Studijní plán – FAST / B3607 / 3607R042 / - / B / K / Ostrava / cs

Akademický rok2012/2013Studijní programB3607 – Stavební inženýrství
FakultaFakulta stavebníStudijní obor3607R042 – Dopravní inženýrství
Typ studiabakalářskéSpecializace
Forma studiakombinovanáJazyk výukyčeština
Konzultační střediskoOstrava
Setřídit podlebloku

1. Semestr

Typ povinnosti: Povinný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 714-0276/06 BcDg Deskriptivní geometrie 1 ZaZk 16 h/s+0 5 čeština
Výběr v OSP 9360-0005/03 FAST Chemie 1 ZaZk 12 h/s+0 h/s 5 čeština
Výběr v OSP 714-0266/06 BcM1 Matematika I 1 ZaZk 16 h/s+0 6 čeština
Výběr v OSP 711-0527/01 SS Soft Skills I 1 Za 0+12 h/s 2 čeština
Výběr v OSP 223-0057/01 SH1 Stavební hmoty I 1 Zk 16 h/s+0 h/s 5 čeština
Výběr v OSP 227-0006/01 ZSI Základy stavebního inženýrství 1 KlZap 12 h/s+0 h/s 5 čeština
Typ povinnosti: Povinně volitelný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 712-0101/08 Aa/I Jazyk anglický a/I 1 Za 0 h/s+12 h/s 2 čeština
Výběr v OSP 712-0301/08 Na/I Jazyk německý a/I 1 Za 0 h/s+12 h/s 2 čeština

2. Semestr

Typ povinnosti: Povinný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 516-0212/03 FYZ Fyzika 1 ZaZk 16 h/s+0 5 čeština
Výběr v OSP 541-0029/23 G Geologie 1 ZaZk 16 h/s+0 h/s 5 čeština
Výběr v OSP 714-0267/06 BcM2 Matematika II 1 ZaZk 16 h/s+0 6 čeština
Výběr v OSP 223-0053/01 SH2 Stavební hmoty II 1 Zk 16 h/s+0 h/s 5 čeština
Výběr v OSP 228-0201/06 SS Stavební statika 1 ZaZk 16 h/s+0 5 čeština
Výběr v OSP 223-0054/01 VSZP Vliv staveb na životní prostředí 1 KlZap 12 h/s+0 h/s 2 čeština
Typ povinnosti: Povinně volitelný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 712-0102/08 Aa/II Jazyk anglický a/II 1 Za 0 h/s+12 h/s 2 čeština
Výběr v OSP 712-0302/08 Na/II Jazyk německý a/II 1 Za 0 h/s+12 h/s 2 čeština
Typ povinnosti: Volitelný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 711-0528/01 SS Soft skills II 1 Za 0+12 h/s 2 čeština
Výběr v OSP 225-0934/01 TTD Tvorba technické dokumentace 1 Za 0 h/s+12 h/s 2 čeština

3. Semestr

Typ povinnosti: Povinný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 516-0213/01 FM Fyzikální měření 2 KlZap 8 h/s+0 3 čeština
Výběr v OSP 541-0029/19 G Geologie 2 ZaZk 20 h/s+0 5 čeština
Výběr v OSP 711-0506/08 IPK Interpersonální komunikace 2 Za 8 h/s+0 h/s 2 čeština
Výběr v OSP 714-0268/02 BcM3 Matematika III 2 ZaZk 16 h/s+0 5 čeština
Výběr v OSP 229-0101/04 PSt Prostředí staveb 2 Zk 16 h/s+0 5 čeština
Výběr v OSP 228-0204/02 PP Pružnost a plasticita 2 ZaZk 20 h/s+0 6 čeština
Výběr v OSP 205-0202/01 SPP Systémy podpory projektování 2 KlZap 0 h/s+12 h/s 2 čeština
Typ povinnosti: Povinně volitelný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 712-0103/10 Aa/III Jazyk anglický a/III 2 Za 0 h/s+12 h/s 2 čeština
Výběr v OSP 712-0303/08 Na/III Jazyk německý a/III 2 Za 0 h/s+12 h/s 2 čeština

4. Semestr

Typ povinnosti: Povinný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 544-0004/16 G Geodézie 2 ZaZk 12 h/s+4 h/s 5 čeština
Výběr v OSP 224-0201/01 MH&Z Mechanika hornin a zemin 2 ZaZk 16 h/s+0 6 čeština
Výběr v OSP 225-0064/03 PS I. Pozemní stavitelství I. 2 Zk 16 h/s+0 h/s 5 čeština
Výběr v OSP 225-0066/05 PS II. Pozemní stavitelství II. 2 ZaZk 20 h/s+0 h/s 6 čeština
Výběr v OSP 228-0202/02 SSKI Statika stavebních konstrukcí I 2 ZaZk 16 h/s+0 5 čeština
Výběr v OSP 714-0286/02 BcVTA Výpočetní technika a algoritmy 2 KlZap 8 h/s+0 2 čeština
Výběr v OSP 114-0340/02 ZTE Základy tržní ekonomiky 2 Za 0+12 h/s 2 čeština
Výběr v OSP 221-0926/02 ZSK Zatížení stavebních konstrukcí 2 KlZap 12 h/s+0 2 čeština
Typ povinnosti: Povinně volitelný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 712-0104/10 Aa/IV Jazyk anglický a/IV 2 ZaZk 0 h/s+12 h/s 2 čeština
Výběr v OSP 712-0304/06 Na/IV Jazyk německý a/IV 2 ZaZk 0 h/s+12 h/s 2 čeština

5. Semestr

Typ povinnosti: Povinný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 221-0957/02 BPK Betonové prvky a konstrukce 3 ZaZk 16 h/s+0 h/s 5 čeština
Výběr v OSP 227-0207/01 DI1 Dopravní inženýrství I 3 KlZap 14 h/s+0 h/s 4 čeština
Výběr v OSP 227-0206/02 PD Psychologie v dopravě 3 ZaZk 14 h/s+0 h/s 4 čeština
Výběr v OSP 227-0202/01 SS Silniční stavitelství 3 ZaZk 16 h/s+0 h/s 5 čeština
Výběr v OSP 228-0203/09 SSKII Statika stavebních konstrukcí II 3 ZaZk 16 h/s+0 4 čeština
Výběr v OSP 227-0208/01 CDV Systémy hospodaření s dopravní infrastrukturou 3 ZaZk 18 h/s+0 h/s 5 čeština
Výběr v OSP 222-0236/03 ÚPaSZ Územní plánování a ÚPD, stavební zákon 3 KlZap 12 h/s+0 3 čeština
Typ povinnosti: Volitelný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 222-0235/02 TypDS Typologie objektů dopravních staveb 3 ZaZk 14 h/s+0 5 čeština

6. Semestr

Typ povinnosti: Povinný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 222-0234/01 OTP2 Bezbariérovost v dopravě 3 KlZap 14 h/s+0 4 čeština
Výběr v OSP 227-0203/01 DI2 Dopravní inženýrství II. 3 ZaZk 16 h/s+0 5 čeština
Výběr v OSP 222-0233/01 DopU Dopravní urbanismus 3 ZaZk 14 h/s+0 5 čeština
Výběr v OSP 342-0493/01 MHD Městská hromadná doprava 3 ZaZk 14 h/s+0 4 čeština
Výběr v OSP 227-0204/01 MK Místní komunikace 3 ZaZk 16 h/s+0 4 čeština
Výběr v OSP 221-0958/04 ODPaK Ocelové a dřevěné prvky a konstrukce 3 ZaZk 16+0 5 čeština
Výběr v OSP 227-0205/01 SWvD Software v dopravě 3 Za 0+16 h/s 3 čeština
Typ povinnosti: Volitelný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 342-0490/01 DG Dopravní geografie 3 Za 0 h/s+8 h/s 2 čeština

7. Semestr

Typ povinnosti: Povinný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 227-0213/01 CDV Doprava a životní prostředí 4 ZaZk 14 h/s+0 4 čeština
Výběr v OSP 342-0494/01 DTel Dopravní telematika 4 KlZap 14 h/s+0 4 čeština
Výběr v OSP 227-0210/01 CDV Dopravní značení a organizace dopravy 4 ZaZk 14 h/s+0 4 čeština
Výběr v OSP 548-0058/07 GIT Geoinformační technologie 4 ZaZk 8 h/s+8 h/s 4 čeština
Výběr v OSP 227-0216/01 KDM Kolejová doprava ve městech 4 ZaZk 16 h/s+0 5 čeština
Výběr v OSP 227-0212/01 K Křižovatky 4 ZaZk 16 h/s+0 5 čeština
Výběr v OSP 227-0214/02 Proj Projekt 4 Za 0+16 h/s 4 čeština

8. Semestr

Typ povinnosti: Povinný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 227-0219/01 BP Bakalářská práce 4 Za 0+30 h/s 10 čeština
Výběr v OSP 227-0220/01 BDnD Bezpečnost dopravy na dráze 4 ZaZk 12 h/s+0 h/s 3 čeština
Výběr v OSP 227-0221/01 BDnPK Bezpečnost dopravy na pozemních komunikacích 4 ZaZk 14 h/s+0 h/s 4 čeština
Výběr v OSP 227-0211/01 ISHD Integrované systémy hromadné dopravy 4 ZaZk 14 h/s+0 4 čeština
Výběr v OSP 227-0218/01 LD Legislativa v dopravě 4 KlZap 12 h/s+0 3 čeština
Výběr v OSP 342-0491/01 MaED Management a ekonomika dopravy 4 KlZap 12 h/s+0 3 čeština
Výběr v OSP 224-0236/01 TSBP Tunelové stavby a bezpečnost provozu 4 ZaZk 12 h/s+0 3 čeština