Studijní plán – FAST / P3607 / 3607V007 / - / D / P / Ostrava / cs

Akademický rok2012/2013Studijní programP3607 – Stavební inženýrství
FakultaFakulta stavebníStudijní obor3607V007 – Hornické a podzemní stavitelství
Typ studiadoktorskéSpecializace
Forma studiaprezenčníJazyk výukyčeština
Konzultační střediskoOstrava
P - HPS - DS prezenční (povinný)
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP Výběr v OSP 712-0191/02 A-Dr. Jazyk anglický Dr. Zk 0+26 h/s 10 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 712-0991/02 F-Dr. Jazyk francouzský Dr. Zk 0+28 h/s 10 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 712-0391/02 N-Dr. Jazyk německý Dr. Zk 0+28 h/s 10 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 712-0591/02 R-Dr. Jazyk ruský Dr. Zk 0+28 h/s 10 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 712-0791/02 Š-Dr. Jazyk španělský Dr. Zk 0+28 h/s 10 čeština

V - HPS - DS prezenční (volitelný odborný)
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP Výběr v OSP 223-0032/01 AMSM Analytické metody stavebních materiálů Zk 2+0 10 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 224-0904/02 AG Aplikovaná geomechanika Zk 2+0 10 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 221-0939/02 BKC-Dr. Betonové konstrukce Zk 2+0 10 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 223-0301/02 DS Diagnostika staveb Zk 2+0 10 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 222-0962/03 FAST Dokumentace staveb Zk 2+0 10 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 223-0005/01 DSHESV Druhotné suroviny z hornictví, hutnictví, energetiky a stavební výroby Zk 2+0 10 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 223-0304/02 DS Důlní stavby Zk 2+0 10 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 223-0305/02 ES Ekologické stavitelství Zk 2+0 10 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 223-0027/01 G Geopolymery Zk 2+0 10 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 224-0918/02 GGM Geotechnický a geofyzikální monitoring Zk 2 h/s+0 10 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 224-0917/02 GSk Geotechnika skládek Zk 2 h/s+0 10 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 224-0924/02 HO Hydrogeologie a odvodňování Zk 2+0 10 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 221-0937/02 KKM-Dr. Kovové konstrukce mostů Zk 2+0 10 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 224-0916/02 MPKDS Mechanika podzemních konstrukcí Zk 2+0 10 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 221-0908/02 HGF-Dr. Ocelobetonové konstrukce Zk 2+0 10 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 224-0914/02 PS Podzemní stavitelství Zk 2+0 10 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 223-0015/01 PPM Pojiva a pojivové materiály Zk 2+0 10 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 223-0302/02 PD Projektování dolů Zk 2+0 10 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 229-0901/03 PSt Prostředí staveb Zk 2+0 10 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 221-0944/02 PRB-Dr. Předpjatý beton Zk 2+0 10 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 221-0903/02 RaSBK Rekonstrukce a sanace betonových staveb (Dr) Zk 2+0 10 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 224-0911/02 RH Rozpojování hornin Zk 2+0 10 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 224-0905/02 SSSPS Stabilita svahů a sanace poruch svahů Zk 2+0 10 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 224-0925/02 SZZJ Stabilita základů a základových jam Zk 2+0 10 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 223-0311/02 SPU Stavby na poddolovaném území Zk 2+0 10 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 223-0007/01 SDK Stavební a dekorační kámen Zk 2+0 10 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 223-0303/02 SH Stavební hmoty Zk 2+0 10 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 223-0031/01 SK Stavební keramika Zk 2+0 10 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 223-0306/02 SLD Stavební likvidace dolů Zk 2+0 10 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 228-0903/03 SM Stavební mechanika Zk 2+0 10 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 223-0010/01 SS Stavební suroviny Zk 2+0 10 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 223-0017/01 SSLMS Struktury stavebních látek a metody jejich studia Zk 2+0 10 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 223-0023/01 TMPSH Technická mineralogie a petrologie stavebních hmot Zk 2+0 10 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 223-0309/02 TBM Technologie betonu a maltovin Zk 2+0 10 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 224-0912/02 TRHPO Technologie ražení a hloubení podzemních objektů Zk 2 h/s+0 10 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 224-0909/02 UVHZ Úprava vlastností hornin a zemin Zk 2 h/s+0 10 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 223-0908/02 UHS Úvod do hornického stavitelství Zk 2+0 10 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 223-0029/01 VVP Vápno a vápenná pojiva. Historické malty a památková péče. Zk 2+0 10 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 223-0909/02 HGF Zahlazení důsledků hornické činnosti Zk 2+0 10 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 224-0907/02 ZS Zakládání staveb Zk 2 h/s+0 10 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 221-0943/02 ZKC-Dr. Základové konstrukce Zk 2+0 10 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 223-0011/02 ZSSH Zkušebnictví surovin a stavebních hmot Zk 2+0 10 čeština