Studijní plán – FEI / N2649 / 3901T009 / - / N / K / Ostrava / cs

Akademický rok2013/2014Studijní programN2649 - Elektrotechnika
FakultaFakulta elektrotechniky a informatikyStudijní obor3901T009 - Biomedicínské inženýrství
Typ studianavazující magisterskéSpecializace -
Forma studiakombinovanáJazyk výukyčeština
Konzultační střediskoOstrava
Setřídit podlesemestru
P - Biomedicínské inženýrství (povinný)
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 420-4008/01 BvE Bezpečnost v elektrotechnice 1 Zk 6 h/s+0 1 čeština
Výběr v OSP 470-4109/01 FKP IT Funkce komplexní proměnné a integrální transformace 1 ZaZk 10 h/s+10 h/s 6 čeština
Výběr v OSP 450-4008/02 LDP Lékařské diagnostické přístroje 1 ZaZk 2 h/s+12 h/s 4 čeština
Výběr v OSP 450-4002/01 MoSi Modulované signály 1 ZaZk 2 h/s+12 h/s 6 čeština
Výběr v OSP 470-4404/01 BioS Biostatistika 1 ZaZk 10 h/s+10 h/s 4 čeština
Výběr v OSP 450-4013/02 LTP Lékařské terapeutické přístroje 1 ZaZk 2 h/s+10 h/s 4 čeština
Výběr v OSP 460-4052/01 LZS I Lékařské zobrazovací systémy I 1 ZaZk 6 h/s+10 h/s 4 čeština
Výběr v OSP 450-4043/01 PVDP Praktická výuka - diagnostické přístroje 1 Za 0+40 h/s 2 čeština
Výběr v OSP 450-4045/01 PVLP Praktická výuka - laboratorní přístroje 1 Za 0+15 h/s 1 čeština
Výběr v OSP 450-4044/01 PVTP Praktická výuka - terapeutické přístroje 1 Za 0+25 h/s 1 čeština
Výběr v OSP 450-4042/01 SKLP Spolehlivost a konstrukce lékařských přístrojů 1 ZaZk 2 h/s+12 h/s 4 čeština
Výběr v OSP 450-4005/01 DIS1 Diplomový projekt 1 2 Za 0+8 h/s 14 čeština
Výběr v OSP 450-4041/01 LZS 2 Lékařské zobrazovací systémy 2 2 ZaZk 2 h/s+12 h/s 4 čeština
Výběr v OSP 450-4059/01 MKLEP Metrologie a kalibrace lékařských elektronických přístrojů 2 ZaZk 2 h/s+12 h/s 3 čeština
Výběr v OSP 450-4047/01 SZT Speciální zdravotnická technika 2 Zk 2 h/s+12 h/s 4 čeština
Výběr v OSP 450-4032/01 ZBS Zpracování biosignálů 2 ZaZk 2 h/s+12 h/s 4 čeština
Výběr v OSP 450-4033/01 DMM Diagnostické metody v medicíně 2 ZaZk 2 h/s+12 h/s 4 čeština
Výběr v OSP 450-4006/01 DIS2 Diplomový projekt 2 2 Za 0+8 h/s 16 čeština
Výběr v OSP 450-4057/01 IHT Infúzní a hemodialyzační technika 2 Za 2 h/s+12 h/s 2 čeština
Výběr v OSP 450-4048/01 KI Klinické inženýrství 2 KlZap 2 h/s+12 h/s 4 čeština

1. ročník
• Předmět Bezpečnost v elektrotechnice se uskuteční novou blokovou formou na začátku zimního semestru. Termín výuky bude uveřejněn na webových stránkách fakulty na začátku září.
• Pro postup do 2. ročníku musí student získat za 1. ročník nejméně 40 kreditů.
• Upřesňující pokyny k zápisu předmětů do OSP je možné získat na oborové katedře nebo na www stránkách této katedry.
• Oborovou katedrou je Katedra kybernetiky a biomedicínského inženýrství
• Všechny zapsané předměty včetně volitelných se dnem zápisu stávají závaznými.
• Pokud student absolvoval v bakalářském studiu některý z povinně volitelných nebo volitelných předmětů, tak je v navazujícím magisterském studiu nelze zapsat znovu. Zapíše si v daném semestru jen ty povinně volitelné a volitelné předměty, které neabsolvoval v bakalářském studiu.
• Bakalářské předměty jsou v oboru Biomedicínské inženýrství nabízeny studentům dle schválené Akreditace ze dne 2. října 2009 a uplatněním zákona č.96/2004 Sb., vyhlášky MZČR 35/2005 Sb. (upřesnění ve Věstníku MZČR částka 3, roč. 2009) a vyhlášky MZČR 401/2006 Sb.
• Předmět Praktická výuka - diagnostické přístroje (celková doba 40 hodin) a Praktická výuka – terapeutické přístroje (celková doba 25 hodin) a Praktická výuka – laboratorní přístroje (celková doba 15 hodin) absolvují studenti po skončení výuky v letním semestru do zahájení výuky v letním semestru následujícího ročníku v termínech, na něž se individuálně zapíší během letního semestru. Praxe probíhá pod dohledem mentorů na vybraných zdravotnických pracovištích. Předměty mohou absolvovat pouze studenti, kteří prokážou řádným dokladem (očkovací průkaz, potvrzení lékaře) absolvování povinného očkování proti hepatitidě typu B. Očkování musí proběhnout v rozmezí 2-12 měsíců před zahájením předmětu. Očkování je předpokladem pro výkon praxe v ošetřovatelských a nelékařských činnostech ve zdravotnických zařízeních.

2. ročník
• Výuka v letním semestru probíhá jen 10 týdnů.
• K SZZ se může přihlásit student, který má splněné všechny zapsané předměty, získal-li 120 kreditů za celé navazující studium a odevzdal diplomovou práci.
• Součástí státní závěrečné zkoušky je obhajoba diplomové práce a dvou povinných předmětů:
Povinné předměty: Kybernetika, Lékařská přístrojová technika.
Okruhy témat pro předmět Kybernetika budou vybrány z předmětů Modulované signály, Funkce komplexní proměnné a integrální transformace, Spolehlivost a konstrukce lékařských přístrojů. Zpracování biosignálů, Lékařské zobrazovací systémy 1.
Okruhy témat pro předmět Lékařská přístrojová technika budou vybrány z předmětů Lékařské diagnostické přístroje, Lékařské terapeutické přístroje, Lékařské zobrazovací systémy II, Diagnostické metody v medicíně, Klinické inženýrství.

Součástí studijního plánu jsou i plánované exkurze.

PV - Biomedicínské inženýrství (povinně volitelný)
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 450-8404/01 AN Anatomie 1 ZaZk 2 h/s+12 h/s 3 čeština
Výběr v OSP 450-2008/01 BFY Biofyzika 1 ZaZk 10 h/s+0 2 čeština
Výběr v OSP 450-8407/01 JLaOT Jazyk latinský a odborná terminologie 1 Za 0+14 h/s 2 čeština
Výběr v OSP 450-4040/01 MŘT Mikroprocesorová a řídicí technika 1 ZaZk 2 h/s+12 h/s 5 čeština
Výběr v OSP 450-4058/01 TEP 2 Technika elektronických přístrojů 2 1 ZaZk 2 h/s+12 h/s 4 čeština
Výběr v OSP 450-2049/02 UNIS Úvod do nemocničních informačních systémů 1 KlZap 2 h/s+12 h/s 4 čeština
Výběr v OSP 450-8431/01 ZPEvZ Základy psychologie a etika ve zdravotnictví 1 Za 14 h/s+0 h/s 2 čeština
Výběr v OSP 450-8415/01 FPT Fyzikální a přístrojová technika nukleární medicíny 1 ZaZk 2 h/s+12 h/s 3 čeština
Výběr v OSP 450-8405/01 FaPF Fyziologie a patologická fyziologie 1 ZaZk 2 h/s+12 h/s 3 čeština
Výběr v OSP 450-2019/01 KYB Kybernetika 1 ZaZk 2 h/s+12 h/s 6 čeština
Výběr v OSP 470-2104/01 MARS Matematická analýza řídících systémů 1 KlZap 0+10 h/s 2 čeština
Výběr v OSP 450-8409/01 PPZOT První pomoc a základy ošetřovatelské techniky 1 Za 7 h/s+7 h/s 2 čeština
Výběr v OSP 450-2050/02 VZMZT Veřejné zdravotnictví a management zdravotnické techniky 1 KlZap 14 h/s+0 4 čeština
Výběr v OSP 450-2017/01 BTE Biotelemetrie 2 KlZap 2 h/s+8 h/s 3 čeština
Výběr v OSP 450-2013/01 SSB Snímače a senzory v biomedicíně 2 ZaZk 2 h/s+12 h/s 5 čeština
Výběr v OSP 450-2032/01 ZKTE Základy konstrukčních technologií v elektronice 2 KlZap 0+12 h/s 4 čeština
Výběr v OSP 450-4046/01 SMBS Simulace a modelování biologických systémů 2 ZaZk 2 h/s+12 h/s 4 čeština
Výběr v OSP 420-2010/02 ZEP Základní elektrotechnické předpisy 2 ZaZk 10 h/s+4 h/s 4 čeština

V - Biomedicínské inženýrství (volitelný odborný)
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 450-4049/01 AUI Aplikovaná umělá inteligence KlZap 2 h/s+12 h/s 4 čeština
Výběr v OSP 450-4029/01 PHP Programování hradlových polí KlZap 2 h/s+12 h/s 4 čeština
Výběr v OSP 450-4031/01 BKY Biokybernetika KlZap 2 h/s+12 h/s 4 čeština
Výběr v OSP 450-4027/01 EMC EMC v elektronice ZaZk 2 h/s+12 h/s 4 čeština
Výběr v OSP 450-4036/01 MITŘ Moderní informační technologie pro řízení ZaZk 2 h/s+12 h/s 4 čeština
Výběr v OSP 450-8430/01 OIZ Ochrana před ionizujícím zářením KlZap 10 h/s+0 2 čeština
Výběr v OSP 450-4012/01 VRS Vestavěné řídicí systémy ZaZk 2 h/s+12 h/s 4 čeština