Studijní plán – EKF / P6208 / 6208V086 / - / D / P / Ostrava / cs

Akademický rok2012/2013Studijní programP6208 – Ekonomika a management
FakultaEkonomická fakultaStudijní obor6208V086 – Podniková ekonomika a management
Typ studiadoktorskéSpecializace
Forma studiaprezenčníJazyk výukyčeština
Konzultační střediskoOstrava
P - PEaM prez (povinný)
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP Výběr v OSP 114-0900/01 ECO Ekonomie ZaZk 35 h/s+0 10 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 157-0901/01 KMEA Kvantitativní metody ekonomické analýzy ZaZk 36 h/s+24 h/s 10 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 115-0942/01 PEM Podniková ekonomika a management ZaZk 90 h/s+40 h/s 20 čeština

PV - PEaM prez (povinně volitelný)
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP Výběr v OSP 115-0955/02 AEEŘPPS Analýza efektu ekonomických a řídících procesů v podnikatelském subjektu ZaZk 90 h/s+0 10 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 154-0907/03 DDS_DRS Daně a daňová soustava Zk 80 h/s+0 10 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 154-0901/03 FŘaR Finanční řízení a rozhodování Zk 80 h/s+0 10 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 712-0191/02 A-Dr. Jazyk anglický Dr. Zk 0+26 h/s 10 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 712-0008/02 CJDr. Jazyk český Dr. Zk 0+2 10 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 712-0991/02 F-Dr. Jazyk francouzský Dr. Zk 0+28 h/s 10 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 712-0391/02 N-Dr. Jazyk německý Dr. Zk 0+28 h/s 10 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 712-0591/02 R-Dr. Jazyk ruský Dr. Zk 0+28 h/s 10 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 712-0791/02 Š-Dr. Jazyk španělský Dr. Zk 0+28 h/s 10 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 152-0906/01 OaŘP Organizace a řízení procesů Zk 28 h/s+0 10 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 115-0954/02 ŘLZ Řízení lidských zdrojů Zk 0+0 10 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 152-0907/01 STKa Iv P Soudobé trendy, koncepce a inovace v podnikání Zk 0+0 10 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 152-0908/01 SS Správa společností ZaZk 90 h/s+0 10 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 116-0949/01 SMR Strategické marketingové řízení ZaZk 28 h/s+0 10 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 115-0958/02 STRMG Strategický management ZaZk 90 h/s+0 10 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 116-0948/02 IM Strategie vstupu na zahraniční trhy ZaZk 28 h/s+0 10 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 117-0939/01 ÚKS Účetnictví kapitálových společností (vyšší účetnictví) Zk 28 h/s+0 10 čeština