Studijní plán – FAST / B3607 / 3607R041 / - / B / K / Ostrava / cs

Akademický rok2012/2013Studijní programB3607 – Stavební inženýrství
FakultaFakulta stavebníStudijní obor3607R041 – Příprava a realizace staveb
Typ studiabakalářskéSpecializace
Forma studiakombinovanáJazyk výukyčeština
Konzultační střediskoOstrava
Setřídit podlesemestru
P - B3607 1r. Stavební inženýrství komb. (povinný)
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 714-0276/06 BcDg Deskriptivní geometrie 1 ZaZk 16 h/s+0 5 čeština
Výběr v OSP 9360-0005/03 FAST Chemie 1 ZaZk 12 h/s+0 h/s 5 čeština
Výběr v OSP 714-0266/06 BcM1 Matematika I 1 ZaZk 16 h/s+0 6 čeština
Výběr v OSP 711-0527/01 SS Soft Skills I 1 Za 0+12 h/s 2 čeština
Výběr v OSP 223-0057/01 SH1 Stavební hmoty I 1 Zk 16 h/s+0 h/s 5 čeština
Výběr v OSP 227-0006/01 ZSI Základy stavebního inženýrství 1 KlZap 12 h/s+0 h/s 5 čeština
Výběr v OSP 516-0212/03 FYZ Fyzika 1 ZaZk 16 h/s+0 5 čeština
Výběr v OSP 541-0029/23 G Geologie 1 ZaZk 16 h/s+0 h/s 5 čeština
Výběr v OSP 714-0267/06 BcM2 Matematika II 1 ZaZk 16 h/s+0 6 čeština
Výběr v OSP 223-0053/01 SH2 Stavební hmoty II 1 Zk 16 h/s+0 h/s 5 čeština
Výběr v OSP 228-0201/06 SS Stavební statika 1 ZaZk 16 h/s+0 5 čeština
Výběr v OSP 223-0054/01 VSZP Vliv staveb na životní prostředí 1 KlZap 12 h/s+0 h/s 2 čeština

P - B3607 2r. Stavební inženýrství komb. (povinný)
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 516-0213/01 FM Fyzikální měření 2 KlZap 8 h/s+0 3 čeština
Výběr v OSP 541-0029/19 G Geologie 2 ZaZk 20 h/s+0 5 čeština
Výběr v OSP 711-0506/08 IPK Interpersonální komunikace 2 Za 8 h/s+0 h/s 2 čeština
Výběr v OSP 714-0268/02 BcM3 Matematika III 2 ZaZk 16 h/s+0 5 čeština
Výběr v OSP 229-0101/04 PSt Prostředí staveb 2 Zk 16 h/s+0 5 čeština
Výběr v OSP 228-0204/02 PP Pružnost a plasticita 2 ZaZk 20 h/s+0 6 čeština
Výběr v OSP 205-0202/01 SPP Systémy podpory projektování 2 KlZap 0 h/s+12 h/s 2 čeština
Výběr v OSP 544-0004/16 G Geodézie 2 ZaZk 12 h/s+4 h/s 5 čeština
Výběr v OSP 224-0201/01 MH&Z Mechanika hornin a zemin 2 ZaZk 16 h/s+0 6 čeština
Výběr v OSP 225-0064/03 PS I. Pozemní stavitelství I. 2 Zk 16 h/s+0 h/s 5 čeština
Výběr v OSP 225-0066/05 PS II. Pozemní stavitelství II. 2 ZaZk 20 h/s+0 h/s 6 čeština
Výběr v OSP 228-0202/02 SSKI Statika stavebních konstrukcí I 2 ZaZk 16 h/s+0 5 čeština
Výběr v OSP 714-0286/02 BcVTA Výpočetní technika a algoritmy 2 KlZap 8 h/s+0 2 čeština
Výběr v OSP 114-0340/02 ZTE Základy tržní ekonomiky 2 Za 0+12 h/s 2 čeština
Výběr v OSP 221-0926/02 ZSK Zatížení stavebních konstrukcí 2 KlZap 12 h/s+0 2 čeština

V AR 2013/14 vymazat předmět Pozemní stavitelství 225-0064/03
V AR 2012/13 naveden v prosinci 2012 pro repetenty.

PV - B3607 Stavební inženýství komb. (povinně volitelný)
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 712-0101/08 Aa/I Jazyk anglický a/I 1 Za 0 h/s+12 h/s 2 čeština
Výběr v OSP 712-0301/08 Na/I Jazyk německý a/I 1 Za 0 h/s+12 h/s 2 čeština
Výběr v OSP 712-0102/08 Aa/II Jazyk anglický a/II 1 Za 0 h/s+12 h/s 2 čeština
Výběr v OSP 712-0302/08 Na/II Jazyk německý a/II 1 Za 0 h/s+12 h/s 2 čeština
Výběr v OSP 712-0103/10 Aa/III Jazyk anglický a/III 2 Za 0 h/s+12 h/s 2 čeština
Výběr v OSP 712-0303/08 Na/III Jazyk německý a/III 2 Za 0 h/s+12 h/s 2 čeština
Výběr v OSP 712-0104/10 Aa/IV Jazyk anglický a/IV 2 ZaZk 0 h/s+12 h/s 2 čeština
Výběr v OSP 712-0304/06 Na/IV Jazyk německý a/IV 2 ZaZk 0 h/s+12 h/s 2 čeština

V - B3607 1r+2r Stavební inženýrství kombinované (volitelný odborný)
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 711-0528/01 SS Soft skills II 1 Za 0+12 h/s 2 čeština
Výběr v OSP 225-0934/01 TTD Tvorba technické dokumentace 1 Za 0 h/s+12 h/s 2 čeština

P - 3 + 4r Příprava a realizace staveb (povinný)
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 225-0080/01 MaDS Mechanizace a doprava ve stavebnictví 3 KlZap 8 h/s+0 4 čeština
Výběr v OSP 225-0007/11 PS III. Pozemní stavitelství III. 3 ZaZk 16 h/s+0 h/s 4 čeština
Výběr v OSP 221-0059/09 PBK-Bc. Prvky betonových konstrukcí (Bc.) 3 KlZap 16 h/s+0 h/s 4 čeština
Výběr v OSP 225-0075/02 RS I. Realizace staveb I. 3 Zk 16 h/s+0 5 čeština
Výběr v OSP 225-0084/02 RV Řízení výstavby 3 Zk 12+0 5 čeština
Výběr v OSP 228-0203/09 SSKII Statika stavebních konstrukcí II 3 ZaZk 16 h/s+0 4 čeština
Výběr v OSP 224-0202/03 ZS Zakládání staveb 3 Zk 16 h/s+0 4 čeština
Výběr v OSP 221-0036/11 BaZK Betonové a zděné konstrukce (Bc.) 3 ZaZk 16 h/s+0 h/s 4 čeština
Výběr v OSP 225-0038/04 PS IV Pozemní stavitelství IV. 3 Zk 16 h/s+0 h/s 4 čeština
Výběr v OSP 225-0082/02 RaPR Realizace a příprava rekonstrukcí 3 Zk 12+0 5 čeština
Výběr v OSP 225-0081/02 RS II. Realizace staveb II. 3 Zk 16+0 5 čeština
Výběr v OSP 225-0077/02 SPPR I. Specializovaný projekt I. 3 Za 0+16 4 čeština
Výběr v OSP 229-0154/08 TZB Technická zařízení budov 3 KlZap 16+0 4 čeština
Výběr v OSP 225-0071/01 VTPRS Výpočetní technika při přípravě a realizaci staveb 3 KlZap 0+8 h/s 4 čeština
Výběr v OSP 221-0109/02 FAST Dřevěné a ocelové konstrukce 4 ZaZk 12+0 4 čeština
Výběr v OSP 225-0076/02 EKRV Ekonomika a řízení výroby 4 Zk 12 h/s+0 h/s 4 čeština
Výběr v OSP 227-0903/01 IS Inženýrské stavby 4 KlZap 16+0 4 čeština
Výběr v OSP 222-0230/01 KCN Kalkulace cen a nákladů 4 KlZap 16 h/s+0 4 čeština
Výběr v OSP 225-0073/02 RMS Realizace montovaných staveb 4 Zk 16 h/s+0 h/s 4 čeština
Výběr v OSP 225-0074/02 RS III. Realizace staveb III 4 Zk 16 h/s+0 5 čeština
Výběr v OSP 225-0078/02 SPPR II. Specializovaný projekt II. 4 Za 0+16 5 čeština
Výběr v OSP 225-0079/02 BcP Bakalářská práce 4 Za 0 h/s+18 h/s 10 čeština
Výběr v OSP 222-0232/01 BPaŽP Bezpečnost práce ve stavebnictví a ochrana životního prostředí 4 ZaZk 12 h/s+0 3 čeština
Výběr v OSP 222-0206/04 PPvV Právní předpisy ve výstavbě 4 Za 12+0 3 čeština
Výběr v OSP 222-0231/01 PŘIV Příprava a řízení investiční výstavby 4 ZaZk 16 h/s+0 4 čeština
Výběr v OSP 227-0902/02 RDaLS Realizace dopravních a liniových staveb 4 Zk 16 h/s+0 h/s 3 čeština
Výběr v OSP 223-0153/01 ŘJVP Řízení jakosti a výrobního procesu 4 ZaZk 16+0 4 čeština
Výběr v OSP 222-0211/02 TI Technická infrastruktura 4 KlZap 16 h/s+0 4 čeština