP selection 361-0311/03 PES Operating of Energy Machines 3 CrEx 2+2 5 Czech
PSP selection 361-0358/02 VyuZd Utilisation of Energy Sources 3 GC 2+2 4 Czech
PSP selection 361-0333/03 OdpH Waste Management 3 CrEx 2+2 5 Czech
PSP selection 361-0379/01 BP Bachelor Project 3 GC 0+6 4 Czech
PSP selection 361-0351/03 OZP Environmental Protection 3 CrEx 3+3 4 Czech
PSP selection 361-0315/03 PE Industrial Energetics 3 CrEx 3+2 4 Czech
PSP selection 361-0314/02 PME Measurement Methods in Energetics 3 GC 2+3 4 Czech
PSP selection 361-0325/02 JE Nuclear Energy 3 GC 2+1 4 Czech
PSP selection 714-0386/03 NM Numerical Mathematics 3 GC 2+2 4 Czech

Předměty státní závěrečné zkoušky:
- Termomechanika a Spalování
- Provoz energetických strojů a Průmyslová energetika

Second Language (Choice-compulsory)
WSCodeAbbreviationTitleYearEndingInstruction extentCreditsLanguage
PSP selection 712-0108/06 Ab/IV English Language b/IV 3 Cr 0+2 0 Czech
PSP selection 712-0908/04 Fb/IV French Language b/IV 3 Cr 0+2 0 Czech
PSP selection 712-0308/06 Nb/IV German Language b/IV 3 Cr 0+2 0 Czech
PSP selection 712-0508/06 Rb/IV Russian Language b/IV 3 Cr 0+2 0 Czech
PSP selection 712-0708/06 Šb/IV Spanish Language b/IV 3 Cr 0+2 0 Czech
PSP selection 712-0109/04 A-FS, ZK English Language, Examination - FS 3 Ex 0+0 6 Czech
PSP selection 712-0909/04 F-FS, ZK French Language, Examination - FS 3 Ex 0+0 6 Czech
PSP selection 712-0309/04 N-FS, ZK German Language, Examination - FS 3 Ex 0+0 6 Czech
PSP selection 712-0509/03 R-FS, ZK Russian Language, Examination - FS 3 Ex 0+0 6 Czech
PSP selection 712-0709/03 Š-FS, ZK Spanish Language, Examination - FS 3 Ex 0+0 6 Czech

V - 3.ročník - všechny obory (Optional)
WSCodeAbbreviationTitleYearEndingInstruction extentCreditsLanguage
PSP selection 352-0322/01 PApI Application Programming for Internet 3 GC 0+2 2 Czech
PSP selection 345-0325/03 PNP Legal Norms in Business 3 GC 0+2 2 Czech
PSP selection 361-0352/01 NZE Nontraditional Energy Sources 3 CrEx 2+1 2 Czech
PSP selection 352-0327/01 SP-M Simulation Program - Matlab 3 GC 0+2 2 Czech
PSP selection 352-0338/01 ZTP Team Work Principals 3 Cr 0+2 2 Czech
PSP selection 354-0339/01 ZTP Team Work Principals 3 Cr 0+2 2 Czech
PSP selection PSP selection 340-0338/02 CPD1 CAD - Industrial Design I 3 GC 1+2 3 Czech
PSP selection PSP selection 300-0301/01 ZaSPo Foreign study stay 3 GC 0 W/S+12 W/S 5 English
PSP selection PSP selection 712-0130/01 UFA/I Introduction to Company English I 3 Cr 0+2 2 Czech
PSP selection 714-0393/01 DBS Database Systems 3 GC 2+2 2 Czech
PSP selection 340-0347/01 KaM Drawing and Modeling 3 GC 0+3 4 Czech
PSP selection 347-0315/02 ERI Ergonomics I 3 GC 2+1 2 Czech
PSP selection 714-0324/01 MVA Matrix analysis and variational calculus 3 CrEx 2+2 2 Czech
PSP selection 516-0313/01 FM Physical Measurements 3 GC 0+2 2 Czech
PSP selection 714-0394/01 INT Using of Internet 3 GC 0+2 2 Czech

V - 3. ročník - Úvod do MKP (Optional)
WSCodeAbbreviationTitleYearEndingInstruction extentCreditsLanguage
PSP selection 339-0312/02 UMKP Introduction to FEM 3 GC 0+2 2 Czech

Physical education (Optional)
WSCodeAbbreviationTitleYearEndingInstruction extentCreditsLanguage
PSP selection 713-0300/01 ZVK3 Basic Winter Sports Course 3.year 3 Cr 0 W/S+1 W/S 0 Czech
PSP selection 713-0301/01 NTV3 Physical education 3.year A 3 Cr 0+2 0 Czech
PSP selection 713-0302/01 NTV3LS Physical education 3.year B 3 Cr 0+2 0 Czech