Studijní plán – HGF / N2102 / 2102T003 / 00 / N / K / Most / cs

Akademický rok2011/2012Studijní programN2102 – Nerostné suroviny
FakultaHornicko-geologická fakultaStudijní obor2102T003 – Komerční inženýrství v oblasti surovin
Typ studianavazující magisterskéSpecializace00 – Komerční inženýrství v oblasti surovin
Forma studiakombinovanáJazyk výukyčeština
Konzultační střediskoMost
Setřídit podlebloku

1. Semestr

Typ povinnosti: Povinný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 542-0363/03 HP Horní právo 1 ZaZk 12 h/s+0 5 čeština
Výběr v OSP 545-0238/10 MvHPr Management v hospodářské praxi 1 ZaZk 16 h/s+0 6 čeština
Výběr v OSP 545-0303/07 ObS Obchodní systémy 1 ZaZk 12 h/s+0 5 čeština
Výběr v OSP 545-0277/04 US Účetní systémy 1 ZaZk 12 h/s+0 5 čeština
Výběr v OSP 222-0026/18 ÚP Územní plánování 1 ZaZk 16 h/s+0 6 čeština
Výběr v OSP 714-0513/01 VKM Vybrané kapitoly z matematiky 1 ZaZk 18 h/s+0 5 čeština

2. Semestr

Typ povinnosti: Povinný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 545-0224/01 CTRL Controlling 1 ZaZk 12 h/s+0 5 čeština
Výběr v OSP 541-0111/02 ENS Ekonomika nerostných surovin 1 ZaZk 9 h/s+0 4 čeština
Výběr v OSP 546-0752/08 EM Environmentální management 1 ZaZk 12 h/s+0 h/s 5 čeština
Výběr v OSP 546-0770/04 OAVŽP Oceňování antropogenních vlivů 1 ZaZk 12 h/s+0 5 čeština
Výběr v OSP 545-0068/01 OCM Oceňování majetku 1 ZaZk 12 h/s+0 h/s 5 čeština
Výběr v OSP 516-0517/02 VKF Vybrané kapitoly z fyziky 1 ZaZk 12 h/s+0 5 čeština

3. Semestr

Typ povinnosti: Povinný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 546-0747/01 ENVPR Environmentální právo 2 ZaZk 8 h/s+8 h/s 5 čeština
Výběr v OSP 711-0403/04 FP Finanční právo 2 KlZap 6 h/s+0 3 čeština
Výběr v OSP 546-0426/06 OchOvzd Ochrana ovzduší 2 ZaZk 12 h/s+0 h/s 5 čeština
Výběr v OSP 545-0227/01 PER Personalistika 2 ZaZk 16 h/s+0 h/s 6 čeština
Výběr v OSP 639-0802/01 QMSII Systémy managementu jakosti II. 2 ZaZk 16 h/s+0 5 čeština
Výběr v OSP 542-0433/02 ZÚNS Základy úpravy nerostných surovin 2 ZaZk 20 h/s+0 5 čeština
Typ povinnosti: Povinně volitelný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 542-0713/03 DL II Dobývání ložisek II 2 ZaZk 9 h/s+6 h/s 6 čeština
Výběr v OSP 546-0345/01 EI I Environmentální inženýrství I 2 ZaZk 12 h/s+0 5 čeština
Výběr v OSP 548-0016/09 GIS Geografické informační systémy 2 Za 6 h/s+6 h/s 5 čeština
Výběr v OSP 711-0433/01 PvHP Právo v hospodářské praxi 2 KlZap 0+6 h/s 3 čeština
Výběr v OSP 711-0605/15 sociologie Sociologie 2 Za 6 h/s+0 3 čeština

4. Semestr

Typ povinnosti: Povinný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 542-0341/02 BPP Bezpečnostní a právní předpisy 2 ZaZk 6 h/s+0 3 čeština
Výběr v OSP 542-0373/04 BPaPO Bezpečnost práce a požární ochrana 2 ZaZk 20 h/s+0 8 čeština
Výběr v OSP 545-0259/03 EXMER Exaktní metody rozhodování 2 ZaZk 15 h/s+0 6 čeština
Výběr v OSP 030-0043/01 KZOO Krizové řízení a ochrana obyvatelstva 2 ZaZk 16 h/s+0 6 čeština
Výběr v OSP 545-0212/02 PREDP Předdiplomní praxe 2 Za 0+4 t 0 čeština
Výběr v OSP 545-0222/01 SDP Seminář k diplomové práci 2 Za 0+6 h/s 15 čeština
Výběr v OSP 545-0222/01 SDP Seminář k diplomové práci 2 Za 0+6 h/s 15 čeština
Výběr v OSP 223-0045/03 S1 Stavebnictví I 2 ZaZk 20 h/s+0 8 čeština
Typ povinnosti: Povinně volitelný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 546-0346/02 EI II Environmentální inženýrství II 2 ZaZk 9 h/s+0 4 čeština
Výběr v OSP 711-0702/03 Etika Etika 2 Za 6 h/s+0 3 čeština
Výběr v OSP 711-0522/03 Kom Dov Komunikační dovednosti 2 Za 6 h/s+0 3 čeština
Výběr v OSP 546-0426/06 OchOvzd Ochrana ovzduší 2 ZaZk 12 h/s+0 h/s 5 čeština
Výběr v OSP 542-0331/02 TS Teorie spolehlivosti 2 ZaZk 12 h/s+0 5 čeština