Studijní plán – FBI / B3908 / 3908R006 / - / B / K / Praha / cs

Akademický rok2012/2013Studijní programB3908 – Požární ochrana a průmyslová bezpečnost
FakultaFakulta bezpečnostního inženýrstvíStudijní obor3908R006 – Technika požární ochrany a bezpečnosti průmyslu
Typ studiabakalářskéSpecializace
Forma studiakombinovanáJazyk výukyčeština
Konzultační střediskoPraha
Setřídit podlebloku

1. Semestr

Typ povinnosti: Povinný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 516-0717/01 FYI Fyzika I 1 Za 6 h/s+0 1 čeština
Výběr v OSP 617-0001/11 CH Chemie 1 ZaZk 20 h/s+0 6 čeština
Výběr v OSP 714-0068/02 MI Matematika I 1 ZaZk 24 h/s+0 6 čeština
Výběr v OSP 030-0502/04 PCPr Počítačové praktikum 1 Za 6 h/s+0 2 čeština
Výběr v OSP 030-0541/01 PKJR Přírodní katastrofy a jejich řešení 1 ZaZk 6 h/s+0 h/s 3 čeština
Výběr v OSP 030-0503/05 UVOD Úvod do studia 1 Za 4 h/s+0 2 čeština
Výběr v OSP 114-0340/04 ZTE Základy tržní ekonomiky 1 Zk 6 h/s+0 3 čeština
Typ povinnosti: Povinně volitelný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 712-1122/01 Aa/I-FBI Jazyk anglický a/I pro FBI - začátečnická úroveň (komb.st.) 1 Za 0+6 h/s 2 čeština
Výběr v OSP 712-1126/01 Ab/I-FBI Jazyk anglický b/I pro FBI - mírně pokročilá úroveň (komb.st.) 1 Za 0 h/s+6 h/s 2 čeština

2. Semestr

Typ povinnosti: Povinný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 714-0085/02 ADS Algoritmy a datové struktury 1 ZaZk 16 h/s+0 5 čeština
Výběr v OSP 050-0520/02 BI1 Bezpečnostní informatika I. 1 Zk 8 h/s+0 3 čeština
Výběr v OSP 516-0718/01 F II Fyzika II 1 ZaZk 20 h/s+0 8 čeština
Výběr v OSP 714-0069/02 MII Matematika II 1 ZaZk 18 h/s+0 5 čeština
Výběr v OSP 040-0503/04 SaZ Stroje a zařízení 1 ZaZk 12 h/s+0 4 čeština
Výběr v OSP 030-0501/02 TK Technické kreslení 1 KlZap 10 h/s+0 5 čeština
Výběr v OSP 711-0479/07 ZP Základy práva 1 Za 8 h/s+0 3 čeština
Typ povinnosti: Povinně volitelný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 712-1123/01 Aa/II-FBI Jazyk anglický a/II pro FBI - začátečnická úroveň (komb.st.) 1 Za 0 h/s+6 h/s 2 čeština
Výběr v OSP 712-1127/01 Ab/II-FBI Jazyk anglický b/II pro FBI - mírně pokročilá úroveň (komb.st.) 1 Za 0 h/s+6 h/s 2 čeština

3. Semestr

Typ povinnosti: Povinný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 516-0714/01 AF Aplikovaná fyzika 2 ZaZk 14 h/s+0 5 čeština
Výběr v OSP 420-8021/01 EFBI Elektrotechnika (FBI) 2 ZaZk 14 h/s+0 5 čeština
Výběr v OSP 030-0567/02 NoM Nauka o materiálu 2 ZaZk 16 h/s+8 h/s 6 čeština
Výběr v OSP 337-0014/05 TECME Technická mechanika 2 KlZap 12 h/s+0 5 čeština
Výběr v OSP 050-0508/01 ZBP Základy bezpečnostní politiky 2 Zk 12 h/s+0 3 čeština
Výběr v OSP 619-0403/03 ZFCHH Základy fyzikální chemie hoření a výbuchu 2 Zk 14 h/s+0 h/s 5 čeština
Typ povinnosti: Povinně volitelný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 712-0103/01 Aa/III Jazyk anglický a/III 2 Za 0+6 h/s 2 čeština
Výběr v OSP 712-0107/06 Ab/III Jazyk anglický b/III 2 Za 0 h/s+6 h/s 2 čeština
Typ povinnosti: Volitelný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 030-0558/02 ACAD Dokumentace v AutoCADu 2 Za 4 h/s+12 h/s 2 čeština

4. Semestr

Typ povinnosti: Povinný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 030-0867/02 VTV Nepovinná praxe - Vstupní technický výcvik 2 Za 0+4 t 0 čeština
Výběr v OSP 617-0012/03 OCHCHH Organická chemie a chemie hasiv 2 ZaZk 14 h/s+0 5 čeština
Výběr v OSP 361-0035/03 STep Sdílení tepla 2 ZaZk 14 h/s+0 5 čeština
Výběr v OSP 030-0540/01 TMBI Technická měření v BI 2 Za 2 h/s+8 h/s 3 čeština
Výběr v OSP 711-0432/01 Legss Veřejná správa 2 ZaZk 14 h/s+0 5 čeština
Výběr v OSP 030-0505/02 ZTP Základy technických prostředků 2 KlZap 14 h/s+0 5 čeština
Výběr v OSP 030-0565/01 ZHAS Zásobování hasivy 2 ZaZk 10 h/s+4 h/s 5 čeština
Výběr v OSP 338-0022/04 ZH Zásobování hasivy 2 ZaZk 14 h/s+0 5 čeština
Typ povinnosti: Povinně volitelný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 712-0104/01 Aa/IV Jazyk anglický a/IV 2 ZaZk 0+6 h/s 2 čeština
Výběr v OSP 712-0108/02 Ab/IV Jazyk anglický b/IV 2 ZaZk 0+6 h/s 2 čeština
Výběr v OSP 030-0506/03 NOV Nástupní odborný výcvik 2 Za 8 h/s+0 2 čeština

5. Semestr

Typ povinnosti: Povinný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 040-0515/01 NLaO Nebezpečné látky a odpady I 3 ZaZk 12+0 4 čeština
Výběr v OSP 050-0518/01 OOB-I Ochrana obyvatelstva I. 3 ZaZk 16 h/s+0 4 čeština
Výběr v OSP 030-0509/02 TAK 1 Požární taktika I. 3 ZaZk 16 h/s+0 5 čeština
Výběr v OSP 714-0086/02 S Statistika 3 ZaZk 16 h/s+0 3 čeština
Výběr v OSP 030-0508/02 SK Stavební konstrukce 3 ZaZk 14 h/s+0 4 čeština
Výběr v OSP 030-0517/02 TPO I Technické a právní předpisy PO I. 3 ZaZk 12 h/s+0 6 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 030-0869/01 NP-PR Nepovinná praxe u HZS - Prevence 3 Za 0+1 t 0 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 030-0868/01 NP-SL Nepovinná praxe u HZS - Služby 3 Za 0+1 t 0 čeština
Typ povinnosti: Povinně volitelný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 030-0581/02 FYZ-B Fyziologie 3 ZaZk 8 h/s+4 h/s 4 čeština
Výběr v OSP 040-0516/04 PTx Průmyslová toxikologie 3 KlZap 12 h/s+0 4 čeština
Výběr v OSP 030-0514/04 TP I Technické prostředky PO I. 3 ZaZk 14 h/s+0 h/s 5 čeština
Výběr v OSP 040-0511/03 ZaC Zkušebnictví a certifikace 3 ZaZk 10 h/s+0 4 čeština

6. Semestr

Typ povinnosti: Povinný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP Výběr v OSP 030-0869/01 NP-PR Nepovinná praxe u HZS - Prevence 3 Za 0+1 t 0 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 030-0868/01 NP-SL Nepovinná praxe u HZS - Služby 3 Za 0+1 t 0 čeština
Výběr v OSP 040-0535/02 BT 1 Bezpečnost technologií I. 3 ZaZk 16 h/s+0 6 čeština
Výběr v OSP 030-0511/02 Organizace a řízení v PO 3 ZaZk 10 h/s+0 5 čeština
Výběr v OSP 030-0512/02 PBS I Požární bezpečnost staveb I. 3 ZaZk 18 h/s+0 6 čeština
Typ povinnosti: Povinně volitelný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 548-0016/07 GIS Geografické informační systémy 3 KlZap 14 h/s+0 5 čeština
Výběr v OSP 030-0542/01 KS-B Komunikační systémy v PO 3 KlZap 14 h/s+0 5 čeština
Výběr v OSP 050-0517/02 OOB-II Ochrana obyvatelstva II. 3 ZaZk 12 h/s+0 h/s 5 čeština
Výběr v OSP 030-0510/02 TAK II Požární taktika II. 3 ZaZk 14 h/s+0 5 čeština
Výběr v OSP 711-0412/06 Spr Správní právo 3 KlZap 14 h/s+0 5 čeština
Výběr v OSP 030-0515/02 TP II Technické prostředky PO II. 3 ZaZk 14 h/s+0 5 čeština
Výběr v OSP 030-0561/04 ZVO Zásobování vodou 3 KlZap 14 h/s+0 5 čeština
Typ povinnosti: Volitelný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 716-0001/01 PEDAGOG Pedagogika 3 Za 14 h/s+0 h/s 5 čeština
Výběr v OSP 030-0522/02 TP TP pro zásahy ve výškách a nad vol. hloub.,BOZ 3 Za 8 h/s+0 3 čeština

7. Semestr

Typ povinnosti: Povinný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 040-0525/02 ANR Analýza nebezpečí a rizik 4 ZaZk 16 h/s+0 5 čeština
Výběr v OSP 040-0536/02 BT II. Bezpečnost technologií II. 4 ZaZk 14 h/s+0 5 čeština
Výběr v OSP 030-0860/02 NPHZS Nepovinná praxe u HZS (2) 4 Za 0+2 t 0 čeština
Výběr v OSP 030-0525/02 PBZ-B Požárně-bezpečnostní zařízení 4 ZaZk 14 h/s+0 5 čeština
Výběr v OSP 030-0875/01 PR-PREV Praxe - prevence 4 Za 0+2 d 0 čeština
Výběr v OSP 030-0523/02 ZPP Zjišťování příčin požárů 4 ZaZk 14 h/s+0 5 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 030-0871/01 NP-OŘ Nepovinná praxe u HZS - IZS a OŘ 4 Za 0+1 t 0 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 030-0870/01 NP-KŘ Nepovinná praxe u HZS - OOb a KŘ 4 Za 0+1 t 0 čeština
Typ povinnosti: Povinně volitelný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 030-0513/02 PBSII Požární bezpečnost staveb II. 4 ZaZk 14 h/s+0 5 čeština
Výběr v OSP 030-0526/02 ŘJ Řízení jednotek 4 ZaZk 14 h/s+0 5 čeština
Výběr v OSP 030-0518/02 TPO II Technické a právní předpisy PO II. 4 ZaZk 14 h/s+0 5 čeština
Výběr v OSP 040-0519/05 VHŽP Vliv havárií na ŽP 4 Za 14 h/s+0 5 čeština
Výběr v OSP 050-0522/01 VKTPO Vybrané kapitoly TPO 4 ZaZk 14 h/s+0 5 čeština
Výběr v OSP 060-0505/01 VVV Výbušniny a účinky výbuchů 4 ZaZk 14 h/s+0 h/s 4 čeština
Výběr v OSP 050-0519/01 ZKM Základy krizového managementu 4 ZaZk 12 h/s+0 5 čeština
Typ povinnosti: Volitelný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 050-0502/01 EKŘ Ekonomie krizového řízení 4 ZaZk 12 h/s+0 5 čeština

8. Semestr

Typ povinnosti: Povinný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP Výběr v OSP 030-0871/01 NP-OŘ Nepovinná praxe u HZS - IZS a OŘ 4 Za 0+1 t 0 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 030-0870/01 NP-KŘ Nepovinná praxe u HZS - OOb a KŘ 4 Za 0+1 t 0 čeština
Výběr v OSP 030-0524/02 SemBP Seminář k bakalářské práci 4 Za 0 t+1 t 30 čeština