Studijní plán – FAST / N3502 / 3501T011 / - / N / P / Ostrava / cs

Akademický rok2012/2013Studijní programN3502 – Architektura a stavitelství
FakultaFakulta stavebníStudijní obor3501T011 – Architektura a stavitelství
Typ studianavazující magisterskéSpecializace
Forma studiaprezenčníJazyk výukyčeština
Konzultační střediskoOstrava
Setřídit podlesemestru
P - 1r N Architektura a stavitelství (povinný)
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 226-0309/03 AT AI Ateliér architektury I 1 KlZap 0+8 8 čeština
Výběr v OSP 226-0319/01 AT INT Ateliér interiéru 1 KlZap 0+4 4 čeština
Výběr v OSP 222-0322/01 InfS Infrastruktura sídel 1 ZaZk 2+2 4 čeština
Výběr v OSP 226-0302/02 NoS Nauka o stavbách 1 Zk 2+0 3 čeština
Výběr v OSP 226-0303/01 OP Ochrana a obnova historických objektů 1 ZaZk 2+2 4 čeština
Výběr v OSP 226-0304/04 UaUP Urbanismus a územní plánování 1 ZaZk 2+2 3 čeština
Výběr v OSP 226-0316/01 ZaK Zeleň a krajina 1 ZaZk 2+2 4 čeština
Výběr v OSP 226-0310/01 AT AII Ateliér architektury II 1 KlZap 0+12 10 čeština
Výběr v OSP 226-0311/02 AT UI Ateliér urbanismu I 1 KlZap 0+8 8 čeština
Výběr v OSP 229-0220/04 PSt Prostředí staveb 1 ZaZk 2+2 4 čeština
Výběr v OSP 229-0254/02 TZB Technická zařízení budov 1 ZaZk 2+2 4 čeština
Výběr v OSP 226-0306/02 TAP Teorie architektury a psychologie 1 Zk 2+0 4 čeština

P - 2r N Architektura a stavitelství (povinný)
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 226-0312/02 AT AIII Ateliér architektury III 2 KlZap 0+10 10 čeština
Výběr v OSP 226-0314/02 AT SC Ateliér scéna 2 KlZap 0+8 7 čeština
Výběr v OSP 226-0313/02 AT UII Ateliér urbanismu II 2 KlZap 0+12 10 čeština
Výběr v OSP 226-0210/01 ZP Životní prostředí v sídlech a ve výstavbě 2 ZaZk 2+0 3 čeština
Výběr v OSP 226-0212/04 DP Diplomový projekt 2 Za 0+20 18 čeština
Výběr v OSP 222-0314/01 InfraÚP Infrastruktura sídel a ÚP 2 ZaZk 2+2 4 čeština
Výběr v OSP 225-0088/02 PRS Příprava a řízení staveb 2 Zk 2+0 3 čeština
Výběr v OSP 223-0202/02 ZŘJS Zkušebnictví a řízení jakosti staveb 2 ZaZk 2+2 5 čeština

V - 1r + 2r Architektura a stavitelství (volitelný odborný)
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 226-0028/01 EXK VIII Exkurze VIII - zahrady Moravy 1 Za 0+2 d 0 čeština
Výběr v OSP 226-0044/01 WORK IV Workshop IV 1 KlZap 0+1 t 2 čeština
Výběr v OSP 226-0029/01 EXK IX Exkurze IX - moderní architektura 2 1 Za 0+2 d 0 čeština
Výběr v OSP 226-0030/01 EXK X Exkurze X - současná krajina a urbanismus 2 Za 0+1 d 0 čeština