Studijní plán – HGF / N2102 / 2102T006 / - / N / K / Ostrava / cs

Akademický rok2012/2013Studijní programN2102 – Nerostné suroviny
FakultaHornicko-geologická fakultaStudijní obor2102T006 – Technologie a hospodaření s vodou
Typ studianavazující magisterskéSpecializace
Forma studiakombinovanáJazyk výukyčeština
Konzultační střediskoOstrava
Setřídit podlesemestru
P - Technologie a hospodaření s vodou (povinný)
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 546-0482/02 Flot Flotace v technologii vody 1 ZaZk 6 h/s+6 h/s 5 čeština
Výběr v OSP 546-0811/01 MSP Membránové separační procesy 1 ZaZk 6 h/s+6 h/s 5 čeština
Výběr v OSP 546-0819/01 PVH Projektování VH 1 ZaZk 6 h/s+6 h/s 5 čeština
Výběr v OSP 546-0091/02 VhZ III Vodohospodářská zařízení III 1 ZaZk 9 h/s+6 h/s 6 čeština
Výběr v OSP 714-0513/02 VKM Vybrané kapitoly z matematiky 1 ZaZk 18 h/s+0 5 čeština
Výběr v OSP 546-0736/02 HV II Hospodaření s vodou II 1 ZaZk 9 h/s+6 h/s 6 čeština
Výběr v OSP 546-0004/06 OP Oborová praxe 1 Za 0+10 d 4 čeština
Výběr v OSP 546-0487/02 RVT Revitalizace vodních toků 1 ZaZk 12 h/s+0 5 čeština
Výběr v OSP 516-0517/02 VKF Vybrané kapitoly z fyziky 1 ZaZk 12 h/s+0 5 čeština
Výběr v OSP 546-0738/03 AVH Antropogenní vlivy na hydrosféru 2 ZaZk 9 h/s+6 h/s 6 čeština
Výběr v OSP 546-0805/01 ExAVH Exkruze z předmětu Antropogenní vlivy na hydrosfétu 2 Za 0 d+1 d 1 čeština
Výběr v OSP 546-0092/02 HtV Hydrotechnická vybavenost 2 ZaZk 9 h/s+6 h/s 6 čeština
Výběr v OSP 546-0775/01 TV III Technologie vody III 2 ZaZk 6 h/s+6 h/s 5 čeština
Výběr v OSP 546-0279/07 DP Diplomová práce 2 Za 0+10 t 1 čeština
Výběr v OSP 546-0030/06 DS Diplomový seminář 2 Za 0+6 h/s 25 čeština
Výběr v OSP 030-0068/01 HSŘVH Havarijní stavy a řízení vodního hospodářství 2 ZaZk 6 h/s+6 h/s 5 čeština

PV - Technologie a hospodaření s vodou (povinně volitelný)
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 541-0515/03 HPH Hydrogeologie a podzemní hydraulika 1 ZaZk 9 h/s+6 h/s 6 čeština
Výběr v OSP 615-0013/02 HAVII Hydrochemie a analýza vod II 1 ZaZk 9 h/s+6 h/s 6 čeština
Výběr v OSP 546-0816/01 HK Hydrologie a klimatologie 1 ZaZk 6 h/s+6 h/s 5 čeština
Výběr v OSP 546-0421/07 PTOZP Preventivní techniky v ochraně životního prostředí 1 ZaZk 6 h/s+6 h/s 5 čeština
Výběr v OSP 546-0817/01 TcvHK Terénní cvičení z hydrologie a klimatologie 1 Za 0+3 d 1 čeština
Výběr v OSP 546-0084/03 UVHN Učelové VH nádrže 1 ZaZk 9 h/s+6 h/s 6 čeština
Výběr v OSP 546-0814/01 VHS Vodohospodářské systémy 1 ZaZk 6 h/s+6 h/s 5 čeština
Výběr v OSP 546-0745/02 FaSF Flokulace a selektivní flokulace 2 ZaZk 6 h/s+6 h/s 5 čeština
Výběr v OSP 546-0686/03 Htox Hydrotoxikologie 2 ZaZk 6 h/s+6 h/s 5 čeština
Výběr v OSP 546-0737/01 M II Meliorace II 2 ZaZk 6 h/s+6 h/s 5 čeština
Výběr v OSP 546-0692/01 OchTŽP Ochrana a tvorba ŽP 2 KlZap 6 h/s+3 h/s 3 čeština
Výběr v OSP 546-0221/08 OCHPN Ochrana půd 2 ZaZk 6 h/s+6 h/s 5 čeština

V - Technologie a hospodaření s vodou (volitelný odborný)
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 546-0413/04 MB Mikrobiologie 1 ZaZk 6 d+6 d 5 čeština
Výběr v OSP 711-0604/03 PerMan Personální management 1 Za 8 h/s+0 3 čeština
Výběr v OSP 548-0048/03 GNPS Globální navigační a polohové systémy 1 ZaZk 6 h/s+6 h/s 5 čeština
Výběr v OSP 711-0506/15 IPK Interpersonální komunikace 1 Za 0+6 h/s 3 čeština