Studijní plán – HGF / N2102 / 3904T022 / - / N / K / Ostrava / cs

Akademický rok2012/2013Studijní programN2102 – Nerostné suroviny
FakultaHornicko-geologická fakultaStudijní obor3904T022 – Zpracování a zneškodňování odpadů
Typ studianavazující magisterskéSpecializace
Forma studiakombinovanáJazyk výukyčeština
Konzultační střediskoOstrava
Setřídit podlebloku

1. Semestr

Typ povinnosti: Povinný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 546-0749/04 BRM Bioremediace 1 ZaZk 6 h/s+3 h/s 4 čeština
Výběr v OSP 546-0808/01 EaPvŽP Ekologické aspekty polymerů v ŽP 1 ZaZk 6 h/s+3 h/s 4 čeština
Výběr v OSP 546-0435/02 FNSO Flotace nerostných surovin a odpadů 1 ZaZk 6 h/s+6 h/s 5 čeština
Výběr v OSP 546-0437/02 MB I Minerální biotechnologie I 1 ZaZk 6 h/s+6 h/s 5 čeština
Výběr v OSP 546-0443/02 STSPOH Státní správa v odpadovém hospodářství 1 Za 0 h/s+6 h/s 3 čeština
Výběr v OSP 342-0614/01 SZ Strojní zařízení 1 ZaZk 6 h/s+6 h/s 5 čeština
Výběr v OSP 714-0513/02 VKM Vybrané kapitoly z matematiky 1 ZaZk 18 h/s+0 5 čeština

2. Semestr

Typ povinnosti: Povinný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 546-0442/02 Ex Exkurze 1 Za 0 h/s+12 h/s 2 čeština
Výběr v OSP 546-0440/02 HVO Hodnocení vlastností odpadů 1 ZaZk 6 h/s+6 h/s 5 čeština
Výběr v OSP 546-0438/02 MBII Minerální biotechnologie II. 1 ZaZk 6 h/s+6 h/s 5 čeština
Výběr v OSP 546-0439/02 OHI Odpadové hospodářství I. 1 ZaZk 6 h/s+6 h/s 5 čeština
Výběr v OSP 516-0517/02 VKF Vybrané kapitoly z fyziky 1 ZaZk 12 h/s+0 5 čeština
Typ povinnosti: Povinně volitelný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 541-0262/06 ENS Ekonomika nerostných surovin 1 ZaZk 6 h/s+6 h/s 5 čeština
Výběr v OSP 546-0401/03 EM Environmentální management 1 Zk 6 h/s+0 h/s 3 čeština
Výběr v OSP 548-0016/09 GIS Geografické informační systémy 1 Za 6 h/s+6 h/s 5 čeština
Výběr v OSP 541-0212/06 LNS Ložiska nerostných surovin 1 ZaZk 6 h/s+6 h/s 5 čeština
Výběr v OSP 546-0404/02 PEDBI Pedologie 1 Zk 6 h/s+0 h/s 3 čeština
Výběr v OSP 546-0446/03 RaRKraj Rekultivace a regenerace krajiny 1 ZaZk 6 h/s+6 h/s 5 čeština
Výběr v OSP 546-0810/01 TM Termické metody odstraňování odpadů 1 Zk 6 h/s+0 h/s 3 čeština
Výběr v OSP 361-0802/03 ZE Základy energetiky 1 ZaZk 12 h/s+0 5 čeština

3. Semestr

Typ povinnosti: Povinný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 546-0498/02 HospOI Hospodaření s odpady I 2 Zk 18 h/s+0 h/s 8 čeština
Výběr v OSP 546-0224/06 LEGZP Legislativa životního prostředí 2 Zk 6 h/s+0 h/s 3 čeština
Výběr v OSP 541-0566/03 MDKP Metody dekontaminace prostředí 2 Zk 12 h/s+0 h/s 5 čeština
Výběr v OSP 546-0293/03 PeKr Péče o krajinu 2 ZaZk 12 h/s+0 h/s 5 čeština
Výběr v OSP 546-0448/01 RO Recyklace odpadů 2 ZaZk 12 h/s+6 h/s 8 čeština
Typ povinnosti: Povinně volitelný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 542-0281/08 OTZS Odpady z těžby a zpracování surovin 2 ZaZk 12 h/s+0 5 čeština
Výběr v OSP 546-0409/04 OV Ochrana vod 2 Zk 12 h/s+0 5 čeština
Výběr v OSP 546-0784/01 RP Recyklace plastů 2 ZaZk 12 h/s+0 5 čeština

4. Semestr

Typ povinnosti: Povinný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 546-0452/02 DP Diplomová práce 2 Za 0 h/s+15 h/s 5 čeština
Výběr v OSP 546-0401/03 EM Environmentální management 2 Zk 6 h/s+0 h/s 3 čeština
Výběr v OSP 546-0027/02 ExHOSPO Exkurze z předmětu Hospodaření s odpady 2 Za 0+2 d 1 čeština
Výběr v OSP 541-0450/03 EMDP Exkurze z předmětu Metody dekontaminace prostředí 2 Za 0+1 d 1 čeština
Výběr v OSP 546-0029/02 ExRek Exkurze z předmětu Rekultivace a péče o krajinu 2 Za 0+2 d 1 čeština
Výběr v OSP 546-0095/03 0 Hodnocení vlastností odpadů 2 ZaZk 12 h/s+0 h/s 5 čeština
Výběr v OSP 546-0499/03 HospOII Hospodaření s odpady II 2 Zk 18 h/s+0 h/s 8 čeština
Výběr v OSP 546-0013/01 RaRK Rekultivace a regenerace krajiny 2 Zk 6 h/s+0 3 čeština
Typ povinnosti: Povinně volitelný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 546-0253/03 EnviInfo Environmentální informatika 2 ZaZk 12 h/s+4 h/s 6 čeština
Výběr v OSP 546-0454/02 EST Technická estetika 2 ZaZk 9 h/s+0 4 čeština