Studijní plán – FBI / N3908 / - / - / N / K / Ostrava / cs

Akademický rok2012/2013Studijní programN3908 – Požární ochrana a průmyslová bezpečnost
FakultaFakulta bezpečnostního inženýrstvíStudijní obor
Typ studianavazující magisterskéSpecializace
Forma studiakombinovanáJazyk výukyčeština
Konzultační střediskoOstrava
Setřídit podlesemestru
P - 3908T006 TPOaBP navazující (povinný)
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 619-0809/05 FCHKE Fyzikální chemie a kinetika explozí 1 Zk 14 h/s+0 h/s 5 čeština
Výběr v OSP 714-0015/02 IM Inženýrská matematika 1 ZaZk 14 h/s+0 5 čeština
Výběr v OSP 030-0067/02 VOBJ Větrání objektů 1 ZaZk 14 h/s+0 5 čeština
Výběr v OSP 030-0001/02 dyn Dynamika požáru 1 ZaZk 14 h/s+0 5 čeština
Výběr v OSP 516-0716/01 IF Inženýrská fyzika 1 ZaZk 14 h/s+0 5 čeština
Výběr v OSP 040-0075/01 PHaN Prevence havárií a nehod 1 ZaZk 14 h/s+0 h/s 5 čeština
Výběr v OSP 040-0021/03 PHaN Prevence havárií a nehod 2 ZaZk 14 h/s+0 5 čeština
Výběr v OSP 030-0010/03 PStH Případové studie 2 KlZap 14 h/s+0 5 čeština
Výběr v OSP 030-0011/02 SDP Seminář k diplomové práci 2 Za 0 t+1 t 30 čeština

PV - 3908T006 TPOaBP navazující (povinně volitelný)
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 030-0081/01 DIS Detekce a identifikace škodlivin 1 KlZap 14 h/s+0 h/s 5 čeština
Výběr v OSP 050-0012/01 OOB-III Ochrana obyvatelstva III. 1 ZaZk 12 h/s+0 5 čeština
Výběr v OSP 548-0039/04 GISPO Systémy GIS v PO 1 ZaZk 4 h/s+10 h/s 5 čeština
Výběr v OSP 229-0154/07 TZB Technická zařízení budov 1 Zk 14 h/s+0 h/s 5 čeština
Výběr v OSP 338-0538/01 AMT-FBI Aplikovaná mechanika tekutin 1 ZaZk 14 h/s+0 h/s 5 čeština
Výběr v OSP 030-0063/02 DSK Dimenzování stavebních konstrukcí 1 ZaZk 14 h/s+0 5 čeština
Výběr v OSP 714-0087/02 NM Numerické metody 1 ZaZk 14 h/s+0 5 čeština
Výběr v OSP 040-0015/03 PP Protivýbuchová prevence 1 ZaZk 14 h/s+0 5 čeština
Výběr v OSP 030-0006/02 SBS Spolehlivost bezpečnostních systémů 1 ZaZk 14 h/s+0 5 čeština
Výběr v OSP 338-0720/02 NumModPo Numerické modelování šíření škodlivin a požáru 2 ZaZk 14 h/s+0 h/s 5 čeština
Výběr v OSP 030-0005/02 OSK Odolnost stavebních konstrukcí 2 KlZap 14 h/s+0 5 čeština
Výběr v OSP 040-0019/03 Poj Pojišťovnictví 2 ZaZk 14 h/s+0 4 čeština
Výběr v OSP 030-0014/02 PrPO Projektování v PO 2 KlZap 14 h/s+0 5 čeština
Výběr v OSP 040-0034/04 PBK Psychologie bezpečnosti a katastrof 2 KlZap 14 h/s+0 5 čeština
Výběr v OSP 030-0013/02 SMMP Software pro matematické modelování požáru 2 KlZap 14 h/s+0 5 čeština
Výběr v OSP 030-0079/01 UVS Účinky výbuchu na stavby 2 KlZap 14 h/s+0 h/s 5 čeština
Výběr v OSP 030-0003/02 ZMU Zdolávání mimořádných událostí 2 ZaZk 14 h/s+0 5 čeština

V - 3908T006 TPOaBP navazující (volitelný odborný)
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 040-0027/03 TNLaO Transport nebezpečných látek a odpadů 1 ZaZk 14 h/s+0 5 čeština
Výběr v OSP 030-0012/02 NP Nouzové přežití 2 KlZap 12 h/s+0 3 čeština
Výběr v OSP 040-0028/03 VHŽP Vliv havárií na ŽP 2 ZaZk 14 h/s+0 5 čeština