Studijní plán – FAST / N3607 / 3607T021 / - / N / K / Ostrava / cs

Akademický rok2012/2013Studijní programN3607 – Stavební inženýrství
FakultaFakulta stavebníStudijní obor3607T021 – Stavební hmoty a diagnostika staveb
Typ studianavazující magisterskéSpecializace
Forma studiakombinovanáJazyk výukyčeština
Konzultační střediskoOstrava
Setřídit podlebloku

1. Semestr

Typ povinnosti: Povinný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 635-0828/01 KerMat Keramické materiály 1 KlZap 14 h/s+0 4 čeština
Výběr v OSP 228-0302/01 MKP Metoda konečných prvků 1 ZaZk 16+0 5 čeština
Výběr v OSP 714-0287/02 NMaS Numerické metody a statistika 1 ZaZk 14 h/s+0 4 čeština
Výběr v OSP 223-0205/02 PI. Projekt I. 1 KlZap 0 h/s+12 h/s 2 čeština
Výběr v OSP 223-0204/01 SSM Speciální stavební materiály 1 ZaZk 16+0 5 čeština
Výběr v OSP 542-0735/02 ŠPL Štěrkovny, pískovny, lomy 1 ZaZk 16 h/s+0 5 čeština
Výběr v OSP 223-0203/01 TSD Technologie stavebních dílců 1 ZaZk 16+0 5 čeština

2. Semestr

Typ povinnosti: Povinný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 221-0003/08 BK (Mgr.) Betonové konstrukce (Mgr.) 1 ZaZk 16 h/s+0 d 5 čeština
Výběr v OSP 223-0208/02 DS Diagnostika staveb 1 KlZap 14 h/s+0 h/s 4 čeština
Výběr v OSP 221-0945/06 KDK Kovové a dřevěné konstrukce 1 ZaZk 16+0 5 čeština
Výběr v OSP 223-0209/03 PII. Projekt II. 1 KlZap 0 h/s+12 h/s 2 čeština
Výběr v OSP 229-0220/03 PSt Prostředí staveb 1 Zk 14+0 4 čeština
Výběr v OSP 223-0206/01 ST Silikátové technologie 1 ZaZk 16+0 5 čeština
Výběr v OSP 223-0207/01 ZSMV Zkoušení stavebních materiálů a výrobků 1 ZaZk 16+0 5 čeština

3. Semestr

Typ povinnosti: Povinný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 223-0212/02 DP Diplomový projekt 2 Za 0+56 h/s 15 čeština
Výběr v OSP 225-0086/06 ORS Organizace a řízení staveb 2 Zk 16+0 5 čeština
Výběr v OSP 223-0201/01 EIA Posuzování vlivu staveb na ŽP 2 ZaZk 16+0 5 čeština
Výběr v OSP 223-0202/01 ZŘJS Zkušebnictví a řízení jakosti staveb 2 ZaZk 16+0 5 čeština