Studijní plán – FEI / P2649 / 2642V004 / - / D / K / Ostrava / cs

Akademický rok2012/2013Studijní programP2649 – Elektrotechnika
FakultaFakulta elektrotechniky a informatikyStudijní obor2642V004 – Elektrické stroje, přístroje a pohony
Typ studiadoktorskéSpecializace
Forma studiakombinovanáJazyk výukyčeština
Konzultační střediskoOstrava
P-Elektrické stroje, přístroje a pohony (povinný)
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP Výběr v OSP 402-6001/01 DS1 Disertační seminář I ZaZk 0 h/s+0 h/s 15 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 402-6002/01 DS2 Disertační seminář II ZaZk 0 h/s+0 h/s 15 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 402-6003/01 DS3 Disertační seminář III ZaZk 0 h/s+0 h/s 20 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 402-6004/01 DS4 Disertační seminář IV ZaZk 0 h/s+0 h/s 20 čeština

PV - Elektrické stroje, přístroje a pohony (povinně volitelný)
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 420-6001/01 DEV Diagnostika elektrických veličin ZaZk 7 h/s+0 10 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 420-6002/01 DESP Diagnostika elektrických strojů a pohonů Zk 20 h/s+0 h/s 10 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 410-6010/01 DELZ Diagnostika na elektrických zařízeních ZaZk 0 h/s+0 10 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 430-6007/01 EP Elektrické pohony Zk 28 h/s+0 10 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 410-6004/01 ELPR Elektroenergetika v průmyslu ZaZk 28 h/s+140 h/s 10 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 712-0191/02 A-Dr. Jazyk anglický Dr. Zk 0+26 h/s 10 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 712-0991/02 F-Dr. Jazyk francouzský Dr. Zk 0+28 h/s 10 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 712-0391/02 N-Dr. Jazyk německý Dr. Zk 0+28 h/s 10 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 712-0591/02 R-Dr. Jazyk ruský Dr. Zk 0+28 h/s 10 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 712-0791/02 Š-Dr. Jazyk španělský Dr. Zk 0+28 h/s 10 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 430-6008/01 MŘSEP Mikropočítačové řídicí systémy elektrických pohonů Zk 9 h/s+140 h/s 10 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 430-6006/01 MaSEP Modelování a simulace elektrických pohonů Zk 9 h/s+140 h/s 10 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 430-6005/01 MaSES Modelování a simulace elektronických systémů Zk 9 h/s+140 h/s 10 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 410-6009/01 PMDI Počítače pro měření a diagnostiku ZaZk 28 h/s+140 h/s 10 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 430-6002/01 ŘAERP Řídicí algoritmy elektrických regulovaných pohonů Zk 9 h/s+140 h/s 10 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 470-6403/01 SMIP Statistické metody v inženýrské praxi Zk 28 h/s+0 10 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 450-6013/01 Teorie řízení Zk 28 h/s+0 10 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 410-6016/01 VTSP Vybrané kapitoly z teorie elektrických strojů a přístrojů ZaZk 0 h/s+0 10 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 470-6103/01 VSIDT Vybrané statě z integrálních a diskrét. transformací Zk 28 h/s+0 10 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 430-6004/01 VaŘE Výkonová a řídicí elektronika Zk 9 h/s+140 h/s 10 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 470-6505/01 VYET Výpočetní elektrotechnika Zk 28 h/s+0 10 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 410-6019/01 VNSP Výpočtové a numerické metody elektrických strojů a přístrojů ZaZk 0 h/s+0 10 čeština