Studijní plán – FAST / P3607 / 3607V035 / - / D / K / Ostrava / cs

Akademický rok2012/2013Studijní programP3607 – Stavební inženýrství
FakultaFakulta stavebníStudijní obor3607V035 – Geotechnika
Typ studiadoktorskéSpecializace
Forma studiakombinovanáJazyk výukyčeština
Konzultační střediskoOstrava
P - GEO - DS kombinovaná (povinný)
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP Výběr v OSP 712-0191/02 A-Dr. Jazyk anglický Dr. Zk 0+26 h/s 10 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 712-0991/02 F-Dr. Jazyk francouzský Dr. Zk 0+28 h/s 10 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 712-0391/02 N-Dr. Jazyk německý Dr. Zk 0+28 h/s 10 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 712-0591/02 R-Dr. Jazyk ruský Dr. Zk 0+28 h/s 10 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 712-0791/02 Š-Dr. Jazyk španělský Dr. Zk 0+28 h/s 10 čeština

V - GEO - DS kombinovaná (volitelný odborný)
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP Výběr v OSP 224-0904/02 AG Aplikovaná geomechanika Zk 16 h/s+0 h/s 10 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 224-0919/02 EG Environmentální geotechnika Zk 16 h/s+0 h/s 10 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 224-0922/02 GMP Geofyzikální metody průzkumu Zk 16 h/s+0 10 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 224-0915/02 GGS Geotechnika a geotechnické stavby Zk 16 h/s+0 10 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 224-0924/02 HO Hydrogeologie a odvodňování Zk 16 h/s+0 10 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 224-0903/02 IG Inženýrská geologie Zk 16 h/s+0 10 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 224-0910/02 IKHM Inženýrská klasifikace hornin. masívu Zk 16 h/s+0 10 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 224-0901/02 MFMGI Matematické a fyzikální modelování v horninovém inženýrství Zk 16 h/s+0 10 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 224-0928/01 MH Mechanika hornin Zk 16 h/s+0 10 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 224-0916/02 MPKDS Mechanika podzemních konstrukcí Zk 16 h/s+0 10 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 224-0927/01 MZ Mechanika zemin Zk 16 h/s+0 10 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 224-0906/02 MIAG Monitoring a inver. analýza v geotechnice Zk 16 h/s+0 10 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 224-0914/02 PS Podzemní stavitelství Zk 16 h/s+0 10 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 224-0913/02 SZSO Seismické zatížení stavebních objektů Zk 16 h/s+0 10 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 224-0905/02 SSSPS Stabilita svahů a sanace poruch svahů Zk 16 h/s+0 h/s 10 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 224-0925/02 SZZJ Stabilita základů a základových jam Zk 16 h/s+0 10 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 224-0912/02 TRHPO Technologie ražení a hloubení podzemních objektů Zk 16 h/s+0 10 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 224-0902/02 TG Teoretická geomechanika Zk 16 h/s+0 10 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 224-0909/02 UVHZ Úprava vlastností hornin a zemin Zk 16 h/s+0 10 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 224-0907/02 ZS Zakládání staveb Zk 16 h/s+0 10 čeština