Studijní plán – FEI / B2648 / - / - / B / K / Ostrava / cs

Akademický rok2013/2014Studijní programB2648 - Projektování elektrických zařízení
FakultaFakulta elektrotechniky a informatikyStudijní obor -
Typ studiabakalářskéSpecializace -
Forma studiakombinovanáJazyk výukyčeština
Konzultační střediskoOstrava
Setřídit podlesemestru
P - Projektování elektrických zařízení (povinný)
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 420-2004/01 BvE Bezpečnost v elektrotechnice 1 Zk 6 h/s+0 h/s 1 čeština
Výběr v OSP 470-2201/01 LA1 Lineární algebra 1 ZaZk 8 h/s+8 h/s 4 čeština
Výběr v OSP 410-2101/01 TD Technická dokumentace 1 KlZap 8 h/s+8 h/s 4 čeština
Výběr v OSP 420-2016/01 TOI Teorie obvodů I 1 ZaZk 8 h/s+8 h/s 6 čeština
Výběr v OSP 516-0411/01 ZF Základy fyziky 1 Za 0 h/s+14 h/s 2 čeština
Výběr v OSP 470-2101/01 ZMA Základy matematiky 1 Za 0 h/s+8 h/s 2 čeština
Výběr v OSP 450-2001/01 ZPP3 Základy použití počítačů 1 KlZap 0+12 h/s 4 čeština
Výběr v OSP 711-0203/13 DVT Dějiny vědy a techniky 1 Za 10 h/s+0 2 čeština
Výběr v OSP 450-2018/01 EM Elektrická měření 1 ZaZk 0+18 h/s 6 čeština
Výběr v OSP 410-2102/01 EEN Elektroenergetika 1 ZaZk 10 h/s+4 h/s 6 čeština
Výběr v OSP 637-0079/05 ETM Elektrotechnické materiály 1 ZaZk 3+1 4 čeština
Výběr v OSP 516-0412/03 FYI Fyzika I 1 ZaZk 0+18 h/s 5 čeština
Výběr v OSP 470-2102/01 MA 1 Matematická analýza I 1 ZaZk 10 h/s+10 h/s 4 čeština
Výběr v OSP 420-2017/01 TOII Teorie obvodů II 1 ZaZk 8 h/s+8 h/s 6 čeština
Výběr v OSP 430-2201/01 EL Elektronika 2 ZaZk 3 h/s+18 h/s 6 čeština
Výběr v OSP 470-2103/01 MA2 Matematická analýza II 2 ZaZk 10 h/s+10 h/s 4 čeština
Výběr v OSP 450-2009/01 SaS Signály a soustavy 2 ZaZk 2 h/s+12 h/s 6 čeština
Výběr v OSP 711-0605/26 sociologie Sociologie 2 Za 10 h/s+0 2 čeština
Výběr v OSP 410-2204/01 VUEE Výroba a užití elektrické energie 2 ZaZk 10 h/s+4 h/s 6 čeština
Výběr v OSP 345-0324/04 ZE Základy ekonomiky 2 ZaZk 10 h/s+2 h/s 4 čeština
Výběr v OSP 430-2203/01 ČMT1 Číslicová a mikroprocesorová technika I 2 ZaZk 3 h/s+18 h/s 6 čeština
Výběr v OSP 410-2202/01 EP Elektrické přístroje 2 ZaZk 8 h/s+16 h/s 6 čeština
Výběr v OSP 450-2019/01 KYB Kybernetika 2 ZaZk 2 h/s+12 h/s 6 čeština
Výběr v OSP 410-2205/01 TVN Technika vysokého napětí 2 ZaZk 10 h/s+4 h/s 6 čeština
Výběr v OSP 420-2010/01 ZEP Základní elektrotechnické předpisy 2 ZaZk 10 h/s+4 h/s 6 čeština
Výběr v OSP 410-2201/01 ES Elektrické stroje 3 ZaZk 12 h/s+12 h/s 6 čeština
Výběr v OSP 420-2012/01 MS EZ Modelování a simulace EZ 3 ZaZk 8 h/s+6 h/s 6 čeština
Výběr v OSP 450-2025/01 PAVŘS Programovatelné automaty a vizualizace řídicích systémů 3 ZaZk 2 h/s+12 h/s 4 čeština
Výběr v OSP 430-2302/01 VPS1 Výkonové polovodičové systémy I 3 ZaZk 3 h/s+22 h/s 8 čeština
Výběr v OSP 430-2309/02 EP Elektrické pohony 3 ZaZk 3 h/s+22 h/s 8 čeština
Výběr v OSP 420-2011/01 EK Elektromagnetická kompatibilita výkonových systémů 3 ZaZk 12 h/s+6 h/s 6 čeština
Výběr v OSP 450-2026/01 PMR Projektování měření a regulace 3 KlZap 2 h/s+12 h/s 4 čeština
Výběr v OSP 410-2203/01 PREL Projektování v elektrotechnice 3 ZaZk 6 h/s+7 h/s 4 čeština
Výběr v OSP 420-2009/01 TVB Technické vybavení budov 3 ZaZk 12 h/s+6 h/s 8 čeština
Výběr v OSP 420-2005/01 ISvE Informační systémy v silnoproudé elektrotechnice 4 ZaZk 10 h/s+4 h/s 6 čeština
Výběr v OSP 420-2013/01 PsP CAE Projektování s podporou CAE 4 ZaZk 12 h/s+4 h/s 6 čeština
Výběr v OSP 420-2001/01 SP Semestrální projekt 4 KlZap 0+4 h/s 6 čeština
Výběr v OSP 420-2008/01 STB Systémová technika budov 4 ZaZk 8 h/s+6 h/s 6 čeština
Výběr v OSP 420-2002/01 BS Bakalářský seminář 4 Za 0+12 h/s 16 čeština
Výběr v OSP 222-0206/01 PPvV Právní předpisy ve výstavbě 4 Za 12 t+0 2 čeština

1. ročník
• Rozvrh předmětu Bezpečnost v elektrotechnice bude zveřejněn na webových stránkách fakulty (www.fei.vsb.cz) na začátku září.
• Student si zapisuje povinně první čtyři semestry anglický jazyk. Volte správnou úroveň (a - začátečníci, b – pokročilí).
• Student musí během studia absolvovat 2 předměty z nabídky Katedry společenských věd.
• Kontrola studia probíhá po zimním semestru, student musí dosáhnout min. 16 kreditů pro pokračování v letním semestru 1. ročníku.
• Minimální počet kreditů nutný pro pokračování v bakalářském studijním programu po prvním ročníku studia je nejméně 40 kreditů.
• Předmět Základy matematiky si zapisují jen ti studenti, kteří u přijímacích zkoušek dosáhli 5 bodů a méně a studenti kombinované formy studia.
• Další informace jsou dostupné na www.fei.vsb.cz v sekci Studium a výuka .

2. ročník
• Během prvního a druhého ročníku je nutno vykonat dva společenskovědní předměty.
• Student si zapisuje povinně první čtyři semestry anglický jazyk. Volte správnou úroveň (a - začátečníci, b – pokročilí).
• Pro postup do 3. ročníku je nutno splnit veškeré povinnosti předepsané pro 1. ročník a získat 40 kreditů z předmětů 2. ročníku.
• Studenti si zapisují ve 2., 3. a 4. ročníku všechny povinné a povinně volitelné předměty.
• Upřesňující pokyny k zápisu předmětů do OSP je možné získat na oborové katedře nebo na www stránkách této katedry.
• Všechny zapsané předměty včetně volitelných se dnem zápisu stávají závaznými.
• Oborovou katedrou je Katedra elektrotechniky.

3. ročník
• Pro postup do 4. ročníku je nutno splnit veškeré povinnosti předepsané pro 2. ročník a získat 40 kreditů z předmětů 3. ročníku.

4. ročník
• Výuka v letním semestru probíhá jen 10 týdnů.
• Možnosti absolvování předmětů 420-2001/01 Semestrální projekt a 420-2002/01 Bakalářský seminář může probíhat:
o Zpracování tématu z katedry
o Zpracování tématu z firmy

• K SZZ se student může přihlásit má-li splněné všechny zapsané předměty, získal-li 240 kreditů za celé bakalářské studium a odevzdal bakalářskou práci.
• Předměty státní závěrečné zkoušky:
o Elektrotechnika
o Projektování v elektrotechnice, informační a správní systémy

Součástí studijního plánu jsou i plánované exkurze.

PV - Cizí jazyk pro 1.roč - zimní (povinně volitelný)Min. předmětů: 1
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 712-0120/02 Aa/I-FEI Jazyk anglický a/I pro FEI - začátečnická úroveň 1 Za 0+8 h/s 2 čeština
Výběr v OSP 712-0124/02 Ab/I-FEI Jazyk anglický b/I pro FEI - pokročilá úroveň 1 Za 0+8 h/s 2 čeština

PV- Cizí jazyk pro 1.roč - letní (povinně volitelný)Min. předmětů: 1
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 712-0121/02 Aa/II-FEI Jazyk anglický a/II pro FEI - začátečnická úroveň 1 Za 0+8 h/s 2 čeština
Výběr v OSP 712-0125/02 Ab/II-FEI Jazyk anglický b/II pro FEI - pokročilá úroveň 1 Za 0+8 h/s 2 čeština

PV - Cizí jazyk pro 2.roč. (povinně volitelný)Min. předmětů: 1
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 712-0122/02 Aa/III-FEI Jazyk anglický a/III pro FEI - začátečnická úroveň 2 Za 0+8 h/s 2 čeština
Výběr v OSP 712-0126/02 Ab/III-FEI Jazyk anglický b/III pro FEI - pokročilá úroveň 2 Za 0+8 h/s 2 čeština
Výběr v OSP 712-0123/02 Aa/IV-FEI Jazyk anglický a/IV pro FEI - začátečnická úroveň 2 ZaZk 0+8 h/s 2 čeština
Výběr v OSP 712-0127/02 Ab/IV-FEI Jazyk anglický b/IV pro FEI - pokročilá úroveň 2 ZaZk 0+8 h/s 2 čeština

V - Projektování elektrických zařízení (volitelný odborný)
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 470-2502/01 NMM Numerické metody s Matlabem 2 ZaZk 10 h/s+10 h/s 4 čeština
Výběr v OSP 430-2305/01 AE Automobilová elektronika 3 ZaZk 2 h/s+15 h/s 4 čeština
Výběr v OSP 410-2302/01 DEZ Diagnostika na elektrických zařízeních 3 ZaZk 10 h/s+4 h/s 4 čeština
Výběr v OSP 639-0403/02 QM Management jakosti 3 ZaZk 14 h/s+0 h/s 4 čeština
Výběr v OSP 450-2028/01 VI1 Virtuální instrumentace I 3 ZaZk 0 h/s+12 h/s 6 čeština
Výběr v OSP 450-2037/01 AŘSPA Aplikace řídicích systémů s programovatelnými automaty 3 KlZap 2 h/s+12 h/s 4 čeština
Výběr v OSP 410-2308/01 EST Elektrické světlo a teplo 3 ZaZk 8 h/s+4 h/s 4 čeština
Výběr v OSP 460-2031/01 KTP Kompetence pro trh práce 3 KlZap 0 h/s+8 h/s 2 čeština
Výběr v OSP 205-0202/01 SPP Systémy podpory projektování 3 KlZap 0 h/s+12 h/s 2 čeština
Výběr v OSP 420-2003/01 OVS Organizace veřejné správy 4 ZaZk 17 h/s+0 h/s 5 čeština
Výběr v OSP 420-2021/01 OSJP Osvětlovací soustavy a jejich projektování 4 KlZap 10 h/s+4 h/s 4 čeština
Výběr v OSP 420-2006/01 BTS Bezpečnostní technika strojů 4 ZaZk 12 h/s+8 h/s 6 čeština
Výběr v OSP 420-2007/01 PRE Prevence elektrických zařízení ZaZk 14 h/s+6 h/s 6 čeština